DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  CONSTANTIN DRON

Preot, canonist

 

DRON CONSTANTIN, preot, canonist

 

N. 12 oct. 1883, în Horodiştea, jud.  Botoşani, decedat la 17 febr. 1972, în Bucureşti. 

Studii la Seminariile din Roman şi “Veniamin" din Iaşi (1896-1903), apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1911 - 1915), unde a obţinut doctoratul în 1928. învăţător în Codreni şi Todireni, jud.  Botoşani (1903-1905), preot în Cerneşti, jud. Botoşani (1905-1920), apoi la parohia “Ziua Crucii" din Iaşi (1920-1926) fiind, paralel, subdirector, apoi director al Cancelariei mitropolitane din Iaşi. 

Intre anii 1926 şi 1940 a fost prim efor în Eforia Bisercii de pe lângă Patriarhie; preot la câteva biserici din Capitală: “Sf. lonică-Moldoveni" (1926- 1939), “ Brezoianu" (1939-1959) şi “ Sf. Nicolae dintr-o zi" (1959-1962). 

Ca prim efor s-a ocupat de ridicarea bisericii din Costeşti Argeş, a căminului şi a bisericii româneşti din lerusalim, de tipărirea Bibliei sinodale din 1936.  A fost preeocupat de dezvolturea cooperaţiei în România, fiind ales, în 1933, preşedinte al Oficiului naţional de cooperaţie, iar între 1935 şi 1939 preşedinte al Centralei cooperativelor de producţie şi aprovizionare. 

A scris lucrări de Drept canonic, a tradus canoanele, însoţite de comentarii, manuale şcolare, lucrări privitoare la cooperate.

 

Lucrări:

 

v      Rolul Bisercii în viaţa noastră naţional, Vălenii de Munte, 1911, 49 p.;

v      Idealul creştin şi slujitorii lui, Bucureşti, 1927, 150 p.; 

v      Valoarea actuală canoanelor (teza de doctorat), Bucureşti, 1928, 190 p.; 

v      Canoanele.Text şi interpretare. Vol. 1. Canoanele apostolice, Bucureşti, 1933, 274p.;  vol. II. Canoanele sinoadelor ecumenice, Bucureşti,  1935, 433 p.  (vol. III a rămas în  manuscris);

v      Daruri şi adevăruri.  Lămuriri la Evangheliile din Duminicile de peste an, Bucureşti, 1930, 296 p. (ed. a II-a, 272 p.),

v      Orighinea şi formele culturii creştine, Bucureşti, 1937, 80 p.; 

v      Sf. Liturghie Iămirită pe înţelesul tuturor, ed. I, Bucureşti 1942;  ed. a II-a, 1943, 191 p. (în colaborare cu Pr. C. Vuiescu).

v      Istoria biscricească universală pentru cl.  III secundară, Bucureşti, 1923, 135 p.;

v      Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pentru cl.  IV secundară, Bucureşti, f.a., 167 p. (în colaborare cu N. Jingoiu);

v      Morala creştină  pentru cl.  VI  secundară, Bucureşti, f.a., 167 p. (în colaborare cu N. Jingoiu);

v      Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru lsus Hristos, pentru cl. II secundară.  Bucureşti, 1943, 190 p. (în colaborare cu N. Jingoiu).

v      Tovărăşiile ţărăneşti. Studiu economic şi social, Bucureşti, 1935, 350 p.;

v      La cooperation fleur de l’Evangile Bucarest, 1937,43 p.

 

Studii şi articole în:

 

v      “Biserica Ortodoxă Româna",

v      “Mitropolia Moldovei",

v      “Universul" (pagina de Duminicală ş.a.),

v      “Viaţa Cooperatistă"- Bucureşti,

v      “Viaţa Românească" Iaşi etc.; 

v      Rapoarte şi dări de seamă  în calitate de prim efor; o serie de lucrări au rămas în manuscris, între care şi traducerea întregii opere a Iui Josephus Flavius.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME