DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  peru david

Profesor de teologie

 

DAVID PETRU, profesor de teologie

 

N. 9 mart. 1938. în Rugetu-Fometeşti, jud. Vâlcea. 

Studii la Seminarul teologic din Curtea de Argeş (abs. 1957), Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1958-1962), cursuri de doctorat specialitatea Teolo-gia Fundamentală cu Istoria religiilor - la acelaşi Institut (1963-1966); în 1972/73 a avut o bursă de studii la Academiile teologice din Moscova-Zagorsk şi Leningradş doctorate la Bucureşti în 1977. 

Pedagog la şcoala de cântăreţi din mănăstirea Cozia (1957/58), corector (1962-1967), apoi şef serviciu Secretariat (1967-1974) la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Patriarhiei, redactor principal la revistele centrale bisericeşti (1974 - 1977), conferenţiar suplinitor la catedra de lndrumări misionare şi Ecumenism de la lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti (din dec. 1977), profesor titular din 1990, diacon din 1968, participant la diferite întruniri cu caracter ecumic peste hotare, membru în Comisia ortodoxă română pentru dialogul cu anglicanii. 

A publicat Iucrări de istoria religiilor, ecumenism, istoria culturii româneşti.

 

Lucrări:

 

v      Totemismul în culltura unor popoare, în GB, an.  XXIV, 1965, nr. 7-8, p. 655-666;  

v      Curente noi în teologia anglicană, în “ Ortodoxia", an.  XVIII, 1966, nr. 3, p. 357 -386;  

v      Tendinţe de unire între cultele apărute din anglicanism, în “Ortodoxia", an.  XIX, 1967, nr. 3, p. 513-532;  

v      Succesiunea apostolului şi unitatea de credinţă la vechii catolici, în “ Ortodoxia", an.  XIX, 1967, nr. 2, p. 211-226;  

v      Aspecte noi în legătură cu intercomununea,  în “ Ortodoxia", an.  XIX, 1967, nr. 3, p. 391 -409;  

v      Religia traco-dacă şi celtobritană, în BOR, an.  XCIII, 1975, nr. 3-4, p. 389-408;  

v      Coincidenţe şi relaţii generatş (indirecte) între Anglia şi Dacoromania (sec.  III-XIII),In BOR,an.  XCIII, 1975, nr. 5-16, p. 746-784 (ultimele două într-un extras, Bucureşti, 1975, 61 p.+90 fig);

v      Premise ale dialogului anglicano-ortodox. Aspectul revelaţiei divine. Contribuţia  culturii teologice româneţti, teza de doctorat în ST, an.  XXVIII, 1976, nr. 3-6, p. 213-512 (.; i extras, Bucureşti, 1977,3 10 p.).

v      Vechi” Iegende"despre geto-daci şi preocupări ale strămoşilor noştri confirmate de noi descoperiri arheologice, în BOR, an.  XCVII, 1978, nr. 7-8, p. 744-760;  

v      Aspecte ale vieţii spirituale a traco-dacilor în timpul marelui rege Burebista, în MO, an. XXXII, nr. 7-9, p. 574-594;  

v      Hipocratism şi creştinism, în lumea veche şi la strămoşii noştri în GB, an.  XLI, 1982, nr. 4-6, p. 363-390;  

v      Atitudini mai noi cu privire la valoarea şi interpretarea Sfintei Scripturi, în MB, an.  XXXIV, 1994, nr. 3 -4, p. 128 -138.

v      Un ecumenist al secolului al XVI-lea: umanistul Nicolae Olahul, în GB, an.  XXVII, 1969, nr.7-8, p.909-930;  

v      Constantin Brâncuşi în cultura românească şi arta Universală  în MO, an. XXIV, 1972, nr. 11-12, p. 972-997;  

v      Cuviosul Paisie cel Mare (Velicikovski), un desăvârşit monah român.  Noi cercetări şi ipoteze, în BOR, an.  XCIII, 1975, nr. 1-2, p. 162-193 (şi extras, 32 p.);

v      Dimitrie Cantemir şi urmaşii săi  în Rusia, exemplu de demnitate şi patriotism. în BOR, an.  XCII, 1974, nr. 7-8, p. 928-955;  

v      Mitropolitul Dosoftei apărător- luminat al Ortodoxiei, în MO, an.  XXVI, 1974, nr. 9- 10, p. 753-764;  

v      Arta şi cultura coordonate ale etenităţii unui popor.  Centenarul naşterii lui Constantin Brâncuşi, în BOR, an.  XCIV, 1976, nr. 3 -4, p. 322-342;

v      In legătură cu rotonda de la Alba lulia.  Importanţa descoperirii ei pentru argumentarea continuităţii şi permanenţei românilor din Transilvania înainte de secolul X în BOR, an.  XCVI, 1978, nr. 9-10, p. 1071-1095;

v      Un acord perfect în spiritualitatea românească: George Enescu, în MMS, an.  LVI I, 1991, nr. 10-12, p. 760-766;  

v      0 stea a diplomaţiei mondiale: Nicolae Titulescu, în MO, an. XXXIV, 1982, nr. 7-9, p. 486-495.

v      Distinşii fii ai Mitropoliei Olteniei profesori în învăţământul teologic superior, în MO, an.  XXXVIII, 1986, nr. 4, p. 56-83;  

v      Cinstirea moaştelor Cuviosului Dimitrie cel Nou, din catedrala Patriarhiei române, în BOR, an.  CIX, 1991, nr. 7-9, p. 181-198;  

v      Călăuză creştină pentru cunoaşterea,şi apălrarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectar, Editura Episcopiei Aradului, 1987, LVI + 488 p.;  

v      Din istoria sfinţilor poporului român, Bucureşti, 1992.

 

v      Alte articole, recenzii, note în revistele bisericeşti centrale şi mitropolitane, în unele publicaţii bisericeşti de peste hotare, peste 60 de predici în “Glasul Bisericii", “Mitropolia Ardealului", “Mitropolia Olteniei" etc.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME