DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  nicolae dobrescu

Profesor de teologie, istoric

 

DOBRESCU NICOLAE, profesor de teologie, istoric (nehirotonit)

 

N. 20 iul. 1874, în Celeiu (azi înglobat în oraşul Corabia), jud. Olt, decedat la 10 iul. 1914, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul” Central" din Bucureşti (1888 - 1896), cu diferenţa de liceu (1898), Facultăţile de Teologie (lic. 1902) şi Litere (abs. 1902) din Bucureşti; studii de specializare în lstorie la Universitatea din Viena (I902- 1905), unde a obţinut doctorate (1905), echivalat de Facultatea de Litere din Bucureşti, - apoi la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1905-1906); în acest răstimp copiază numeroase documente inedite din Arhivele din Viena şi Budapesta. 

Profesor suplinitor (1906), agregat definitiv (1907), apoi titular (1911) la noua catedră de Istoria Bisericii Române de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, membru corespondent al Academiei Române (1911). 

A publicat studii temeinice, bazate pe izvoare inedite, privind mai ales începuturile organizării noastre bisericeşti (sec. XIV-XV), a editat documente privitoare la situaţtia Bisericii din Oltenia sub ocupaţie austriacă.

 

Lucrări:

 

v      Studii de Istoria Bisericii Române contemporane. 1. Istoria Bisericii din România (1850-1895), Bucureşti, 1905, 206 p.,

v      Fragmente privitozire la Istoria Bisericii Ro,âne. Budapesta, 1905, 82 + 2 p.;  

v      Intemeierea mitropoliilor şi a celor dinâi mănăstiri din ţară. Contribuţiuni la Istoria Bisericii Române, Bucureşti, 1906, 128 p.;

v      Istoria Bisericii Române din Oltenia în tinpul ocupţiunii austriece (1716-1739), cu 220 acte şi fragmente inedite culese din arhivele din Viena.  Bucureşti, 1906, 385 p.;  

v      Documente şi regeste privitoare la Constantin Brâncoveanu, Bucureşti, 1907, L + 434 + 2 p. (în colaborare cu Constantin Giurescu);

v      Contributiuni la Istoria Bisercii Române în secolul al XV-Iea.  Bucureşti, 1907,42 p. (extras din CL, an. 40, 1906, p. 976-986, 1042-1057 şi an. 41, 1907, p. 408-415);

v      Episcopul Melchisedec (schiţă), Bucureşti, 1907, 12 p. (extras din CL, an. 41, 1907, p. 978-987);

v      Lecţia de deschidere a cursului de Istoria Bisşericii Române, ţinută în ziua de 3 noiembrie 1907.... Bucureşti, 1908, 19 p. (extras din CL, an. 41, 1907, p. 1121-1138);

v      Mitropolitul Andrei :aguna, Bucureşti, 1909, 19 p. (extras din CL, 42, 1908, p. 554-570);

v      Rolul Bisercii în trecutul românesc.  Bucureşti, 1909, 21 p. (extras din CL, an. 43, 1909, p. 63 0 - 648);

v      Din Istoria Bisericii Române.  Secolul al XV-Iea.  Studiu istoric, Bucureşti, 1910, 178 p. (extras din BOR, an.  XXXI 11, 1909 şi XXXI V, 1910 - 191 1 );

v      Reprezentanţii a două curente în Biserica din Tara Româneasă la începutul secolului XVI: patriarhul Nifon mitropolitul Maxim, mitropolitul Macarie. în CL, an. 44, 19 1 0, p - 349 364;  

v      Viaţa şi faptele Iui Antim Ivreanul mitropolitul  Ungrovlahiei.  Bucureşti, 1910, 120 p.;

v      Introducerea creştinismului la români, în vol. Cursurile de vară din Vălenii de Munte. anul al doilea, Vălenii de Munte, 1910, p. 93-125;

v      Istoria Bisericii Române. sec. XIV-XIX, Curs litografiat, Bucureşti, 1911 -1912, 1505 p.;  

v      Istoria Bisercii Române pentru clasa VI-a secundară, Bucureşti, 1912, 142 p. (ed. a II-a, 1921, 128 p., ed. a III-a, 1923, ed. a IV-a, 1926, revazută de prof. I. Mihălcescu);

v      Istoria Bisericii Române întocmită pentru clasa a VII-a de seminar.  Vălenii de Munte, 1912, 267 p. (ed. a II a, 1923, 286 p.);

v      lstoria bisericească de la 1054 până astăzi... pentru clasa VI de seminar, Bucureşti, 1914, 416 p. (apărută  ulterior - cu mici adausuri - Sub numele lui loan Mihălcescu).

v      M. Minuciu Felix. Apologia Octaviu, tradusă în româneşte, precedata de o schiţă biografică şi de un studiu critic introductiv. Teză de licenţă, Bucureşti, 1907, 76 p.;  

v      Defectuozitatea alegerii episcopilor şi mitropoliţilor la noi.  Studiu istoric, Bucureşti. 1909, 31 p., în chestiunea modificării legii sinodului.  Lămuriri canonice istorice asupra sinodului şi asupra organizaţiunii bisericeştii din Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 1909, 48p. 

v      Alte articole, note, cronici în revistele” Convorbiri Literare", “Biserica Ortodoxă Română", “ Viitorull", “ Revista Ortodoxă".

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME