DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  CONSTANTIN GALERIU

Preot, profesor de teologie

 

GALERIU CONSTANTIN, preot, profesor de teologie. 

 

N. 23 nov. 1918, în Răcătău-Horgeşti, jud.  Bacău. 

 

Studii la Seminarul “Sf. Gheorghe" din Roman (1930-1938), la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1938-1942), apoi cursuri de doctorat - specialitate Dogmatica la lnstitutul Teologic Universitar Bucureşti (1957-1960), cu  doctoratul la 13 dec. 1973. 

Preot-paroh în Podul Văleni, jud.  Prahova (1943 - 1947), apoi la parohia ,,Sf. Vasile" din Ploieşti (1947- 1973), deţinut politic la Canalul Dunăre -Marea Neagră în aug. 1952 - oct. 1953; spiritual asistent la Institutul Teologic Universitar (1973 - 1974), lector la catedra de Teologie Fundamentală  şi  Istoria religilor (1974-1977), profesor titular la catedra de Omiletică  şi  Catehetică cu  noţiuni de Pedagogie (de la 1 ian. 1978), la acelasi  lnstitut; paralel preot slujitor la biserica “Sf. Silvestru" din Bucureşti (din 1975), iconom stavrofor, vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor (din 1990); membru în Comisia de dialog ortodox-reformat din partea Bisericii Ortodoxe Române, participant la câteva întruniri ale acesteia.

 

Lucrări:

 

v      Iubirea dumnezeiască şi judecata din urmă, în “Ortodoxia” an. XI, 1959, nr. 2, p. 179-195;

v      Pronie, har şi libertate după Teofan, fostul episcop de Vladimir, în “Ortodoxia” an. Xi, 1959, nr. 3, p. 398-413;

v      Mitropolitul Filaret al Moscovei ca teolog, în “Ortodoxia", an. XII, 1960, nr. 2, p. 212 - 239;

v      Taina nunţii, în ST, an.  XII. 1960, nr. 7-8 p. 484 - 499,

v      Rabindranath Tagore, poet  şi  filosof indian în GB. an.  XX, 1961, nr. 5-6, p. 465 - 477;

v      Mahatma Gandi – spiritualitatea creştină şi  problemele vremii, în GB, an.  XXI, 1962, nr. 9 - 10 p. 965 - 981;

v      Sensul creştin al pocăinţei, în ST, an XIX, 1967, nr. 9 -10, p. 674 - 690;

v      Jertfă şi răscumpărare, teză de doctorat, în GB, an. XXXII, 1973, nr. 1 – 2 , p. 45 - 203 (şi  extras, 167 p.: ed. a II-a în 1993):

v      Problemele actuale în religiile creştine, în  “Ortodoxia", an.  XXVII, 1975, nr.4, p. 71 7 - 742,

v      Slujirea preoţească după Sfânta Scriputră şi Sfânta Tradiţie, în ST, an. XXIX, 1977, nr.1 -2, p. 5 - 14;

v      InvăŢătura creştină despre Sfânta Cruce şi  cinstirea ei, în “Ortodoxia", an.XXX, 1978, nr.3, p.497 -512;

v      Ortodoxia şi mişcarea Ecumenică.  Aspecte teologice actuale în ST, an.  XXX, 1978, nr. 9 – I0,  p. 611 - 635,

v      Preoţia ca slujire a cuvântului. în “Ortodoxia", an.  XXXI, 1979, nr. 2, p. 294 - 312;

v      Taina mărturisirii în “Ortodoxia" an. XXXI, 1979, nr. 3, p. 485 -498;

v      Complementaritatea valorilor spirituale potrivit Dogmei de la Calcedon, în “ Ortodoxia”, an. XXXII, 1980, nr.2, p. 355 – 365;

v      Maica Domnului “Povă‘uitoare” în “Ortodoxia", an.  XXXII, 1980, nr. 2, p. 355-365;

v      Cinstirea Sfintelor Moaşte, în MB, an.  XXX, 1980, nr. 10 - 12, p. 635-651;

v      Mărturisirea dreptei credinţe prin Sfânta Liturghie, în “Ortodoxia", an. XXXIII, 1981, nr. 1, p. 23-40;

v      Sfinţirea timpului, ziua de odihnă - ziua învierii, în “Ortodoxia", an.  XXXIII, 1981, nr. 2, p. 156-175;

v      Sinodul II ecumenic şi învăŢătura despre Sfântul Duh în “Ortodoxia” , an. XXXIII, 1981, nr. 3, p. 386-408;

v      Inţelesurile Sfintei Cruci, în “Ortodoxia”, an XXXIV, 1982, nr 2, p. 181 – 195;

v      Mântuitorul Iisus Hristos - ânvăŢătorul nostru suprem, în “ Ortodoxia” an. XXXV, 1983, nr. 1, p. 34 – 61;

v      Netemeinicia milenarismului, în “Ortodoxia” an XXXVI , 1984 nr. 1 p. 57 – 71;

v      Autocefalie şi Ortodoxie. Aspecte eclesiologice, în vol. Centenarul Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române , Bucureşti, 1987, p. 202-233;

v      Congresul Teologic interortodox privind probleme hirotoniei femeilor, în “Ortodoxia” an XLI, 1989, nr.1 p. 72-108

v      Chipul Mântuitorului Iisus Hristos în gândirea lui Miohai Eminescu, în ST, an   XLIII, 1991, nr. 1, p. 45-54.

 

v      Diverse articole, evocări aniversare, recenzii, în periodicele menţionate în lista bibliografică sau în publicaţile bisericeşti româneşti de peste hotare, predici în “Glasul Bisericii", iar după 1989 în cotidianul ,,România Liberă"; numeroase conferinţe în diverse oraşe ale Ţării.

   


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME