DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IOAN FLOCA

Profesor de Teologie

 

FLOCA IOAN, profesor de teologie. 

 

N. 3 apr. 1928, în Răhău, jud.  Alba, în familie de preot.  Studii la Liceul teoretic “Aurel Vlaicu" din Orăştie (1939-1947), lnstitutul Teologic Universitar din Sibiu (1947- 1951), cusurile de doctorat pentru Drept bisericesc şi Administraţie la Institutul Teologic din Bucureşti (1951-1954), Facultatea de :tiinţe Juridice şi Administrative a Universităţii din Bucureşti (cursurile fără frecvenţă, 1956-1961, diploma 1962),doctoratul în Teologie la Bucureşti (1969),  iar în :tiinţe juridice la Cluj (1980).  A ocupat diferite funcţii administrative în cadrul Institutului Teologic din Sibiu (1954-1968), consilier economic la Arhiepiscopia Sibiului (1968-1970), asistent la secia practice la lnstitutul Teologic Universitar Sibiu (1970-1971), apoi profesor titular la catedra de Drept bisericesc şi Administraţie (din 1971); diacon (1971), arhidiacon stavrofor (1976); participant la câteva Congrese Internaţionale de lstoria dreptului.

 

Lucrări:

 

v      Scolile teologice.  Organizarea şi ,jurisdicţia asupra lor, în ST, an.  VI, 1954, nr. 5-6, p. 316 - 344;

v      Dispensa în Dreptul bisericesc. în ST,an.VII,1955,nr. 1-2,p. 107-121.

v      Primul manual românesc de Drept canonic (Elementele Dreptului canonic de Andrei Saguna, SIbiu, 1854), în MA, an.II, 1957, nr. 5-9, p. 479-489;

v      Molitvelnicul ortodox (până la sfârţitul secolului XVIII). în MA, an. VII, 1962, nr. I - 2, p. 93 115;

v      Legea românilor- (Jus valachorum) şi egislaţia de stat  din Trandsilvania în epoca voievodatului şi principatului, în MA, an.  VII, 1962, nr. 7-8, p. 520-528;

v      Unitatea dintre pravilele folosite în Transilvania cu cele din “ara Românească şi Moldova, în MA, an.  VII, 1962, nr. 9 - 12, p. 686-710,

v      Pravila de la Govora din 1640-1641, în BOR, an.  LXXXI, 1963, nr. 3-4, p.297 - 319,

v      Predica Fericitului Augustin, în MA, an.  VIII, 1963, nr. 7-8, p. 567-584;

v      Principii omiletice în opera Fericitului Augustin, în MB, an.  XIV, 1964, nr. 4-6, p. 198-209;

v      lmportanţa canonică -  juridică a Pravilei de la Govora, în MA, an.  IX, 1964, nr. 6-8, p. 496-523,

v      Originile dreptului scris în Biserica Ortodoxă Română (Studiu istoric-canonic), Sibiu, 1969, XV+212 p. (extras din MA, an.  XIV, nr. 1 -3, 1969, p. I-X, p. 3 - 188, teză de doctorat în teologie),

v      Canoanele Sinodului de la Sardica, în ST, an.  XXIII, nr. 9-10, 1976, p. 720-726;

v      Legislaţia bisericească una şi aceeaşi de o parte şi de alta a Carpaţilor, în MA, an.  XX, 1975, nr. 11-12, p. 846-864;

v      Autoritatea şi actualitatea Sinodului ecumenic, în MA, an.  XXVI, 1981, nr. 7 -9, p. 492-508,

v      Sobornicitatea (sinodalotatea sau catolicitatea, ecumenicitatea) Bisericii.  Poziţii critice, în “Ortodoxia", an.  XXXIV, 1982, nr. 3, p. 408-414;

v      Faze şi etape ale stărilor de independenţăl de tip autonom şi autocefal în Biserica Ortodoxă Română, în MA, an.  XXX, 1985, nr. 5-6, p. 288 - 298;

v      Bazele canonice ale organizării şi functţonării Bisericii Ortodoxe Române, în vol. Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.  Bucureşti, 1987, p. 173 - 185;

v      Importanţa şi actualitatea hotărârilor şinodului VII ecumenic de la Niceea (787),în “Ortodoxia", an. XXXIX, 1987, nr. 4, p. 10-22;

v      Caterişirea în Dreptul bisericesc ortodox, în ST, an.  XXXIX, 1987, nr. 5, p. 82-90.

v      Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, 2 vol., Bucureşti 1990, 576+476 p.;

v      Canoanele Bisericii Ortodoxe, Note şi  comentarii (Bucureşti), 1991, 478 p. (ed. a II-a, Sibiu, 1993, 540 p.);

v      Din istoria Dreptului românesc I. Dreptul scris, Sibiu, 1993,94 p.; II.

v      Carte Românească de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi de la alte giudeţe - Iaşi 1646 Sibiu, 1993, 172 p.;

v      Concordatul, act diplomatic în sluba acţiunii catolice, Sibiu, 1993, 54 p.

 

Diferite articole în:

 

v      “Mitropolia Ardealului",

v      “Telegraful Român",

v      “Indrumătorul Bisericesc" de la Sibiu, ş. a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME