DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Ion GEORGESCU

Teolog

 

GEORGESCU ION V., teolog. 

 

N. 13 ian. 1909 în Başcov, jud.  Argeş decedat la  21 nov. 1976, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul teologic din Curtea de Argeş (1921 - 1928), cu diferenţă de liceu şi bacalaureat, Facultatea de Teologie din Bucureşti (1928-1932), Facultatea de Litere din Bucureşti (1929-1932), cu  licena în Limbile clasice şi  studii de specializare pentru Vechiul Testament la Atena (doi ani) şi Paris, doctoratul în Teologie la Bucureşti în 1938. Secretar-ajutor la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1934-1937), preparator onorific (1931 - 1933), apoi asistent (1933-1945), pe lângă catedra de Exegeza Vechiului Testament la aceeaşi  Facultate, încredinţat cu predarea Limbii ebraice  şi  a unor cursuri de istoria culturii vechiului  Orientş  suplinitor al catedrei (1940-1941), diacon.  Răpit de sovietici în aug. 1945  şi  dus în închisoarea Lubianka din Moscova, condamnat la 20 de ani muncă  silnică a executat o parte din pedeapsa la Verhoiansk, Uhta, Irkutsk, Krasnoiarsk şi Vorkuta până în 1955, continuând cu  doi ani de închisoare la Gherla, apoi în diferite lagăre de muncă din Dobrogea, fiind eliberat abia la 12 sept. 1962.  Mai târziu a fost corector (1963-1967), apoi redactor principal (1967-1976) la Institutul Biblic  şi  de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei; cunoscător al limbilor clasice şi orientale  şi  al mai multor limbi moderne.  Lucrări de Vechiul Testament sau ecumenism, traduceri din limbile rusă, franceză  şi  greacă (unele cu  pseudonimul Ion V. Paraschiv).

 

Lucrări:

 

v      Actualitatea profeţilor, Bucureşti, 1934, 64 p.; Demonologia Vechiului Testament. Azazel. Bucureşti, 1934, 40 p.;

v      Demonoşogia Vechiului Testament - Satan în profeţia Iui Zaharia, teză de doctorat în BOR, an.  LVI, 1938, nr. 9 - 10, p. 481 -564 (, şi  extras, XV+76 p.);

v      Scrierile părintelui profesor Ion Popescu Mălzlieşti. în ST, an.  VII, 1938- 1939, p. 326-373 (, şi  extras).

v      “Legământul meu este un legământ de viaţă şi pace”, în BOR, an.  LXXXII, 1964, nr. 5-6, p. 456-496;

v      Din problemele dialogului între ortodocşi şi protestanţi, în MO, an. XVII, 1965, nr. 1 - 2, p. 467 - 487;

v      Rolul Conciliului al II-Iea de la Vatican în purtarea dialogului ecumenic intre Bisericile creştine. în MO, an.  XVII, 1965, nr. 5-6, p. 467-487;

v      Perspectve ale dialogului între Bisericile ortodoxe orientale în MO, an.  XVII, 1965, nr. 7-8. p. 664-680;  

v      Sinoadele în Biserica veche  şi mişcarea ecumenistă, în GB, an.  XXV, 1966, nr. 5-6, p. 410-421:

v      Iniţiere în interpretatea icoanei ortodoxe. în MO, an.  XIX, 1967. nr.  I - 2, p. 102 - 120 ,

v      Despre înţelesul autentic al icoanelor ortodoxe în MO, an.  XX, 1968, nr. 5-6, p. 420-428,

v      Perspectivele ecumenismului în Bisericile vechi orientale, în MO, an.  XIX, 1967, nr. 3-4, p. 279-290;

v      Confesionalism şi ecumenism.  Atitudinea Ortodoxiei faţă de celelalte confesiuni creştine, în GB, an.  XXVIII. 1969, nr. 1-2, p. 74-91;

v      Primatul papal şi Ortodoxia. în MO, an.  XX, 1968, nr. 3-4, p. 281-290; Teologia frumosului în GB, an.  XXVIII, 1969, nr. 5 -6, p. 652 - 664,

v      Relaţii interconfesionale, în MO, an. XXI, 1969, nr. 7-8, p. 586-601;  

v      Sinodalitatea (“catolicititea") Bisericii, problemă centrală în teologia contemporană, în MO, an. XXII, 1970. nr. 3 -4, p. 244-256;

v      Declaraţia episcopatului catolic olandez privind obligativitatea celibatului şi urmările ei, în MB, an.  XX, 1970, nr. 4-6, p. 254-276.

 

Traduceri:     

 

v      lerom.  Pavel Ceremuhin, Caracteristicile teologiei bizantine, în MB, an. XVI, 1966, nr. 7-9, p. 398-409,

v      Acelaşi Invătătura despre iconomia mântuirii în teologia  bizantină, în MO, an.  XVIII, 1966, nr. 11 - 12, p. 961-990;

v      Episcop Alexie de Meudon, Teologia jertfei euharistice în lumina Sfintei Scripturi şi ai Sfinţilor Părinţi. în MO, an.  XX, 1968, nr. 7 - 9, p. 573-597;

v      Daniel von Allmen, împăcarea Iumii şi  hristologia cosmică. în MO, an.  XX, 1968, nr.9 - 10, p. 767-783;

v      Prof.  N. Uspenski, Cina cea de Taină şi  trapeza Domnului, în MB, an. XIX, 1969, nr. 4-6, p. 202-225;

v      Jean Meyendorff, Teologia ortodoxă în Iumea contemporană, în MO, an.  XXI, 1969, nr. 11 p. 952-967;

v      Arhiepiscop Vasile Krivoşein, Ecleziologia Sfântului Vasile cel Mare, în GB, an.  XXIX, 1970, nr. 1 -2, p. 126- 144;

v      Nikos A. Nissiotis, “Problema omului” în cadrul antropologiei contemporane, în GB, an.  XXIX, 1970, nr. 5 -6, p. 502-513;

v      Vladimir Losski, Tradiţie şi tradiţii, în ST, an.  XXII, 1970, nr. 7- 8, p. 585 - 598;

v      Prof.  N. A. Zabolotschi, Natura  şi omul creştin, în MMS, an.  XLIX, 1973, nr.5-6, p. 322-330;

v      Vladimir Losski, Purcederea Sfântului Duh în învăŢătura ortodoxă despre Sfânta Treime, în MMS, an. L, 1974, nr. 7 - 8, p. 527-545;

v      Pavel Evdochimov, Sfinţenia în tradiţia Bisericii ortodoxe, în MB, an.  XXV, 1976, nr. 10 - 12, p. 570 - 598 ş.a.

v      Omiliile catehetice ale Iui Teodor de Mopsuestia, în GB, an.  XXXI, 1972, nr. 11-12, p. 1165-1187; an.  XXXII, 1973, nr. 3-4, p. 339 - 366; nr. 5 - 6, p. 498 - 513; nr. 7 - 8, p. 691-700;  nr. 9-10, p. 1074-1084; an.XXXIII, 1974, nr.3-4, p.302-306; nr.5-6, p.478-489 şi nr. 9-10, p.869-895.

v      Numeroase recenzii, comentarii, cronici etc. în aceleaşi  reviste.

  


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME