DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  NICOLAE DURA

Profesor de teologie, canonist

 

DURA NICOLAE, profesor de teologie, canonist

 

N. 9 aug. 1945, în Fedeleşoiu, jud. Ageş, frate geamăn cu loan. 

Studii la Seminanil teologic din Craiova (1960-1965), lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti (1965-1969), doi ani la cursurile de doctorat la acelaşi Institut, pentru Dreptul bisericesc (1969- 1971) continuând cu studii de specializare la Facultatea de Teologie, Facultatea de Drept şi lnstitutul de Studii Etiopiene, toate în cadrul Universităţii din Addis Abeba (1971 - 1974); doctoratul la Bucureşti la 9 mart. 1981 , cu teza: Organizarea Bisericii Etiopiene şi bazele ei canonice.

Pedagog la Seminarul teologic din Bucureşti (1969-1971), corector în Redacţia revistelor centrale bisericeşti (1974 - 1976), spiritual II - asistent la lnstitutul Teologic din Bucureşti, din 1976, când a fost hirotonit preotş asistent la secţia practice (din 1978), încredinţat cu suplinirea parţială a catedrei de Drept bisericesc (din 1978). 

Din 1982 i s-a încredinţat spre suplinire întreaga catedrăş titularizat în 1986.  După 1990 noi studii de specizilizare în străinătate.

 

Lucrări:

 

v      Preocupările canonice ale mitropolitului Veniamin Costachi, în MMS, an. XLVII, 1971, nr. 7-8, p. 471-493 şi an.XLVIII,1972,nr.1-2, p.49-66;

v      Sinodosul canonic etiopian, în ST, an.  XXVI, nr. 9- 10, 1974, p. 725-738;

v      Nomocanontil etiopian “Fetha Negast" în Iumina cercetărilor istoricilor şi canoniştilor etiopieni şi europeni, în ST, an.  XXVIII, 1975, nr. 1 -2, p. 96- 108;

v      Receptarea canoanelor în Biserica etiopiană, în ST, an.  XXVII, 1975, nr. 3-4, p. 277-289; 

v      Didascalia. versiunea etiopiană, în ST, an.  XXVII, 1975, nr. 5 - 6. p. 436 -45 1; 

v      Originile Nomocanonului “Fetha Negast". ldentificarea “canoanelor împăraţilor", în ST, an.  XXVIII, 1976, nr. 1-2, p. 162-175;

v      Anaforele Bisericii Etiopiene. Procesul apariţiei şi dezvoltării lor. în ST, an. XXVIII,1976,nr.7-10, p.589-599; 

v      Aspecte ale propovăduirii Evangheliei în Biserica Etiopiană, în ST, an.  XXX, 1978, nr. 1-2, p. 81 -91, 

v      Dipticele. Studiu istorico-canonic şi liturgic, în ST, an.  XXIX, 1977, nr. 9- 10, p. 636-659;

v      Dispoziţii şi norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Botezului, în “Ortodoxia", an.  XXXI, 1979, nr. 3 -4, p. 593-612; 

v      Rânduieli şi norme canonice privind administrarea Sfintei Euharistii, în GB, an.  XXXVIII, 1979,nr.7-8,p.791-804;

v      Invăţarea dreptei credinţe după canoanele Bisericii Ortodoxe. în BOR, an.  XCVIII, 1980, nr. 5 -6, p. 663-670; 

v      Biserica Alexandriei şi activitatea canonico-pastorală a ierarhilor ei până la Sinodul de la Calcedon (451), în ST, an.  XXXII I, 198 1, nr.  I - 2, p. 5 -25; 

v      Dispoziţii şi norme canonice privind săvârşirea Sfintei Liturghii, în ,Ortodoxia', an.  XXXIII, 1981, nr. 1, p. 73-94;

v      Dispoziţii şi norme canonice privind cinstirea duminicii, în ,Ortodoxia", an.  XXXIII, 198 1, p. 210 - 223;

v      Dispoziţii şi norme canonice privind administrarea Sfântului şi Marelui Mir. Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir pe teritoriul ţării noastre, expresie elocventă a autocefaliei  Bisericii Ortodoxe Române de-a lungul secolelor. în MMS, an.  LVII, 198 1, nr. 1 -3, p. 39-57; 

v      Canoanele Sinodului II ecumenic şi obligativitatea mărturisirii şi păstrării neschimbate a credinţei niceo-constantinopolitane, în “Ortodoxia", an.  XXXIII, 1981, nr. 3, p. 442 459;

v      Legislaţia canonică a Sinodului al II-lea ecumenic şi importanţa ei pentru organizarea şi disciplina Bisericii, în GB, an.  XL, 1981, nr. 68, p. 630-671;

v      Teologia icoanelor în lumina tradiţiei dogmatice şi canonice ortodoxe. în “ Ortodoxia", an.  XXXIV, 1982, nr. 1, p. 55 - 83; 

v      Crucea în lumina traditiei dogmatice, canonice şi liturgice a Bisericii Ortodoxe Răsăritene, în ,Ortodoxia", an.  XXXIV, 1982, nr. 2, p. 299-328;

v      Biserica creştină în primele patru secole. Organizarea şi bazele ei canonice, în “Ortodoxia", an.  XXXIV, 1992, nr. 3, p. 451- 469,

v      Biserica coptă în lumina mărturiilor tradiţiei istorico-aghiografice, în ST, an.  XXXIV, 1982, nr. 3 - 4, p. 200 - 219;

v      Cele mai vechi izvoare scrise ale Dreptului bisericesc etiopian, în BOR, an. C, 1982, nr. 5-6, p. 572-586;

v      Iisus Hristos viaţa lumii.  Importanţa tradiţiei Bisericii Ortodoxe pentru cunoasterea, mărturisirea şi adeverirea Cuvântului vieţii în “Ortodoxia" an. XXXV, 1983, nr. 2, p. 266-285;

v      Pravila rugăciunii în lumina tradiţiei liturgice şi canonice a Bisericii Ortodoxe, în “ Ortodoxia", an.  XXXV, 1983, nr. 3, p. 431 - 458,

v      Taina Sfintei Mărturisiri în Iumina dispoziţiunilor şi normelor canonice ale Bisercii Ortodoxe, în MMS, an.  LIX, 1983, nr. 4-6, p. 248-270; 

v      Hiliasmul doctrină ereziarhă în “Ortodoxia", an.  XXXVI, nr.1, 1994, p. 72-94; 

v      Mărturii ale tradiţiei ortodoxe biblice şi patristice despre rugăciune, în MMS, an.  LX, 1984, nr. 1-3, p. 81-103; 

v      Preocupări canonice ale ierarhilor români în sec. XVII-XI, în lumina Pravilioarelor,în BOR,an.  CIl. 1984, nr. 3-4, p.217-232;

v      Hristologia în lumina tradiţiei canonice a Bisericii Ortodoxe, în ST, an.  XXXVI, 1984, nr. 7-8, p. 493-514,

v      Consideraţii asupra dialogurilor teologice ale Bisericii Ortodoxe cu Bisericile Romano Catolică, Anglicană, Vechi Catolică, Orientală (Necalcedoniană) şi Luterană, în “Ortodoxia", an.XXXVII,1985, nr.3, p.390- 449; 

v      Relaţiile canonice ale Bisericii româneşti nord-dunărene cu scaunele episcopale din sudul Dunării, în MB, an. XXXVI, 1986, nr. 2, p. 39-48; 

v      Patriarhia ecumenică şi autocefalia Bisericii noastre de-a lungul secolelor, în ST,an.XXXVII, 1986, nr. 3, p. 52-81

v      Forme şi stări de manifestare a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române de-a Iungul secolelor. Mărturii istorice şi canonoce, în vol.  Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, p. 279-326; 

v      Teologia ortodoxă şi teologiile confesionale în ecumenismul contemporan, în “Ortodoxia", an.  XXXVIII, 1986, nr. 3, p. 61 -88; 

v      Teologie şi teologii. Teologia ortodoxă şi noile talente teologice în” Ortodoxia", an.  XXXVIII, 1986, nr. 4, p. 46-77;  

v      Data serbării paştelor în lumina tradiţiei canonice a Bisericii Ortodoxe, în MMS, an. LXIII, 1997, nr. 4, p. 36-68,

v      Precizări privind unele noţiuni ale Dreptului canonic ortodox (depunere, caterisire. excomunicare (afurisire) şi anatemă) în îumina învăţăturii  ortodoxe.  Studiu canonic, în “Ortodoxia", an.  XXXIX, 1987, nr. 2,p. 84-135 şi nr. 3,p. 105 - 143; 

v      Căsătoriile mixte în lumina învăţăturii şi practicii canonice ortodoxe. în “Ortodoxia", an.  XL, 1988, nr. 1, p. 93-113;

v      Intăistătorul în Biseria Ortodoxă, în ST, an.  XL, 1988, nr. 1, p. 15-50;  Intercomuniume sau comuniune sacramentală?  Identitatea eclesială şi unitatea în credinţă, în “Ortodoxia", an.  XL, 1988, nr. 4, p. 15-58.

v      Noi descoperiri privind viaţa şi activitatea episcopului Sofronie Vraceanschi (1739-1813 în patria sa adoptivă - “Tara Românească. in BOR,an.CVIII, 1989, nr.7-10, p. 190-211 (şi în AB, an.II (XLI), 1991, nr. 10-12, p. 49-71);

v      Organizarea Bisericii Etiopiene şi bazele ei canonice.  Teză de doctorat în “ Ortodoxia", an.  XLII, 1990, nr. 1, p. 94 -135;  nr. 3, p. 102-160 şi nr.4, p. 3- 112.

v      Articole, note, reportaje despre istoria şi viata Bisericii noastre într-o revistă teologică din Addis Abeba (în limba amharică) şi în buletinul “ Mărturie Ortodoxă" din Olanda, sau în periodicele bisericeşti din ţară, comunicări la la Congrese Internaţionale.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME