DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ILIE GEORGESCU

Preot

 

GEORGESCU ILIE, preot. 

 

N. 10 oct. 1930, în Bucureşti. 

Studii la Liceul “Matei Basarab" (1941-1949) şi la Institutul Teologic din Bucureşti (1950-1954), continuând cursurile de doctorat tot aici, cu specializare la lstoria Bisericii Române (1954 - 1957). cursuri complementare la Facultatea de Teologie catolică din Paris (1961-1963). Profesor la Seminarul teologic din mănăstirea Neamţ (1958 - 1963) inspector general bisericesc, apoi consilier patriarhal la Serviciul relaţii externe bisericeşti (1963-1974), consilier Cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor (1977 - 1992). membru în Secretariatul internaţional al Conferinţei creştine pentru pace de la Praga, ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române (1964 - 1991), participant la numeroase întruniri ale acesteia, membru în diferite delegaţii ale Bisericii Ortodoxe Române, care au vizitat alte Biserici; preot la biserica ,,Sf. Stelian-Lucaci" din Bucureşti (din 1966).

 

Lucrări:

 

v      Legăturile Ţărilor române cu lerusalimul, în ST, an. VIII, 1956, nr. 5-6, p. 349-362;

v      lerarhi români soli diplomatici în veacurile XVI-XVII, în ST, an.  IX, 1957, nr. 3-4, p. 262-276;

v      Manuale didactice teologice în veacul XIX, în ST, an.  IX, 1957, nr. 9 - I 0, p. 710 - 725;

v      Studii şi  articole de istoria Bisericii Române în periodicele româneşti (veacul XIX), în ST, an. X, 1958, nr. 1 -2, p. 106 - 125;

v      Viaţa creştină în vechiul Tomis, în MMS, an. XXXVII, 1962, nr. 1-2, p. 15 - 32;

v      0 copie necunoscută a Letopiseţului cantacuzinesc, în MO. an. XIII, 1961, nr. 7-9, p. 498-549;

v      Un ierarh necunoscut al Moldovei: Calist arhiepiscopul şi mitropolitul (1445-1447), în BOR. an.  LXXXVI, 1969, nr. 5-6, p. 563-572.

 

v      Articole, predici  şi  reportaje în “Glasul Bisericii", revistă pe care a redactat-o în calitate de con şilier Cultural.

 

v      După 1989 a pus bazele unei Edituri a parohiei “Sf. Stelian-Lucaci", în care au apărut mai multe lucrări teologice, manuale pentru învătământul religios precum şi revista “Credinţa Creştină"  publicaţie religioasă de îndrumare ortodoxă.

  


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME