DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  pertu deheleanu

Profesor de teologie

 

DEHELEANU PETRU , profesor de teologie

 

N. 4 mart. 1909, în Pilu, jud.Arad, decedat la 14 mai 1979, în Arad. 

Studii la Liceul “Moise Nicoară" din Arad (1920-1928), la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (I 928- 1932), unde a obţinut doctoratul (1938), cu specializare la Facultăţiile de Teologie catolică şi protestantă din Strasbourg (1934-1935). 

Spiritual (1936 -1938), apoi profesor de Noul Testament şi Sectologie la Academia teologică din Arad (1938 - 1949), redactor al foii “Biserica şi şcoala" ( 1948), conferenţiar la Institutul Teologic din Cluj  şi director al centrului de îndrumare misionară a clerului la Arad (1949- 1952), preot în Timişoara (1952-1953), consilier Cultural la Episcopia Aradului (1953-1958), preot-paroh în Arad-Centru (1958 -1978), protopop onorar (1946), iconom stavrofor (1949).

 

Lucrări:

 

v      Dogma haritologică a Bisericii Ortodoxe orientate, Arad, 1938,208 p.;  

v      Războiul, o problemă de morală şi sociologie creştină, Arad, 1939, 107 p.;  

v      Frumseţi literare în Sfânta Scriptură, Arad, 1946, 90 Manual de Sectologie, Arad, 1948, 574 p.;  

v      Glossolalia sau “vorbirea în limbi". dar harismatic, Arad, f.a., 75 p.;  

v      Erezia primatului papal.  Ce învaţă catolicii şi ce spune Biblia, în “Ortodoxia", an. 1, 1949, nr. 2-3, p. 143-170;  

v      Botezul ortodox. Documentare biblică, în MMS, an.  XLVII, 1971, nr. 3-4, p. 215-246;  

v      Preoţia ortodoxă. Documentare biblică, în BOR, an.  XCI, 1973, nr.3-5, p.379-389 şi an.XCIII, 1975,nr.78, p. 912-922;  

v      Sfintele Taine, în MB, an.  XXVIII, 1978, nr. 4-6, p. 175-191. 

v      Alte articole, predici, note, recenzii, în ,Biserica şi şcoala", “ Calea Mântuirii" - Arad (pe care le-a redactat un timp), “ Duh şi Adevăr" Timişoara, “Mitropolia Banatului" ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME