DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  GHEORGHE DRAGULIN

Preot

 

DRAGULIN  GHEORGHE, preot

 

N. 14 apr. 1929, în Scutelnici (Meteleui), jud.  Buzău.

Studii îa Seminarul “ Chesarie Episcopul" (1942- 1948) , şi la Liceul B. P. Haşdeu" din Buzău (1948-1950), apoi cursuri de licenţă (abs. 1956) şi de doctorat (abs. 1959) - pentru Teologie Fundamentală - la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, teza susţinută la 23 iun. 1979. 

Preot la bisericile “Ceaus Radu" (1963-1977) şi “ Hagiu" (din 1977) din Capitală; asistent (1990), apoi lector (1991)

Conferenţiar (din 1994) la Facultatea de Teologie din Bucureşti.

 

Lucrări:

 

v      Ortodoxia în teologia contemporană, în” Ortodoxia", an.  XI, 1959, nr. 1, p. 145 - 158,

v      Revoluţie şi eshatologie, în ST, an.  XI, 1959, nr. 1, p. 46-56; 

v      Vladimir Guettee şi Ortodoxia, în “ Ortodoxia", an.  XI, 1959, nr. 3, p. 381 -397,

v      Maitri şi Agapi. Iubirea de oameni în budism şi creştinism, în “ Ortodoxia", an.  XI, 1959, nr. 4,p. 604 - 619;  

v      O replică ortodoxă din veacul trecut la infailibilitatea papală, în “Ortodoxia" an.  XIII, 1961, nr. 1, p. 111-132 şi nr. 2, p. 281 - 313;

v      Din contribuţia Bisericii Ortodoxe la Mişcarea ecumenică.  V. Guettee şi revista “L'Union chretienne", în GB, an.  XXIV, 1965, nr. 5-6, p. 445-458;

v      Păreri noi despre Ortodoxie în literatura Protestantă contemporană, în GB, an.  XXV, 1966, nr. 1-2, p. 69-78; 

v      Duhul Ortodoxiei şi năzuinţele creştine contemporane după unitate. în “Ortodoxia", an.  XXI, 1969, nr. 1, P. 41 -55;

v      Eclesiologia tratatelor areopagitice şi importanţa ei pentru ecumenismul contemporan (teză de doctorat), în ST, an.  XXXI, 1979, nr. 14, p. 54-300 (şi extras, 256 p.);

v      Sf. Vasile cel Mare şi şcoala alexandrină, în MO, XXXI, 1979, nr. 1-3, p. 87-97;

v      Personalitatea şi opera Sfântului Dionisie Areopagitul în teologia românească. în BOR, an.  XCIX, 1981, nr. 5 -6, p. 628 - 642;

v      Filocalia: De la Sf.  Vasile cel Mare până în zilele noastre, în ST, an.  XXXII, 1980, nr. 1 -2, p. 66-80;

v      Doctrina trinitară a Sfântului Vasile cel Mare în discuţiile teologilor contemporani , în GB, an.  XXXVIII, 1979, nr. 5-6, p. 489-498;

v      Sinodul II ecumenic şi unele personalităţi ale Iui în cinstirea milenară a Ortodoxiei româneşti, în BOR, an.  XCIX, 1981, nr. 7-8, p. 867-887.

v      Biserica din satul Meteleu-Lipănescu (Buzău) şi slujitorii ei în GB, an.XXVIII, 1969,nr. 1-2, p. 131-148; 

v      Din relaţiile româneşti cu Epirul în veacul al XIX-lea, în GB, an.  XXXII, 1973, nr. 5-6, p. 60O-610;

v      Sfântul Nicodim de la Tismana şi curentele vieţii religioase din veacul al XIV-Iea, în MO, an.  XXXVIII, 1976, nr.  I I - 12, p 962 - 971,

v      Generozitate umană şi atittidine ecumenistă în scrierile Iui Gala Galaction, în GB, an. XXXVI, 1977, nr. 1-3, p. 121-131;

v      Studiu istorico-bisericesc despre parohia Ceauş-Radu din Bucureşti, în GB, an.  XXXVI, 1977, nr. 7-9, p 742-758;

v      Mărturii despre unitatea naţională a poporului român, în BOR, an. Cl, 1983, nr. 5 -6, p. 401 - 415; 

v      Teologi români de seamă în prima jumătate a veacului al XX-Iea, în ST, an.  XLIII, 199 1, nr. 4, p. 64- 83.

v      leromonahul Dionisie Smeritul, “ Exiguul",sau “cel mic" (aprox. 470 - 550) - încercare de întregire bio-bibliografică, în ST, an.  XXXVII, 1995, nr. 7-8, p. 521-539,

v      Un fiu de mare faimă al Arhiepiscopiei Tomisului în veacul al VI-lea la Roma, în ST, an.  XXXVIII, 1986, p. 92-111,

v      Prefeţele Cuviosului Dionisie Smeritul sau  Exiguus la unele traduceri în limba latină.  Studiu introductiv şi bibliografie de Gh.  Drăgulin, traducere de Prof. David Popescu, în MO, an.  XXXVIII, 1986, nr. 2, p. 76-125,

v      Cuviosul Dionisie Smeritul sau Exiguul: Două Epistole despre problemele datei Paştelui şi Elementele calculului calendaristic şi Pascal". Studiu introductiv şi bibliografie de Pr. Gheorghe Drăgulin, traducere de Prof. David Popescu, în MO, an.  LXXIX, 1987, nr. 1, p. 27-70; 

v      Concluzii şi perspective în dezbaterile din ultima sută de ani asupra Sfântului Dionisie Areopagitul şi a operei sale, în GB, an.  XLV, 1986, nr. 1, p.73-87; 

v      Cuviosul Dionisie Exiguul (Smeritul). în vol.  Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti, Bucureşti, 1987, p. 234-247;

v      Cercetări asupra operei lui Dionisie Exiguul şi îndeosebi asupra celei necunoscute până acum, în MO, an.  XL, 1988, nr. 5, p. 24-68,

v      Identitatea Iui Dionisie Pseudo Areopagitul cu ieromonahul Dionisie Smeritul (Exiguul).  Craiova, 1991, 342 p.

v      Alte studii, articole, predici şi recenzii în periodicele citate în lista bibliografică.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME