DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  EUSTATIE DELA PUTNA

 

Calugar la Putna

 

EUSTATIE, călugăr la Putna, “ritor protopsalt şi domesticos", a doua jumătate a sec. XV-le, începutul sec. XVI-lea. 

 

Probabil a studiat la una din mănăstirile Tării şi la Muntele Athos. 

 

Au rămas de la el mai multe Iucrări muzicale (heruvice, irmoase, tropare, stihiri etc), într-un manuscris aflat azi într-o bibliotecă din Moscova.

Intr-o însemnare , cu data de 11 iunie 1511, se preciza că Eustatie “a scris această carte de cântări din creaţia sa".

Intre compoziţiile psaltice proprii se numără şi una închinată  Sfântului loan cel Nou de la Suceava.

In acelaşi manuscris se găsesc şi comnpoziţiile altor psalţi: Agathon, Agalian, Antim, etc.

Compoziţiile sunt în notaţia muzicală de tranziţie (între cea medie bizantină şi cea neobizantină), cu textul în greceşte şi slavoneşte.  Editată în 1983.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME