DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IOSIF GHEORGHIDAN

Mitropolit

 

GHEORGHIDAN IOSIF (din botez loan), mitropolit primat.

 

 N. 29 aug. 1829, în Botoşani, în familie de preot, decedat la 24 ian. 1909, în Bucureşti. 

A studiat la şcoala de la “Trei lerarhi" şi la Academia Mihăileană din Iaşiş mai târziu a urmat diferite cursuri la Sorbona.  Tuns în monahism la mănăstirea Mogoşeni şi hirotonit ierodiacon (1846); diacon la Huşi şi Iaşi, iar în 1857-1858 la capela românească din Parisş hirotonit ieromonah şi numit egumen la mănăstirile Todireni-Suceava (1863) şi Popăuţi-Botoşani (1864).

La 19 iun. 1865 numit episcop la Huşi, unde a păstorit până la 24 mart. 1879, când a fost ales episcop al Dunării de Jos, cu reşedinţa la Galaţi;

In această calitate, reorganizează viaţa bisericească din Dobrogea, revenită atunci la România (1878);

La 22 nov. 1886 ales mitropolit primat (înscăunat 30 nov.); retras la 29 mart. 1993, stabilindu-se la Căldăruşani; reales la 6 dec. 1896 (înscăunat 8 dec.), păstorind până la moarte. 

A tradus felurite lucrări teologice din limba franceză şi din literatura patristică. Membru de onoare al Academiei Române.

 

Traduceri:     

 

v      Vladimir Guettee, Expunerea doctrinei Bisericii creştine ortodoxe, ed. I, Huşi, 1975, XVI + 328 p. (ed. a II-a, Bucureşti, 1887, XIX + 349 p. ed. a III-a, Bucureşti, 1901, XX + 237 p.);

v      Vladimir Guettee, Papalitatea schismatică sau Roma în raporturile sale cu Biserica orientală, Bucureşti, 1880, XX + 427 + XV p. (ed. a II-a, Bucureşti, 1906);

v      Mitrofan din Koneveţ, Viaţa repausaţilor noştri şi viaţa noastră după moarte (după versiunea franceză), Bucureşti, 1891, 333 p. (ed. a II-a, 1899, 426 p.);

v       Inochentie (Borisov), Cuvântări spre folosul celor ce se pregătesc la penitentă şi la sfânta cuminecare (din limba franceză, după traducerea lui Alexandru Sturza), Bucureşti, 1897, 136 p.;

v      Sfântul Vasile, arhiepiscopul  Chesariei Capodociei, Bucureşti, 1898. 472 p.;

v      Thomas a Kempis, Urmarea lui Hristos.  Bucureşti, 1901, 571 p.

v      Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească şi Viaţa lui Constantin cel Mare, Bucureşti, 1896, XX + 473 p.:

v      Sozomen, Istoria bisericească, Bucureşti, 1897, XV + 384 p.; Socrate Scolasticul, Istoria bisericească, Bucureşti, 1899, XII + 368 p.;

v      Evagrie şi Filostorg, Istoria bisericească.  Bucureşti, 1899, XV + 300 p..ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME