DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř   ZAHARIA BOiU

Preot, pedagog, poet

 

BOIU ZAHARIA, preot, pedagog, poet. 

 

N. 4 mart. 1834, în Sighi:oara, în familie de preot, decedat la 6 nov. 1903, în Sibiu. 

 

Studii la Gimnaziul evanghelic lutera din Sighi:oara (abs. 1854), la lnstitutul teologic din Sibiu (1855 - 1857) şi la Universitatea din Leipzig (1859- 1861).

Invăţător în Săcele-Braşov (1854 - 1855),

 

Profesor suplinitor în secţia pedagogică a Institului teologic-pedagogic din Sibiu (1857- 1859), iar după reîntoarcerea de la studii profesor definitiv în ambele secţiuni (1861 - 1870); concomitent

 

Redactor al ziarului “Telegraful Român" (ian. 1963-oct. 1865),

 

Catehet la Liceul de stat din Sibiu (1865 - 1875), preot-paroh în Sibiu-Cetate (1863-1895), iar mai târziu,”asesor consistorial" (consilier eparhial) al Arhiepiscopiei Sibiului (1870-1902),

 

Membru în Sinodul eparhial al Sibiului şi în Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei Ardealului, membru în Comitetul central al Astrei, iar între anii 1892 şi 1895 secretar I şi redactor al revistei acesteia, ,,Transilvania"ş la 13 sept. 1877 a fost ales membru corespondent al Academiei Române.

 

A publicat mai multe manuale didactice pentru învăţământul “poporal" românesc, poezii patriotice sau ocazionale - mult apreciate în Transilvania, - unele sub pseudonimul Eugen Silvan, volume de predici, apoi studii de pedagogie, dizertatii la adunările generale ale Astrei, cuvântări, schiţe biografice, dări de seamă, în “Telegraful Român", “Transilvania" şi alte periodice.

 

Lucrări:

 

v      Abecedariui pentru  şoalele poporale române, Sibiu, 1861,92p. (ed. a XIV-A, în 1886);

v      Carte de citire pentru şcoalele poporale române, Sibiu, 1865, 6 f+168 p. (ed. a IX-a, în 1894);

v      Elemente de Geografie.... Sibiu, 1869, 4 f. + 173 p. (ed. a III-a, 1872, 214p.);

v      Elemente de istorie patriotică şi universală, Sibiu, 1869, 2 f.+98 p. (ed. a III-a, 1872, 127 p.);

v      Elemente de istoria naturei şi fisica, Sibiu, 1869, 3 f.+103 p. (ed. a III-a, 1873, 112 p.);

v      Catehismul mic al Bisericii Ortodoxe orientale pentru uzul şcoalelor elementare române, Sibiu, 1897,48 p. (ed. a II-a, în 1901);

v      Manuducere pentru învăţători la întrebuinţarea Abecedarului, Sibiu, 1862, 94 p. (ed. a II-a. 1865).

v      Sunete şi răsunete, Cercări poetice, Sibiu, 1862, 104 p.;

v      Frunze de laur.  Poezii eroice din anii 1877-1878, publicate de loan Baptist Boiu, Sibiu, 1904,42 p.

v      Cuvântări funebrale şi memoriale, Cu un adaus de texturi biblice pentru cuvântari funebrale, Sibiu, 1889, 240 p.;

v      Seminţe în agrul (=ogorul.n.n.) Iui Christos... Tom I. Cuvântări la duminecile de preste an, Sibiu, 1898, X + 327 p.. Tom II 

v      Cuvântări la pr-asnicele şi sărbătorile de preste an, precum şi la casuale biscriceşti, Sibiu, 1898,

v      VI + 220 p  Tom. III.  Cuvîntări bisericesti la ,înmormântări, parastase şi alte festivităţi funebrale.  Adaus de texturi biblice pentru cuvântări funebrale, Sibiu, 1899, 4 f.+354 p.  (premiată de Academia Română în 1900).

v      A tradus în limba –germana împreuna cu prof. loan Popescu -volumul II din Istoria bisericească a lui Andrei Saguna (partea privitoare la Istoria Bisericii Române), publicată sub titlul “Geschichte der grichische orientalischen Kirche in Osterreich Hermanstadt”, 1862. 

v      Tot el a tradus Memorandul Conferinţei generale române din 1881 (dus la Viena de fiul său ing.  Olimpiu Boiu).

v      Din limba germană a tradus– între altele - Nathan der Weise a Iui Lessing, iar din limba latină Confesiunile Fericitului Augustin; o serie de bucăţi de lecturi le-a tradus din nemţeşte şi le-a publicat în manualele sale de citire, in. 7-8, p. 580-582;  Vol. ”Profiluri Maramuresene”, Targul  Mures, 197 1, P. 193 -204;  leromonahul Veniamin Micle, Zaharia Boiu, in MA, an.  XX, 1975, nr. 6-8, P. 489-496;  Onisifor Ghibu, Din istoriii literaturii civilizatiei romanesti,  Editie ingrijita de Octav Paler, Bucuresti, 1975, p. 198 –208, si altele.  

 

           


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME