DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  BENEDICT GHIUS

Teolog

 

GHIUS BENEDICT (din botez Vasile), teolog.

 

N. 21 oct. 1904, în Domneşti, Vrancea, decedat la 12 iun. 1990. la mănăstirea Cernica. 

Studii la Seminarul teologic din Galaţi (1919- 1926), Facultă‘ile de Teologie ortodoxă din Bucureşti (1926 - 1927) şi Strasbourg (1927-1932), cu echivalare la Facultă‘ile dinBucureşti şi Chişinău (1935), doctoratul la Bucureşti (1946) cu teza inedită: Doctrina răscumpărării în imnografia Bisericii. Călugărit la mănăstirea Noul Neamţ (1934), hirotonit ierodiacon (1934), şi ieromonah (1936), mai târziu hirotesit arhimandrit (1939).

Prefect de studii la lnternatul teologic din Cernăuţi (1936), profesor şi spiritual la Liceul seminarial din Bălţi (1938 - 1940), preot la catedrala patriarhală din Bucureşti (1940 - 1944), ales episcop de Hotin în ian. 1944 (nerecunoscut de autoritătile de atunci), duhovnic la Academia teologică din Arad (1944), asistent la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1944 - 1948), vicar patriarhal (1949 - 1950), profesor la Seminariile teologice din mănăstirea Neamţ(1950 - 1954) şi Bucureşti (1958), preot la catedrala patriarhală (1954 - 1958 şi 1964 - 1974); deţinut în închisorile comuniste între anii 1958 şi 1964; pensionat în 1974 şi retras la mănăstirea Cernica.

 

Lucrări:

 

v      Material omiletic:  Despre credinţa creştină, în MO. an. VIII, 1956, nr.  I - 3, p. 55- 65;

v      Semnul credinţei, semnul sfintei cruci, în Ibidem nr.4-5, p. 121-220;

v      Crezul, în Ibidem, nr. 6-7, p. 370-378;

v      Despre Dumnezeu, în Ibidem nr. 8-9, p. 515-519;

v      Dumnezeu, Ce este?. în lbidem, nr. 10- 12, p. 654-666.

v      Despre credinţa creştină, nevoia şi folosul credinţei, în GB, an. XV, 1956, nr.6 -7, p. 305-314; 

v      Sfânta Tradiţie, în GB, an.  XV, 1956, nr. 89, p. 386-395;

v      Dreptarul credinţei: Crezul, în GB, an.  XV, 1956, nr.11, p. 623 -630.

v      Despre creaţia lumii, în MO, an.  IX, 1957, nr. 1 -2, p. 59 -65;

v      Despre îngeri, în MO, an.  IX, 1957, nr. 3 -4, p. 172- 181;

v      Ingerii la Sfinţii Părinţi, în MO, an. IX, 1957, nr. 7-8 p. 487 496;

v      Creaţiunea după Sfânta Scriptură, în MO, an. IX, 1957,nr. 9-10, p. 641 -647;

v      Creaţiunea la Sfinţii Părinţi, în MO, an.  IX, 1957, nr. 11- 12, p. 789-793.

v      Faptul răscumpărării în imnografia Bisericii Ortodoxe, în ST, an.  XXII, 1970, nr. 1-2, p. 70 - 103,... în ciclul Intrupării, în lbidem, nr. 3-4, p. 230-249,... în ciclul vieţii publice a Domnului, în Ibidem, nr. 5-6, p. 406-430; ... în ciclul Sfintelor Patimi, în Ibidem, nr. 9 - 10, p. 649-684; ... în ciclul învierii, în Ibidem, an. XXIII, 1971, nr. 3 -4, p. 186-210; Faptul răscumpărării şi diavolul în imnografia Bisericii, în lbidem, 1971, nr. 9 - I 0, p. 692-719.

v      CicIul din proloage, în BOR, an.  XCVIII, 1980, nr. 1 - 2, p. 85 -90; nr. 3 -4, p. 456 -457; nr. 5 -6, p. 587 - 588; nr. 7 - 8, p. 717 - 718; nr. 9 - 10, p. 968 -969; nr. 11 - 12, p. 1141- 1143; an. XCIX, 1981,nr. 1-2, p.45-46 şi nr.5-6, p. 539-541.

v      Postum i-a apărut cartea Proloagele... diortosite şi îmbogătite de..., Craiova, 1991,1034 p. diferite alte articole, note ş.a. în revistele bisericeşti actuale şi din perioada interbelică.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME