DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ILARION FELEA

Preot, profesor de teologie

 

FELEA ILARION, profesor de teologie.  N. 21 mart. 1903, în Valea Brad, jud.  Hunedoara, în familie de preot, decedat la 18 Sept. 1961 , în închisoarea de la Aiud.  Studii secundare la Liceele “Avram lancuI" din Brad (1914-1920) şi “Moise Nicoară" din Arad ( 1920-1922), Superioare la Academia teologică “Andreiană" din Sibiu (1922 - 1926), cu examene de licenţă (1932) şi doctorat (1939) la Facultatea de Teologie din Bucureşti, Facultatea de Litere şi Filozofie din Cluj (abs. 1929). 

Preot în Valea Brad (1927-1930), în Arad-Sega (1930-1939), unde a ridicat o biserică parohială, apoi la catedrala din Arad 1939-1958), profesor de Dogmatică şi Apologetică la Academia teologică din CIuj (1937-1938) şi la cea din Arad (1938-1948), rector (1947-1948), iconom stavrofor (1947). A fost redactor al foilor “Biserica şi Scoala" (1939-1945) şi “Calea Mântuirii (5 Sept. 1943 - 3 iun. 1945 şi 1 ian. - 22 dec. 1946) din Arad.  Arestat şi deţinut în timpul regimuIui comunist (6 ian. 1949 - 5 ian. 1950, sept. 1958 - 8 Sept. 1961), fiind condamnat la 20 de ani muncă silnică "pentru uneltire contra ordinei sociale” şi 20 ani temniţă grea pentru “activitate intensă contra clasei muncitoarei şi a miscării revoluţionare".

 

Lucrări:

 

v Convertirea creştină.  Sibiu, 1935, 104 p.,

v Critica ereziei baptiste.Sibiu, 1937,94 p.,

v Dumnezeu şi sufletul în poezia română contemporană, Cluj, 1937, 111 p.;

v Pocăinţa. Studiu de documentare teologică şi psihologică, Sibiu, 1939, VIll + 443 p. (teza de doctorat);

v Teologie şi preoţie, Arad, 1939 (extras din “Anuarul Academiei Teologice din Arad pe 1938/1939");

v Paisie şi paisianismul, Cluj, 1940, 51 p.;

v Catehism creştin ortodox.  Arad, 1940, 111 p. (alte ediţii 1946, 1957 şi 1958);

v Duhul adevărului.  Predici, Arad, ed. I, 1942, ed. a II-a, 1943,565 p. (premiată de Academia Română);

v Religia iubirii (predici apologetice), Arad, 1946, 568 p.; Sfintele Taine, Sibiu, 1947, 189 p.;

v Mântuirea, Arad, 1947, 61 p.

v Religia culturii, Arad, 1994, 367 p.

v Câteva broşuri de apărare a credinţei în colecţia “Biblioteca creştinului ortodox" de la Arad (de pildă: Icoane alese din viaţa Ortodoxiei, Arad, 1933, 114 p.).

 

Sute de articole şi predici în:

 

v “Telegraful Român" şi “Revista Teologică" de la Sibiu, “Biscrica şi :coala" şi “Calea Mântuirii”- Aradş “Duh şi Adevăr"-Timişoara etc.;

v Sase volume rămase în manuscris.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME