DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Mitropolitul FILATER

Mitropolit

 

FELARET II, mitropolit.

 

N. c. 1735,decedat în 1794, la Căldăruşani.  Român sau aromân, cu studii la Bucureşti, probabil la Academia de la “Sf.  Sava". 

Se presupune că s-a călugărit în mănăstirea Căldăruşani, la care a fost un timp egumen şi pe care a restaurat-o prin 1778. 

Ca arhimandrit, în 1770 a făcut parte din delegaţia munteană trimisă la ţarina Ecaterina II-a a Rusiei la Petersburg.

In 1776 a fost hirotonit mitropolit titular “de Mira Lichiei", la începutul anului 1780 ales episcop at Râmnicului, unde a păstorit până la 6 sept. 1792, când a fost ales mitropolit al Ungrovlahiei; peste un an (25 sept. 1793) a fost nevoit să se retragă. 

 

Cu sprijinul său material s-au tipărit câteva cărţi la Bucureşti, iar ca episcop de Râmnic a tipărit peste 25 de cărţi, toate cu cheltuiala sa, între care:

 

v      şase Mineie (pe apr.-sept. 1780),

v      Ceaslovul (1791 şi alte ediţii),

v      Molitvelnicul (1782),Triodul (1782 şi 1784),

v      Psaltirea (1784 şi 1787),

v      Evanghelia (1784),

v      Apostolul (1784)

v      Catavasierul (1784),

v      Acatistul (1784),

v      Penticostarul   (1785),

v      Antologhionul (1786),

v      Liturghierul (1787),

v      Slujba Sf.  Stelian (1787).

v      Octoihul (1788),

v      Cazania (1791 şi 1792, având la bază textul Cazaniei Iui Varlaam şi a ediţiilor următoare),

v      Pilde filosofeşti (1783),

v      Sinopsis (1783, traducere din Sf.  Atanasie cel Mare),

v      Cuvintele Sf.  Dorotei (1784) şi –

v      Cuvintele Sf. Teodor Studitul (1784, ultimele două traduse de însuşi Filaret),

v      Gramatica lui lenăchiţă Văcărescu (1787).ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME