DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  MITROPOLITUL GRIGORE

Mitropolit “titular” de Sidis

 

GRIGORIE, mitropolit “titular” de Sidis, tipograf şi diortositor de cărţi. 

 

N. c. 1735, decedat la 1 iun. 1795.  Probabil a studiat la Academia domnească grecească din Bucureştiş călugăr şi “ucenic” al mitropolitului Grigorie II al Ungrovlahieiş în 1768 era ieromonah şi tipograf - gravor (Triodul din acel an); în 1774 iconom la Mitropolie, în 1778 arhimandrit şi egumen la Dealuş la 13 ian. 1783 mitropolit “titular" de Sidis (în SV Asiei Mici);

 

A dat îndemnul moral şi material - la tipărirea unor cărti:

 

v      Invătătura bisericească ( 1774),

v      Slujba Sf. Dimitrie Basarabov (1779),

v      Prăvălioară de taina ispovedaniei (1774 şi 1781).

v      In 1784 a “diortosit" Apostolul tipărit la Bucureşti semnând şi prefaţa, iar :

v      Ceaslovul din 1785 şi

v      Antologhionul din 1786 s-au tipărit prin îndemnarea şi osteneala sa. 

v      A copiat manuscrise, între care şi Didahiile lui Antim Ivireanul.

 

Prin “diata" Iui, din 1795, lasă sume însemnate de bani Mitropoliei, pentru zugrăvirea catedralei, celor patru Patriarhii apostolice, mănăstirilor de la Athos, Sinai şi unora din Tară, spitalelor din Bucureşti, pentru răscumpărarea de robi şi înzestrarea a cinci fete sărace.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME