DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  LUCIAN FLOREA

Arhiepiscop

 

FLOREA LUCIAN (din botez Simion), arhiepiscop. 

 

N. 3 apr. 1922, în Stremţ,  jud.  Alba. Tuns în monahism la mănăstirea Sihastru în 1950, hirotonit ierodiacon în acelaşi an.  Studii la Seminarul monahal din mănăstirea Neamţ (1948-1953), Ia lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti (1955-1956) şi la Academia duhovnicească din Zagorsk-Moscova (1956-1960), unde a obţinut licenţa (echivalata la Bucureşti în 1960), cursuri de doctorat specialitatea Istoria Bisericii Române - la Institutul Teologic din Bucureşti ( 1960 - 1963), funcţionând, paralel, şi ca profesor de Limba rusă la Seminarul teologic din Bucureşti.  Superior al Aşezămintelor Româneşti din Ierusalim şi reprezentant al Patriarhiei Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului (mart. 1963 -mai 1974), hirotesit arhimandrit de patriarhul lerusalimului (1963).  Aici s-a ocupat de restaurarea căminului şi a bisericii Româneşti din lerlisalim, de pictarea ei şi a schitului Românesc de la lordanş a iniţiat şi redactat foaia bisericească  “}nvierea" (din 1973).  Episcop-vicar al Arhiepiscopiei ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală, cu sediul la Paris, cu titlul “Făgărăşanul" (ales 25 mai 1974, hirotonit la Bucureşti la 22 dec. 1974); în această calitate a condus efectiv Arhiepiscopia, cercetând toate parohiile dependente de ea şi a îndrumat revista eparhialg ”Vestitorul".  La 16 iul. 1980 ales de Sf.  Sinod episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului (instalat 28 sept. 1980), în oct. 1995 ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, cu titlul “Tomitanul" (instalat la Constanţa, la 24 nov. 1985).  După reînfiinţarea Arhiepiscopiei Tomisului, cu seditil la Constanţa, a fost numit locţiitor de arhiepiscop (4 apr. 1990), apoi ales arhiepiscop (27 sept. 1990, instalat 25 nov. 1990).  A făcut parte din delegaţiile Bisericii noastre la Conferinţa panortodoxă de la Rodos (1961), la a cincea Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Nairobi (1975), la al treilea Congres ortodox al Europei Occidentale de la Amiens (1977) şi la numeroase întruniri cu caracter ecumenic peste hotare.

 

Lucrări:

 

v      Participarea şi contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la conferinţele interortodoxe în prima jumătate a secolului al XX-lea, în “Ortodoxia", an.  XIV, 1962, nr. 1 -2, p.181-197;

v      Activitatea culturală a Iui Grigorie al II-lea de la Colţea, mitropolitul Ungrovlahiei (1760-1787). în ST, an.  XV, 1963, nr. 3 - 4, p. 221-231;

v      Aspecte din viaţa şi activitatea mitropolitului Mitrofan al UngrovIahiei (1716-1719). în GB, an. XXVI, 1967, nr. 3-4, p. 275-282,

v      Ortodocşii din Braşov în luptă cu uniaţia în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în GB, an.  XXVII, 1968, nr. 9 - 10, p. 991 - 1003;

v      Duhul Sfânt în Vechiul Testament,  în “Ortodoxia", an. XXXVI, 1984, nr. 4, p. 550-560;

v      Duhul Sfânt –persoană dumnezeiască în lumina Noului Testament, în MA, an.  XXX, 1985, nr. 1-2, p. 9-19;

v      Intâlnirea Mântuitorului Hristos la Ierihon cu vameşul Zaheu, în MA, an. XXX, 1985, nr. 3 - 4, p.171 - 180;

v      Cuviosul Irinarh de la Horaiţa şi cuviosul Ioan Iacob de la Neamşu-Hozevitul, în vol.  Sfinti români şi apărători ai legii strămoşeşti, Bucureşti, 1987, p.511 - 519 şi 550-576;

v      Unde trebuie situată Betsaida Iulias?, în BOR, an.CIX , 1991, nr.79, p.199-205.

 

Alte articole în:

 

v      “Invierea"-Ierusalim,

v      “Vestitorul"- Paris,

v      “Altarul"-Londra,

v      “Mitropolia Ardealului",

v      “Telegraful Român" şi

v      “Indrumătorul Bisericesc" de la SIbiu,

v      “Tomisul Ortodox" de la Constanţa (fondat în 1990), în periodicele comunităţilor ortodoxe Române de peste hotare.

 

Alta pagina pe Internet

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME