DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  GHEORGHE DUMITRESCU bISTRITA

Preot, folclorist

 

DUMITRESCU-BISTRITA GHEORGHE, preot, folclorist

 

N. 15 sept. 1895, în Bistriţa, jud. Mehedinţi, decedat la 2 febr. 1992, în aceeaşi localitate. 

Studii la Seminariile teologice din Mănăstirea Bistrita-Vâlcea (1908-1912) şi Râmnicului Vâlcea (1912-1916).

Invăţător suplinitor în Bistriţa (1917), apoi definitiv în Cârjei Mehedinţi (1918- 1919) şi din nou în Bistriţa (1919-1940). 

Preot-paroh în Bistriţa (1922-1975).

In cei peste 60 de ani de activitate, a condus, un timp, Cercul parohial “Bistrita", şi corul cântăreţilor acestui cerc, a fost preot misionar în jud. Mehedinţi, profesor de muzică în Turnul Severin, director al Scolii primare din Bistriţa;

In perioada interbelică a fost membru al Asociatiei publiciştilor români, al Sindicatului presei din Oltenia, preşedinte al Cercului Ziariştilor din Mehedinţi, al Societăţii de ştiinţe istorice-filologice filiala Craiova, al CenacIului compozitorilor din Craiova s.a.

A organizat, în parohie, un cămin Cultural , cooperativă sătească, casă de citit şi farmacie, cursuri de culturalizare, iar în casa sa un muzeu istoric-etnografic, o pinacotecă cu tablouri lucrate de el însuşi, o arhiva de folclor cu peste 30 000 de piese. 

Activitatea cea mai rodnică desfăşurată de el a fost cea folcloristicăş între anii 1919 şi 1940 a editat revista “Izvoraşul" (până în 1928 la Bucureşti, Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea şi Craiova, iar din 1929 în tipografia proprie, din Bistriţa);

Tot în 1919 au Iuat fiinţă “Biblioteca Popoplară Izvoraşul", cu broşuri de folclor şi teatru sătesc, “Biblioteca folcloristică" şi ,Biblioteca muzicaIă".

Intre anii 1928 şi 1934 a editat “Opaiţul Satelor", foaie de cultură pentru popor.

 

Lucrări:

 

v      Cântece populare.  Adunate, alese şi publicate de .... Bucureşti, 1919, 32 p.; 

v      Cântece naţionale.  Adunate, alese şi publicate de .... Bucureşti, 1921, 31 p.;

v      127 doine şi cântece din folclor, Craiova, 1960, 66 p.

v      Doine. cântece şi strigături din Oltenia, în seria Folclor din Oltenia şi Muntenia.  III, Bucureşti, 1968, p. 203 - 280,

v      De la Severin la vale, Drobeta - Turnu Severin, 1972, 250 p.

v      Sute de culegeri de folclor şi articole în “Izvorasul", “Opaiţul Satelor", ,Neamul Românesc pentru popor", “Cultura PoporuIui", " Duminica PoporuIui", “Revista Asociatiei învăţătorilor Mehedinţului", "şcoala Mehedinţilor" .

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME