DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  GHENADIE ENACESCU

 

Arhiereu, istoric

 

ENACESCU GHENADIE (din botez Gheorghe), episcop, istoric

 

N. 6 febr. 1835, în Iaşi. în familia unui diacon, decedat la 14 iun. 1898, în Neapole (îngropat la Episcopia Râmnicului).  Orfan de ambii părinţi, a urmat şcoala naţională de la “Trei lerarhi" din Iaşi, apoi Seminarul inferior la Socola (1849-1854); călugărit la Socola, în 1856, sub numele Ghenadie, a fost trimis pentru continuarea Studiilor la şcoala teolo-ică din insula Halchi (1856-1859), apoi la Academia duhovnicească din Kiev (1861-1865).  Profesor suplinitor la Seminarul de la Socola (1855-1856 şi 1860-1861), din nou profesor suplinitor (1866), apoi titular (1867) la Seminarul “Central" din Bucureşti până în 1896, profesor şi director al noului Seminar”Nifon" din Bucureşti (1873- 1877), membru în comitetul de redacţie al revistei “Biserica Ortodoxă Română 1874 - 1886), director al Tipografiei Cărţilor Bisericeşti (1882 - 1886), ieromonah şi protosinghel (1876), arhimandrit (1881), profesor de Enciclopedia studiilor teologice la noua Facultate de Teologie din Bucureşti (1881-1883), iar între 1894  şi 1886 profesor de lstorie bisericească universală şi a românilor, precum şi decan. în 1885 a fost hirotonit arhiereu titular cu numele “Craioveanul", iar la 10 dec. 1886 ales episcop al Râmnicului, păstorind până la moarte.  Ca episcop, a făcut mai multe vizite canonice în eparhie, publicând şi interesante note cu caracter istoric despre cele văzuteş o bună parte din cărţile, manuscrisele şi documentele sale au ajuns în posesia Bibliotecii Academiei Române.

 

A publicat manuale didactice, lucrări şi studii de istoria Bisericii şi artei medievale româneşti, deşi unele sunt azi depăşite; a editat manuscrise vechi.

 

Lucrări:

 

v      Principii de filosofie, prelucrate... pentru uzul :coalelor secundare, 2 vol., Bucureşti, 1868- 1869, 156 p. (I) şi X + 110 p. (II);

v      Istoria filosofiei după Albert Suegler, 2 vol., Bucureşti, 1869- 1973, XXVIII, 168 p. (I) şi XXXVII + 216 p. (II);

v      Stilistica sau curs de literatură în proză, Bucureşti, 1874, X + 157 p.;

v      Patristica sau studiul istoric asupra Părinţilor bisericeşti, Bucureşti, 1878, 239 + VII p. (tradusă după arhiepiscopul Filaret al Cernigovului).

v      Din istoria bisericească a românilor. Creştinismul în Dacia şi creştinarea românilor compusă după documentele străine şi  naţionale, Bucureşti, 1878, VIII + 249 + VII p. (extras din BOR, prima lucrare ştiinţifică la noi, care se ocupă cu această problemă);

v      Mitropolia Ungrovlahiei. Album de subsemnăturile în facsimile ale mitropoliţilor, cu scurte note istorice.  Bucureşti, 1880, 23 planşe;

v      Sinaia. Istoria sf\ntei manastiri lucrată după documentele vechi şi noi şi adausă cu tradiţiunile locale respective..., Bucureşti, 1881, XV + 181 p.;

v      Din istoria biscricească a româinilor.  Petru Movilă, Bucureşti, 1882, 352 p. (extras din BOR);

v      Condica Sfântăl (a Mitropoliei Ungrovlahiei, n.n.). prelucrată după original, Bucureşti, 1886, 8 + XXVI p. (extras din BOR);

v      Iconografia. Arta de a zugrăvi templele şi icoanele bisericeşti.  Manuscris cu o precuvântare, descris şi adnotat de .... Bucureşti, 1891, 270 p.,

v      Două manuscrise româneşti din secolul XVII..., Bucureşti, 1892, 72 p. (An.  Acad.  Rom., M.S.L., s II, t. XII);

v      Cărţile ritualului Bisericii române ortodoxe. Evangheliile.  Studii istorico-literare, Bucureşti, 1895, Xlll+ 213 p.;

v      Eraldica veche a românilor.... Bucureşti, 1894, 135 p.

v      0 vizită canonică în anul mântuirii 1889 sau 18 zile din viaţa mea pastorală, Bucureşti, 1889, 103 p.,

v      Vizite “Canonice însoţite de note istorice arheologice, anii 1890-1891, Bucureşti, 1892, VIII + 246 + VI p.

v      Diferite editări sau studii în BOR, între care: Plângerea sfintei mănăstiri a Silvaşului sau Prislopului (an. IV),

v      Jurnalul de călătorie al mitroplitului Neofit Cretanul (an. II), studii despre mitropoliţii Ungrovlahiei Teodosie (an.  V) şi Filaret II (an.  V) etc.

v      In manuscris, la Biblioteca Academiei Române: Cronica Mitropoliei Moldovei, Cronica Mitropoliei Ungrovlahiei, Istoria bisericească a românilor.  Copii de documente şi inscripşii privitoare la istoria bisericească sau manuale pentru învătământul teologic: Istoria bisericească generală a românilor (2 vol.),

v      Pastorala, Pedagogia şi Metodologia, Teologia enciclopedică  ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME