DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IOAN DURA

Preot, istoric

 

DURA  IOAN, preot, istoric

 

N. 9 aug. 1945, în Fedelelşoiu, jud. Ageş. 

Studii la Seminarul teologic din Craiova (1960 - 1965), la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1965-1969), cursuri de doctorat - specialitatea lstoria Bisericii Române - (1969-1972), continuând la Facultatea deTeologie din Atena, care i-a conferit doctoratul în 1977;  ulterior a obţinut un nou doctorat  în Istorie, la Universitatea din Leuven (Louvain) Belgia.

Preot al comunităţii ortodoxe române din Olanda (din 1979).

In această calitate editează la Haga revista “ Mărturie ortodoxă" (din 1981 ), în care a publicat numeroase articole şi dări de seamă;

A participant la diferite întruniri cu caracter istoric şi ecumenic peste hotare.

 

 

Lucrări:

 

v      Figuri de ierarhii moldoveni: mitropolitul Gheorghe Movilă, în BOR, an.  LXXXIX, 1971, nr. 1 - 2, p. 187 - 203; 

v      Biserica din “ara Românească în timpul lui Matei Basarab (1632-1654), în BOR, an.  LXXXIX, 1971, nr. 5-6, p. 577 - 592;

v      Stiri despre ţările române în “Istoria patriarhilor Ierusalimului" în ST, an.XXXVIII 1976, nr.1-2, p. 120-129,

v      Dositei al lerusalimului şi  legăturile lui cu ţările române şi Bisericile îor (teza de doctorat în greceşte), Atena, 1977, 292 p.; 

v      Voievozii Valahiei şi Moldovei şi patriarhii ortodocşi ai Răsăritului în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în GB, an.  XLI, 1982, nr. 9 - 10, p. 729 -754 (versiune franceză în ,Buletinul Bibliotecii române", Freiburg im Breisgau,vol.VII (XII), 1980-1981, p.291-338; 

v      Les catholiques de Valachie et de Moldavie durant la seconde moitie du XVII-a siecle et leura, a rapports avec les voivodes et les grands dignitaires de ces pays, în “Irenikon", Chevetogne, Belgique, LX, 1982, nr. 2, p. 163 184; 

v      Toleranţa religioasă  în “ara Românească şi  în Moldova în a doua jumătate a secolului al XVI lea, în GB,an.  XLIII, 1984, nr. 3-4, p. 246-263 versiune franceză în “ Irenikon", an.  LVII, 1984, nr. 1, p. 52-58 şi nr. 2, 1984, p. 176-195 şi în “Revue Roumaine d'Histoire", XXIV, 1985, 3, p. 249-266);

v      Mitropoliile Tării Româneşti şi Mitropolia Moldovei în “ Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae" editate de Jean Darrouze, în GB, an.  XLIII, 1984, nr. 5 -6, p. 455 -460; 

v      Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir în Biserica Ortodoxă Română în sec. XVI-XIX, în BOR, an.  CIll, 1985, nr. 7-8, p. 549-561 (versiune franceză în “Ephemeris Theologiae Louvenienses", Leuven-Beigia, 62, 1986, p. 283-307);

v      L’Eucharistie dans l’Eglise Orthodoxe - une approche orthodoxe, în “Foi et Temps", revue des dioceses catholiques francophones de Belgique, an.  XVII, 1987, nr. 3, p. 195-214; 

v      Consideraţii privitoare la învăţături preste toate zilele” (1642). în MO, an.XXXIX, 1987, nr. 1, p. 95-105;

v      Mitropolitul Teodosie al Tării Româneşti.  Nevoinţa lui Teodosie ca monah la Sfântul Munte Athos. Precizări şi contribuţii biografice, în BOR, an.  CVI, 1988, nr. 9-10, p. 118-144 (şi  în " Buletinul Bibliotecii române" din Freiburg im Breisgau, XVII (XX), 1990-1991, p. 131-189);

v      Proschinitarul lui loan Comnen (1701), şi ştirile cuprinse în acesta despre ajutoarele româneşti date Sfântului Munte Athos, în MO, an. XLI, 1989, nr. 2, p. 48 - 66.

 

Zeci de alte studii, traduceri, note şi recenzii în:

 

v      “Ortodoxia",

v      “Studii Teologice",

v      “Biserica Ortodoxă Română",

v      “Glasul Bisericii",

v      “ Mitropolia Ardealului"

v      “Mitropolia Banatului",

v      “Telegraful Român",

v      “Vestitorul Ortodoxiei",

v      Diferite publicaţii teologice din Belgia, Franţa, Grecia, Cipru etc.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME