DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Preotul flor

Preot, copist, miniaturist, traducator

 

FLOR (sau Florea), preot, copist, miniaturist, traducător şi “dascăl slovenesc" la Scoala domnească de la biserica “Sf.Gheorghe Vechi" din Bucureşti (c. 20 de ani), decedat în 1770. 

 

A copiat mai multe lucrări teologice şi istorice:

 

Psaltire cu Tâlc (cinci ex., din 1754, 1755, 1764, două nedatate, în una precizându-se că s-a tălmăcit de el după o ediţie “de la Tara Moscului", toate împodobite cu frontispicii, iniţiale înflorate, unele cu miniaturi);

 

v      Tâlcul Evangheliilor al lui Teofilact al Ohridei (după traducerea episcopului Damaschin, două ex., unul din 1764, altul nedatat şi care cuprinde şi un “Lexicon Românesc la cuvintele cele mai de trebuinţă  a să  şti...");

v      Pateric sau Otecinic al Pecerscăi, ce cuprinde întru sine viaţa sfinţilor părinţilor noştri ce-au strălucit în peşterile de-acolo (1758, partea întâi tâlcuită de Vasile Dascălul, iar partea a doua de “sfinţia sa popa Florea, dascălul slovenesc din Bucureşti");

v      Cronograf (două ex. nedatate);

v      Cartea cu întrebările lui Constantin Cantacuzino şi Răspunsurile lui loan Cariofil care s-au tâlmăciuit de pre limba elinească pre limba Românească, prin îndemnarea popei Flor, dascăl slovenesc, hartofilax;

v      Pomelnicul bisericii Serban Vodă din Bucureşti;

v      Condica sfintei mănăstiri Dealulş un număr de hrisoave domneşti. 

 

Tot prin deceniul al şaselea al secolului XVIII, a realizat o copie după cunoscuta lucrare iconografică a mitropolitului Antim Ivireanul: Chipurile Vechiului şi Noului Testament,  adecă obrazele oamenilor celor vestiti ce se află  în Sfânta Scriptură,  în Biblie şi în Evanghelie şi adunare pe scurt istoriilor celor ce s-au făcut pe vremea lor... rulou de hârtie, de 1107 x 0,45 m. (Bibl.  Acad., Fond suluri, nr. 7), cuprinde 503 portrete în medalion, cu personaje din arborele genealogic al lui lisus, 7 desene şi 4 miniaturi cu subiecte din Vechiul şi Noul Testament;

40 de medalioane sunt colorate, iar celelalte lucrate în peniţă (diametrul 3-9 cm).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME