DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  DIONISIE EXIGUUL

 

Teolog din Scytia Minor

 

EXIGUUL DIONISIE (sau “cel smerit”), teolog din Scythia Minor (Dobrogea)

 

N. c. 470, decedat în  c.545, la Roma. 

Prezentat de biograful său Cassiodor ca fiind “de neam scit, dar de maniere întru totul romanesti, foarte priceput în ambele limbi (latină şi greacă, n.n.). cunoscător perfect al Sfintei Scripturi şi al Do-maticii". 

A intrat de tânăr într-o mănăstire dobrogeană, apoi ajunge la Constantinopol, în 496 chemat la Roma, unde a fost hirotonit preot. 

A trăit mult timp în mănăstirea “Sf.  Anastasia", a lucrat şi în cancelaria papală. 

Tot Cassiodor scria că preda dialectica în mănăstirea Vivarium (în Calabria) şi că a învătat mulţi ani în biserică.

 

v      A tradus mai multe opere dogmatice din greceşte în latineşte, toate însoţite de prefeţe personate: Sf.Grigorie de Nissa (Despre crearea omului, cu unele observaţii critice), Sf. Ciril al Alexandriei (Epistola 17 împotriva lui Nestorie, cu cele 12 anatematisme şi alte epistole), patriarhul Proclu al Constantinopolului (Tomosul către armeni) s.a.

v      A tradus şi câteva biografii cerute de monahi: Viaţa Sf. Pahomie, Pocăinţa minunată a Sf.  Thaisia. 

v      A mai tradus şi o colecţie de canoane, cele zise “apostolice", ale primelor patru sinoade ecumenice şi ale unor sinoade locale (în dotuă versiuni); a mai întocmit o colecţie de decrete (decretale) a opt papi.  Amândouă colecţiile au cunoscut o largă circulaţie în Biserica Apuseană.

v      I se atribuie şi culegerea unei colecţii de texte patristice Florilegiu - din Sfinţii Atanasie cel Mare, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nissa, Ciprian din Cartagina, Ilarie din Pictavium, Ambrozie al Milanului, Fericitul Augustin şi alţii. 

v      A avut bogate cunoştinţe de astronomie, calendaristică şi calcul pascal.  Mai multe lucrări de acest gen îi sunt incluse în Liber de Pashatae sau Cartea despre Paşti: Pascalia adevărată şi regulile îndreptării ei, Precizări pentru stabilirea datei Paştilor, Elementele calculului calendaristic şi  Pascal etc.

v      In mod deosebit trebuie subliniat faptul că Dionisie este cel care a fixat “cronologia erei creştine", Iuând pentru prima oara ca punct de plecare, pentru numărarea anilor, Naşterea Mântuitorului, “începutul nădejdii noastre" (fixând-o în 754 sau 753 de la întemeierea Romei", în loc de 749, a făcut o eroare de 4 sau 5 ani); a fost adoptată încă din sec.  VII în Italia, din sec.  VIII în Anglia, în cel următor în Franţa, apoi, cu timpul, în toate Tările lumii.

 

v      Prin mai multe studii pliblicate în anii din urmă preotul Dr. Gheorghe Drăgulin susţine că îi aparţin şi lucrările puse sub numele lui “Dionisie Pseudo-areopagitul":

v      Despre numele divine, Ierarhia îngerească, Ierarhia bisericească; Teologia mistică şi zece  Epistole.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME