DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  MITROPOLITUL GRIGORE II

Mitropolit al Ungrovlahiei

 

GRIGORIE II, mitropolit al Ungrovlahiei.

 

N. c. 1710, decedat la 18 Sept. 1787, în Bucureşti.

Studii la Academia de la Sf. Sava din Bucureştiş fost egumen la Colţea, eclesiarh la catedrala imitropolitană, mitropolit “titular" al Mirelor Lichiei (1748 -1760), apoi mitropolit al Ungrovlahiei - Bucureşti (28 iul. 1760) până la moarte. 

A îndeplinit misiuni diplomatice, între care şi una la ‘arina Ecaterina a II-a a Rusiei, în fruntea unei delegaţii de clerici şi boieri Munteni (1770); este ctitorul a două biserici din Bucureşti: “Oborul Vechi" şi “Sf. Nicolae Vlădica" îndrumător al şcolilor româneşti. 

S-au tipărit sub el aproximativ 40 de cărţi româneşti,cu cheltuiala sa, multe cu prefeţele sale:

 

a) de slujbă: Evanghelia (1760, 1775), Antologhionul ( 1762, 1766, 1777, 1786), Ceaslovul (1767 şi alte 5 ediţii), Molitvelnicul (1764), Penticostarul (1768, 1782), Triodul (1768), Octoihul (1774), Apostolul (1774, 1794), Psaltirea (1775, 1780), Slujba Cuviosului Dimitrie de la Basarabov (1779), Liturghierul (1790), Catavasierul (1781);

 

b) de învătătură: Voroavă de întrebări şi răspunsuri a Sf. Simion al Tesalonicului (1765), Omiliile Sf. Macarie Egipteanul (1775), Cazania (după a lui  Varlaam, 1768), InvăŢătură bisericească (1774) şi Capete de poruncă (1775), ambele după Antim Ivireanul, Prăvălioară cu învătătură bisericească de taina ispovedanii (1781) ş.a.; a sprijinit traducerea şi tipărirea Mineielor de la Râmnic.

 

Sub el s-au tipărit şi câteva cărţi în “secţia" grecească a tipografiei Mitropoliei, între care Mărturisirea ortodoxă  a Iui Petru Movilă (1767), învăŢătura creştinească a credinţei noastre ortodoxe 1768, text grecesc turcesc) ş.a. în 1774 generalul rus Petru Saltakov i-a dăruit moaştele Sf. Dimitrie Basarabov, pe care le-a asezat în catedrala mitropolitană; în 1776 patriarhul ecumenic Sofronie i-a acordat titlul onorific de “Iocţiitor al scaunului din Cezareea Capadociei”

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME