DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  MONAHUL GHERONTIE

Profesor de seminar

 

GHERONTIE, monah, traducător 

 

N. c. 176O, decedat în 1813, în mănăstirea Anarghiri lângă Plovdiv în Bulgaria, pe când se întorcea de la Athos. 

 

Tuns în monahism la Neamţ, trimis la Studii la şcoala de la ,,Sf.  Sava" din Bucureşti. 

După 1790, împreună cu prietenul său Grigorie ierodiaconul (viitorul mitropolit al Ungrovlahiei);

A tradus o serie de Iucrări în mănăstirea Neamţ, iar în ultimii ani ai sec.  XVIII la Bucureşti.

 

Traduceri (comune):

 

v       Carte folositoare de suflet, Bucureşti 1799, 12 + 145 foi (ed. a II-a, Bucureşti, 1800; ed. a III-a, Iaşi, 1819);

v       Chiriacodromionul la Evanghelii de Nichifor Theotochis, Bucureşti, 1801, 4 + 248 + 3 foi (alte ediţii Ia Buzău) 1839, laşi 1840-1841, Bucureşti 1857 ş.a.),

v       Intrebări şi răspunsuri oarecare bogosloveşti ale Sfântului Atanasie, Iaşi, 1803, 12 foi + 43 p.;

v       TâIcuire la cele patru Evanghelii a lui Theofilact arhiepiscopul Bulgariei, cu însemnări oarecare de la Evthimie Zigabinos adăugită, Iaşi, 1805, 6 foi + 708 p.;

v       Descoperire cu amănuntul a pravoslavnicei credinţe a Sf. loan Damaschinul, Iaşi, 1806, 10 foi + 564 p. (toate acestea au prefeţe semnate de amândoi).  Trei traduceri, care aparţineau numai Iui Gherontie, au fost tipărite postum de Grigorie: Chegragarion de Augustin, episcopul lponiei", Neamţ, 1814, 10 foi + 450 p., după o versiune greacă (cuprinde Convorbirile cu sine însuşi-Soliloquia),

v       Apologia adecă cuvânt sau răspuns împotriva socotelii celor fără de Dumneze, Neamţ, 1816, 6 + 52 foi (ed. a II-a, Bucureşti, 1819);

v       Tâlcuire pe scurt... la antifoanele celor opt glasuri, de Nichifor Calist Xantopol, Neamţ, 1817, 206 foi. 

v       Amândoi au revizuit traducerea Octoihului tipărit la Buda în 1811 şi la Râmnic tot în 1811.

 

v       In manuscris: Cuvintele prea cuviosului părintelui nostru Simeon noul Bogoslov şi Tălcuire la Teofilact al Ohridei la Epistolele Sfinţilor Apostoli (Ms. 916,2947 şi 2948 în Bibl.  Acad.).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME