DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  GHEORGHE GHIA

Preot, profesor

 

GHIA I. GHEORGHE, preot, profesor. 

 

N. 15 mart. 1887. în Cârjelari, jud.  Tulcea, decedat la 2 dec. 1945. în Craiova. 

Liceul la Iaşi, Facultatea de Teologie din Bucureşti (licenţa în 1911, doctoratul în 1923) studii de specializare în Teologie şi Filologie clasică la Leipzig (1912-1914), examen de capacitate pentru învăŢământul secundar în 1919. 

Diacon (1914), apoi preot (1919) la biserica domnească din Bârlad, profesor de Religie la Colegiul Naţional, un timp la Liceul militar “D. A. Sturza" şi LIceul de fete “Elena Cuza", preot Ia biserica “Sf. Treime" (1920-1945) toate în Craiova.

Inspector de specialitate în Ministerul Educaţiei Naţionale (1940- 1945).

 

Lucrări:

 

v      Invătătura despre împără‘ia lui Dumnezeu în Noul Testament, teza de doctorat, Craiova, 1925, 88 p.;

v      Sfântul loan Botezătorul după Evangheliile canonice, Craiova, 1926, 223 p.;

v      Epistola Sfântului Iuda. Introducere şi comentar, Craiova, 1927, 88 p.;

v      Atitudinea Mântuitorului faţă de Legea Vechiului Testment. Contribuţie la Exegeza Noului Testament, Craiova, 1929, 102 p.;

v      Problema unirii Bisericilor creştine din punct de vedere ortodox, Craiova, 1932, 39 p.;

v      Pâinea vieţii, Texte biblice explicate.... Bucureşti, 1938,67 p.;

v      Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I secundară, Craiova, 1938, 157 p. (ed. a II -a, 1943);

v      Parabolele şi învăŢăturile Domnului nostru lisus Hristos, pentru clasa II secundară, Craiova, 1942, 123 p.

 

v      Redactor al revistei,,Renasterea" de la Craiova în primii ani de aparţie (1922-1925), apoi director (1926 - 1936) şi membru în comitetul de redactie (1939 - 1945); a publicat aici peste 70 de articole, peste 120 de recenzii, apoi cronici etc.ş alte colaborări la “Biserica Ortodoxă Română", “Revista Teologică" de la Sibiu ş.a.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME