DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  DUMITRU FECIORU

Preot, profesor de teologie

 

FECIORU DUMRIRU, profesor de teologie. 

N. 18 iun. 1905, în Poiana ,jud. Bacău, decedat la 22 febr. 1988. în Bucureşti. Studii la Seminarul Veniamin din Iaşi (1918-1926) şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1926-1930), cu studii de specializare la Facultăţile de Teologie din Atena (1930-1932), Berlin şi Munchen (1935-1936),doctoratul în teologie la Bucureşti în 1935.  Funcţionar la biblioteca Ateneului Român (1927 - 1930 şi 1938 - 1940), profesor la Seminariile teologice  “Neagoe Vodă" din Curtea de Argeş (1933) şi “Nifon" din Bucureşti (1937-1938): preot la biserica “Cuţitul de Argint" din Bucureşti (1940-1988); conferenţiar de Omiletică patristică la Facultatea de Teologie din Bucureşti ( 1946 - 1948), lector de Limba greacă la Institutul Teologic Universitar (1949-1955), conferenţiar (1955-1956) şi profesor (1956-1959) la catedra de Noul Testament, la cursurile de doctorat; bibliotecar şef la biblioteca Sfântului Sinod (1959 - 1961), consilier patriarhal la sectorul Relaţii externe bisericeşti (1961-1971), profesor de Patrologie la Institlitul Teologic din Bucureşti (1971-1975).  A desfăşurat o bogată activitate de traducere din literatura patristică, mai ales din Sf. loan Gură de Aur.  Membru  în câteva delegaţii sinodale care au vizitat alte Biserici.

 

Lucrări:

 

v      Epoca Fericitului Augustin, Bucureşti, 1919. 19 p.:

v      Viaţa Sfântului loan Damaschin. Studii de istorie literară creştină.  Bucureşti, 1935, VIll+191 p. (teza de doctorat);

v      Ideile pedagogice ale Sfântului loan Gură de Aur, Bucureşti, 1937, 38 p.;

v      Bibliografia traducerilor în româneşte din literatura patristică, Vol. I, 1691-1833, Bucureşti, 1937, 82 p.;

v      Asterie, episcopul Amasiei. Viaţa şi opera sa.  Bucureşti, 1938,74 p.;

v      Sfântul loan Gură de Aur, despre dragoste şi prietenie, Bucureşti, 1945;

v      Un nou gen de predică în omiletica patristică: Predica la Bunavestire a Sfântului Gherman I al Constantinopolului, în BOR, an.  LXIV, 1946, nr. 1-3, p. 60-92, nr. 4-6, p. 180-193 şi nr. 7-9, p. 386-397 (şi extras, 61 p.);

v      Pedagogia nouă şi pedagogia creştină, Bucureşti, 1946, 31 p.;

v      Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după loan, în ST, an.  V, 1953, nr. 3-4, p. 210-224;

v      Manuscrisele de la Neamţ, Traduceri din Sfinţii Părinţi şi din scriitorii bisericeşti, în ST, an.  IV, 1952, nr. 7-8, p. 459-487;

v      Catalogul manuscriselor din biblioteca Patriarhiei Române, în ST, de la nr. 5-6, 1959, până la nr. 9- 10, 1965 inclusiv;

v      Teologia icoanelor la Sf. loan Damaschin în “Ortodoxia", an.  XXXIV, 1982, nr. 1. p. 28 -40.

 

Traduceri:

 

v      Sf. loan Damaschinul, Cultul Sfintelor icoane. Traducere cu un studiu introductiv, Bucureşti, 1937, 200 p.;

v      Sf. Sofronie al lerusalimului, Viaţa Cuvioasei Maria Egipteanca, Bucureşti, 1938;

v      Sf. loan Damaschin, Dogmatica. Traducere precedată de un studiu introductiv, Bucureşti. 1939, 358 p.;

v      Sf. loan Hrisostom, Cuvântări la praznice împărăteşti. Bucureşti, 1942, 317 p.;

v      Sf.  Chiril al lerusalimului, Catehezele, Partea I, traducere cu un studiu introductiv, Bucureşti, 1944, 310 p.;

v      Partea a II-a, Bucureşti, 1945; Sinaxarele Triodului, traducere, Bucureşti, 1946, IV+135p.;

v      Asterie al Amasiei, Omilii şi predict. Traducere cu un studiu introductiv, Bucureşti, 1946;

v      Scrierile Părinţilor Apostolici.  Traducere, note şi indici, Bucureşti, 1979, 350 p.;

v      Apologeţi de limbă greacă.  Traducere, introducere, note şi indice, Bucureşti, 1980, 389 p. (în colaborare);

v      Clement Alexandrinul, Scrieri.  Partea I (Pedagogul ş.a.) şi Partea a II-a (Stromatele); Traducere, cuvânt înainte, note şi indici, Bucureşti, 1982, 432+592 p.;

v      Sfântul Vasile cel Mare.  Scrieri. Partea întâia. Omilii la Hexaemeron. Omilii la Psalmi. Omilii şi cuvântări. Traducere,  introducere, note şi indici, Bucureşti, 1986, 651 p.;

v      Sfântul loan Gură de Aur, Sfântul Grigorie de Nazianz şi Sfântul Efrem Sirul, Despre preoţie. Traducere, introducere, note si un cuvânt înainte, Bucureşti, 1987, 234 p.;

v      Sfântul loan Gură de Aur.  Scrieri.  Omilii la Matei.  Traducere, introducere, indici şi note, Bucureşti, 1994, 1051 p.

v      In actualele periodice biscricesti (“Biserica Ortodoxă Română", “GlasuI Bisericii", “Mitropolia Moldovei şi Sucevei", “Mitropolia Olteniei", “Mitropolia Banatului") a publicat peste 80 de traduceri din Sfinţii Părinţi, îndeosebi din Omiliile şi Cuvântările Sf. loan Gură de Aur (peste 50).

v      Cuvântările Sf. Vasile cel Mare, Sf. loan Damaschin ş.a. Cităm între acestea lucrările Despre preoţie de Sf. loan Gură de Aur (în BOR, an. LXXV, 1957, nr. 10, p. 928 - 1011); Despre preoţie de Sf. Grigorie de Nazianz (în BOR, an. LXXXVI, 1968, nr.1-2, p.127-164);

v      Omiliile despre pocăinţă ale Sf. loan Gură de Aur (BOR, an.  XCI V, 1976, nr. 9 - 12, p. 977 - 984; an.  XCV, 1977, nr. 1-3, p. 114-120, nr.7-8, p.754-760 şi nr. 9-12. p. 958-964; an.  XCVI, 1978, nr. 1 -2, p. 78-85, nr. 3-4, p. 233-243, nr. 5-6, p. 550-562, nr. 7-8, p. 774-783 şi nr. 9 - 10, p. 1146 - 1149). 

v      Omillile Sf. loan Gură de Aur la David şi Saul (GB, an.  XXXVI, 1977, nr. 7 -9, p. 641-651 şi an.  XXXVII, 1978, nr.  12, p. 57 - 80):

v      Cuvânt de sfinţire către Teodor cel căzut de Sf. loan Gură de Aur (GB, an.  XXXIX, 1980, nr. 3 - 5, p. 343 - 370);

v      Cuvânt către bogaţi de Sf. Vasile cel Mare (BOR, an.  XCVII. 1979, nr.3-4, p.351-361);

v      Apologia lui Aristide din sec. II (MB, an. XXXIII, 1983, nr.7-8, p.412-435);

v      Scrisori către Olimpiada ale Sf. loan Gură de Aur (MO, an.  XXXIX, 1987, nr. 3, p. 51-76 şi 1987, nr. 4, p. 45 - 69).

v      A publicat şi alte studii, articole şi traduceri din scrierile Sfinţilor Părinţi, recenzii, note etc.

v      Impreună cu preotul Olimp Căciulă a editat, în 1938, colecţia patristică “Izvoarele Ortodoxiei” (8 Vol.);

v      In 1941 a iniţiat şi condus colecţia “Pagini alese din Sfinţii Părinţi", în care publicat 20 de broşuri;

v      A redactat rev. “Raze de Lumină" a studenţilor Facultăţii de Teologie din Bucureşti (I 929- 1930).

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME