DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  meletie draghici

Protopop, scriitor

 

DRAGHICI  MELETIE protopop, scriitor

 

N. 1814, în Comloşu Mare , jud.Timiş, în familie de preot, decedat la 23 mai 1891, în Timişoara.  

Studii la Gimnaziul piarist din Timişoara şi la cel din Seghedin, studii juridice la Universitatea din Pesta, apoi teologice la Vârşeţ şi Carloviţ (1835), unde l-a avut profesor pe Andrei Saguna. 

Avocat al familiei nobiliare Naco (de origine aromană) din Sânnicolau Mare (1835-1841), preot capelan în Comloşu Mare (1841), protopop în Jebel (1848/49), apoi la Timişoara (1853-1890) concomitent preot la biserica “Sf. Ilie" din Timişoara, membru în Sinodul eparhiei Aradului şi în Congresul Naţonal Bisericesc al Mitropoliei Ardealului, asesor în “senatul şcolar" al Episcopiei Aradului, participant la miscările naţional-politice ale românilor transilvăneni (membru în Comitetul Partidului Naţional Român din Banat).

Iniţiator al ziarului “ Luminătorul" de la Timişoara, primul cotidian politic românesc din Banat, redactat de ginerele său, avocatul Pavel Rotariu (1880-1894); initiatorul, conducătorul unui ,alumneu naţional român" în Timişoara - un internat gratuit pentru elevii români săraci din şcolile medii (1868-1888); unul din intemeietorii Băncii “ Timişiana" de aici (1884).

 

Lucrări:

 

v      Care Sunt literile române?, Timişoara, 1855, 12 p,

v      Să ne desamăgim", Timişoara, 1856, 20 p. (lucrare istorico-polemică);

v      Istoria Ungariei în compediu, Timişoara 1871, 30 p. (toate prezintă originea noastră daco-romană şi continuitateaş ultima interzisă);

v      Extras scurt din istoria naturală şi ştiinţa naturii pe seama şcoalelor poporale, Timişoara, 1871,16 p.;

v      Legile bisericeşti în mod extractiv şi speculativ, Timisoara, 1873, XLVII + 210 p.; 

v      Descrierea Banatului de Griselini, Timişoara, 1882,102 p. (prima traducere parţială a operei lui Francesco Griselini; incercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei, Viena, 1780, în lb. germană);

v      Istoria adunărilor bisericeşti compusă din opuri vechi bisericeşti, Timişoara, 1885, 195 p.

v      Colaborări la ziarele braşovene “Foaie pentru minte, inimă şi literatură“ şi “Gazeta Transilvaniei", “ Albina" dela Viena şi Pesta, dar mai ales la “ Luminătorul".

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME