DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  TOMA G. BULAT

Profesor de teologie, istoric (nehirotonit)

 

BULAT G. TOMA, profesor de teologie, istoric (nehirotonit). 

 

N. 18 aug. 1887, în Tunari, jud.  Dolj, decedat la12 mai 1979, în Bucureşti. 

 

Studii la Seminarul ,,Central" (1899- 1907), cu diferenţă de liceu la Craiova,  Facultatea de Teologie din Bucureşti (1907-1911, cu licenţă  în 1912);

 

Studii de Istorie la Universităţiile din Leipzig (1913 -1914), Dijon (1914 - 1621), unde obţine licenţa în îstorie, Geografie şi Pedagogie în 1921; 

 

Doctoratul în Istorie cu teza “La croissade de Nicopolis", în 1924, apoi în Teologie, cu teza “Personalitatea religioasă a lui Neagoe IV Basarab", amândouă la Universitatea din Bucureşti. 

 

Profesor de Istorie şi Geografie la Liceul “Al. Lahovary" din Râmnicu Vâcea (1921-1926) şi la Seminarul “Sf.  Nicolae" din acelasi oraş (1921 - 1923),

 

Detasat ca profesor şi director al şcolii normale din Năsăud (1923- 1924),

 

Profesor la Craiova (1926-1927), profesor de Istorie biscricească medie şi modernă la Faculattea de Teologie din Chisinău (1927-1941), apoi la cea din Bucureşti (1941 - 1947). 

 

Autor a peste 500 de studii de istorie a Bisericii româneşti - majoritatea bazate pe material inedit - privind mai ales cultura şi instituţiile româneti din secolul XVIII şi începutul secolului XIX. 

 

A înfiinţat şi a condus revista “Arhivele Basarabiei" la Chisinău (1929- 1939) şi

 

“Revista de Istorie bisericească"  la Craiova, prima publicaţie de acest -fel la noi (1943); a fost unul dintre iniţiatorii publicaţiei “Arhivele Olteniei", tot la Craiova şi membru în comitetul de conducere (1922- 1943);

 

Colaborări la peste 30 de reviste, între care “Neamul românesc literar", “Revista Istorică", “Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", “Revista Ortodoxă",  toate la Bucureşti, “Ramuri" şi “Renaşterea" la Craiova etc.

 

Lucrări principale:

 

v      Incercări de bibliografie a istoriei românilor, Râmnicui Vâlcea, 1919,143 p.;

v      Contribuţii documentare la istoria Olteniei (Sec. XV-XVIII), Râamnicu Vâlcea, 1925,143 p.;

v      Din corespondenţa episcopului Calinic al Râmnicului (1850-1868), Râmnicu Vâlcea, 1927, 56 p.;

v      Personalitatea religioasă a voievodului Neagoe Basarab al IV-lea, Craiova (1927), 72 p.;

v      Intemeierea mănăstirii Vălratec. Câteva momente. 1803-1845, Chisinău, 1931, 25 p.;

v      Asistenţa socială şi pensionarii “ării Românesti la începutul secolului aî XIX-lea, în A Bas, an.  V, 1933, p. 177-200,

v      0 conspiraţie boierească contra mitropolitul Ignatie Grecul al Ungrovlahiei (1811), in A Bas,VIII, 1936,nr.2-3,p. 1-20;  an.IX, 1937,nr. 1-4, p.55-70 şi an .X, 1938, p. 81-96; 

v      Documentele mănăstirii Văratec, Chisinău, 1939, 242p.(extras din A Bas,1935-1938),

v      Istoria Moldovei în vremea lui Bogdan al III-lea ceI Orb (1504-1517), Iaşi, 1940, 23 p.;

v      Români ortodocşi şi creştinătatea răsăriteană în BOR, an.  LXI, 1943, nr. 7 - 9, p. 335 - 357 (şi extras, 25 p.).

v      Mai multe manuale de Istorie bisericească, Geografie şi Religie pentru învăţământul secundar, alte patru pentru invăţământul elementar, din care consemnăm;

v      Istoria Bisericii Române, manual pentru clasa a IV-a, licee, şcoli normale, şcoli profesionale şi seminarii, Bucuresti, 1935, 175 p. (ed. a II-a, 1936);

v      Istoria Bisericii universale, pentru cl. a III-a secundară, Bucureşti, 1935, 151 p.;

v      Carte de religie pentru clasele I-IV primare (în colaborare cu G. I. Arghiropol) ş.a.

 

Studii publicate după 1948:

 

v      Inceputurile Episcopiei Buzăului, în GB, an.  XIX, 1960, nr. 9 - I 0, p. 811 - 815; 

v      Episcopia Buzăului. Titularii ei din secolele XVI -XVII, în GB, an.  XXIX, 1970, nr. 7 - 8, p. 759 - 772; 

v      Episcopii Buzăului din secolul al XVIII-lea, în GB, an.  XXX, 1971, nr. 5-6, p. 496-510; 

v      Titularii Episcopiei Buzăului din secolele XVII şi XVIII, în GB, an XXXI, 1974, nr. 1-2, p. 84-95;  nr. 3-4, p.307-315;  nr. 5-6, p. 499-506;  nr. 7-8, p.706-721;  nr. 11 - 12, p. 1156- 1192 şi an.XXXIV, 1975, nr.3-4,p.358-384.

v      Ctitorii mănăstirii Ghighiu-Prahova, în GB, an.  XVII, 1958, nr. 6-7, p. 565-577; 

v      0 ctitorie brâancoveneascăl închinată Sfântului Munte Sinai, în GB, an.  XXII, 1963, nr.  I I - 12, p. 1031-1049; 

v      0 ctitorie a lui Matei Basarab azi dispărută Măxineni-Rm. Sărat, în GB, an.  XXIII, 1964, nr. 3-4, p. 265-293; 

v      O ctitorie târzie - Mănăstirea Doljăşti-Roman, în MMS, an.  XLI, 1965, nr. 11 - 12, p. 611 - 629; 

v      Mărgineni, o veche şi bogată ctitorie prahoveană închinată Sfântului Munte Sinai, în GB, an.  XXV, 1966, nr. 11 - 12, p. 1061-1071; 

v      Ştiri noi despre mănăstirea Jitianu, în MO, an.  XIX, 1967, nr. 5 -6, p. 430-444; 

v      0 ctitorie buzoiană a Iui Matei Basarab uitată. mănăstirea Pinu, în GB, an.  XXVIII, 1969, nr. 3-4, p. 393-408; 

v      0 mănăstire doljană închinată Patriarhiei de Alexandria; Segarcea, în MO, an.  XXI, 1969, nr. 7-8, p. 551-561; 

v      Mărturii documentare despre mănăstirile din Eparhia Buzăului, în BOR, an.  LXXXVIII, 1970, nr. 7-8, p. 812-830; 

v      Un schit de lângă Râmnicul Vâlcea închinat Mitropoliei din Bucureşti: Cetătuia, în MO, an.  XXIII, 1971, nr. 3-4, p 221-230; 

v      Mănăstirile pământene din Tara Românească în epoca Regulamentului Organic (1831-1834), în BOR,an.XCIII, 1975, 9 - I 0, p. 1165 -1176 

v      Ştiri documentare despre mănăstirea Argeşului în timpul domniei lui Matei Vodă Basarab (1632 - 1654), în BOR, an.XCIII,1975,nr.3-4,p.360-370;

v      Schiturile metoace ale Mitropoliei din Tara Românească în GB, an.  XXXV, 1976, nr. 1-2, p. 184-195; 

v      Ştiri noi cu privire la schiturile şi metocurile mănăstirii Bistrita (Vâlcea), în MO, an.  XXVIII, 1976, nr. 3 -4, p. 241-250; 

v      Buzeştii şi ctitoriile lor oltene, în MO, an.  XXIX, 1977, nr. 1-3, p110- 118.

v      Danii româneşti pentru creştinătatea grecească putin cunoscute în GB, an.  XXII, 1963, nr. 3-4, p. 256-268; 

v      Daniile Iui Constantin Vodă Brâncoveanu pentru Orientul  Ortodox, în BOR, an. LXXXII, 1964, nr. 9 - 10, p. 916 - 930; 

v      Danii româneşti pentru Orientul creştin în epoca fanariotică târzie (1774- 1821) din Tara noastră, în BOR, an.  XCII, 1974, nr. 3 - 4, p. 412 -424.

v      Tipografia Mitropoliei Bucureştilor în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (1754-1810). în BOR, an.  LXXXVII, 1969, nr. 7 - 8, p. 791-816; 

v      Tipografia Mitropoliei Bucureştilor între anii 1810-1864, în BOR, an.  XC, 1972, nr. 5- 6, p. 583 - 590;

v      "Tiparnitele" moldoveneşti de carte bisericească de la mitropolitul Varlaam la mitropolităl Veniamin Costachi (1641-1803), în MMS, an.XLVI,1971,nr.5-6,p.349-361; 

v      Tipografiile moldoveneşti de cărti bisericeşti de la mitropolitul Veniamin Costachi până la secularizarea din 1864, în MMS, an.  LIV, 1978, nr.3-4, p. 321 -337; 

v      Din corespondenta mitropolitului Moldovei şi Sucevei losif Naniescu (1875-1902), în MMS, an.  LVIII, 1982, nr. 10- 12, p. 773 -794.

v      Un secol de la moartea Sf. Ierarh Calinic, episcop de Râmnic Noul Severin, în MO, an.  XX, 1968, nr. 3-4, p. 230-240; 

v      Mărturii documentare cu privire la episcopatul Sfântului Calinic al Râmnicului Noul Severin 1850-1868, în MO, an. XX, 1968, nr. 3-4, p. 258-280; 

v      Sfântul lerarh "Kallinik" staret al mănăstirii Cernica, în GB, an.  XXVII, 1968, nr. 3-4, p. 337-353; 

v      Tipografia şi tipăriturile Sfântului Kallinik de la Cernica, în BOR, an.  LXXXVî, 1968, nr. 3-5, p. 398 -409.

v      Un staret vestit al mănăstirii Hurezi: Hrisant Penetis (10 oct.1832-30 mart. 1852), în MO, an. XIV, 1962, nr. 7-9, p. 434-448; 

v      Nicolae Bălăşescu primul director al seminarului Central din Bucureşti, în ST, an.  XV, 1963, nr. 7-8, p.391-414; 

v      Nicolae alias Nifon Bălăşescu, professor de teologie şi călugăr "chirovag", în GB an XXIII,1964 - nr. 5 - 6, p. 501 - 508; 

v      La 50 de ani de la moartea arhitectului Andre Lecomte du Nouy, restauratoruşl mînîstirii Curtea de Argeş, în GB,an.  XXIll, 1964, nr. 11-12,p. 1128-1158; 

v      Un episcop al Râmnicului Noul Severin, mare cărturar.- Ghenadie Eniceanii, iî MO, an. XVI, 1964, nr.5-6,p.373-386; 

v      loan Comnen ."iatro-filosoful". profesor la Academia domnească şi mitropolit al Dristrei (1719), în BOR, an. LXXXIV, 1966,nr.3-4, p.356-368;

v      Ioan arhirnandritul, întîiul egumen al mănăstirii Hurezi, în MO, an.  XVIII, 1966, nr. 5-6, p. 432-448;

v      Profesori bănăteni în serviciul şcolilor clericale din Principatele Române în secolul al XIX-lea, în MB, an.  XVI, 1966, p. 632-642; 

v      Monahul bucureştea Grigorie ajuns mitropoli al Sidiei şi candidat la întâiul scaun bisericesc al Tării Româneşti, în BOR, an. LXXXVII, 1969, nr. 5 - 6, P. 573 -583; 

v      Scrisori de la mitropolitul Veniamin Costachi, în MMS, an. L, 1974, nr. 5 -6, p. 464-479; 

v      Din corespondenta mitropolitului Iosif Naniescu al Moldovei (1875-1902), în BOR, an.  XCIII, 1975, nr. 7 8, p. 944-961; 

v      Din corespondenta lui Nicolae Nifon Bălăşescu Gheorghe Baritiu înainteşi după anul 1848, în BOR, an. XCVI, 1978, p. 821-843.

v      Contributii la istoricul Facultătii de Teologie din Bucureşti, în BOR, an.  LXXV 1957, nr. 11 -12, p. 1011-1201; 

v      Din trecutul Episcopiei Argeş, în GB, an.  XXI, 1962, nr. 5-6, p. 494-505; 

v      Contributii la istoricul bibliotecii mănăstirii Sf. Sava din Bucureşti, în GB, an.  XXVII, 1968, nr. 7 -8, p. 879- 902; 

v      Intregiri la istoria Bisericii moldovene până la Ştefan cel Mare după mărturii noi, n MMS, an.  XLV, 1969, nr. 5 -6, p. 324-347; 

v      Biserica Moldovei şi asezămintele,spitaliceşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în BOR, an.  XC, 1972, nr. 11 - 12, p. 1227-1237;

v      Mihai Vodă Viteazul şi Biserica Olteniei, în MO, an. XXVII, 1975, nr. 5 - 6, p. 340 - 349.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME