DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  DUMITRU FURTUNA

Preot, istoric, folclorist

 

FURTUNA DUMITRU, preot, istoric şi folclorist.

 

N. 26 feb. 1890 în Tocileni-Botoşani, în familie de preot , decedat la 15 ian 1965, în Dorohoi.

Seminarul “Veniamin” din Iaşi (1902-1910) ;

 

Facultatea de Teologie din Bucureşti (1910-1914) cu licenţa în 1915 şi doctorat în 1927.

 

Preot la biserica “Adormirea-Vârgolici” din Dorohoi (1915-1940) profesor de religie la Liceul din Dorohoi, (1915-1925) profesor şi director la seminarul din Dorohoi (1924-1933) înfiinţat din iniţiativa şi stăruinţtele sale, inspector general al învăţământului seminarial (din 1940).

 

A desfăşurat o rodnică activitate culturală  în oraşul Dorohoi.

 

A scris peste 400 de lucrări de teologie, istorie bisericească, istoria culturii, istorie locală, viaţa unor personalităţi, folclor, literatură, a editat documente, inscripţii, însemnări, culegeri de folclor.

 

A realizat cea mai de seamă operă folclorică dintre toţi preoţii moldoveni, fiind depăşit numai de bucovineanul Marianş datorită lui, Moldova de Sus, îndeosebi Dorohoiul, a intrat în patrimoniul folcloric naţional cu repertoriul său epic” (Ovidiu Bârlea).

 

A editat, la Dorohoi, publicaţia “ Tudor Pamfile”, revistă de muzică, artă  populară şi folclor.

 

Lucrări:

 

v      Chesarie episcopul Buzăului. Viaţa şi meritele sale. Studiu istoric, Bucureşti,1913, 57p;

v      Preoţimea românească în sec. al XVIII-lea. Starea ei culturală şi materială, Vălenii de Munte,1915,262 p.;

v      Ucenicii streţului Paisie în mănăstirile Cernica şi Căldăruşani. Cu un scurt istoric asupra acestor mănăstiri. Teză de doctorat, Bucureşti,1927,175p.; Documentele moşiei Ceptura din Jud. Prahova..., Bucureşti, 1934.62p.

v      Cuvinte şi mărturii despre Ion Creangă. Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la moartea sa, Bucureşti 1915,96p.; (reeditată la Iaşi 1990, cu prefaţă şi note de Gheorghe şi Manuela Macarieş despre I. Creangă; a mai scris alte peste 30 de articole);

v      Stiri noi despre Spiru C. Haret. Lămuriri, date biografice şi scrisori, Bucureşti, 1937,41p.

v      Izvodiri din bătrâni. Poveşti din poporul satelor, ed. I, Vălenii de Munte, 1912,159p. (ed. a II-a Bucureşti, 1939, premiată de Academia Româmă)

v      Vremuri înţelepte. Povestiri şi legende românşti, Bucurteşti 1913, 93p.;

v      Cuvinte scumpe. Taclale, povestiri şi legende romîneşti, Bucureşti, 1914, V=144p.;

v      Firicele de iarbă. Povestiri şi legende româneşti, Bucureşti, 1915, 118p.

v      Cântece bătrâneşti din părţile Prutului. Culegere, cu o introducere despre baladele populare de astăzi, Bucureşti, 1927,200p.

v      Izvodiri din bătrâni. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Gheorghe Macarie, Bucureşti, 1973.

 

Colaborări la:

 

v      “ Adevărul Literar şi artistic”,

v      “Cuget Clar”,

v      “Cultura poporului”,

v      “Făt Frumos”,

v      “Izvoraşul”,

v      “Junimea Literară“,

v      “Neamul Romînesc pentru popor”,

v      “Ramuri”,

v      “Biserica Ortodoxă Română“,

v      ”Mitropolia Moldovei”,

v      “Păstorul Tutovei”, ş.a.         

   


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME