DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ALEXANDRU GRAMA

Profesor de teologie

 

GRAMA ALEXANDRU, profesor de teologie. 

 

N. 8 ian. 1850, în Blaj, decedat la 12 iun. 1896, în Blaj.

Studiile gimnaziale şi teologice în Blaj, Studiile de Filosofie şi Teologie la Universitatea din Viena, cu doctoratul în 1877. 

Profesor de Drept canonic şi lstorie bisericească la Seminarul teologic din Blaj (1877-1893; rector din 1892), detinând paralel şi alte demnităti în Biserica unită (canonic, rector al Seminarului = internatului diecezan etc).

 

A publicat o serie de manuale didactice, precum şi câteva lucrări de istorie, dar dintr-o viziune confesională; a redactat “Foaia Bisericească“ de la Blaj (1883-1886). si-a atras oprobiul opiniei publice şi a criticii literare printr-un studiu despre M.Eminescu, în care denigra poetul, poezia sa şi curentul eminescian.

 

Lucrări:

 

v      Principiile morale sau etice ale religiunii creştine, pentru gimnazii, Blaj, 1878, 79 p.;

v      Introducere în cărţile Sfintei Scripturi pentru gimnazii, Biaj, 1878,

v      Explicarca mecanică modernă a naturii şi credinţei în Dumnezeu, Blaj 1881;

v      Elemente de istoria bisericească universală şi particulară a românilor, pentru gimnaziile superioare, Blaj, 1879, 87 p.;

v      Istoria universală a Bisericii de la începuturile ei până în zilele noastre, pentru seminarii şi uz privat, Blaj, 1981, 515 + VIl p.;

v      Istoria Bisericii româneşti unite cu Roma, Blaj, 1884, 3 f. + 11 + 223 p.;

v      Instituţiunile calvinesti în Biserica românească din Ardeal, Blaj, 1995, X + 476 p.;

v      Cestiuni din dreptul şi istoria Bisericii româneşti unite, Blaj, 2 vol., 1893 - 1894, 669 p.;

v      Mihail Eminescu.  Studiu critic, Blaj, 1891, 214 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME