DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  NICODIM GRECIANU

Arhimandrit, traducator

 

GRECIANU NICODIM (din botez Nicolae), arhimandrit, traducător.

 

N. febr. 1762, în Bucureşti, într-o veche familie boierească, decedat la 11 iul. 1817, la Cernica.  Frate în mănăstirea Tismana (1780), unde a şi fost călugărit şi hirotonit ierodiacon (1781); iconom la Snagov (1786-1794), la Tismana (1794 - c.1901), apoi la Mitropolie (1801-1810), ieromonah (1797), protosinghel şi arhimandrit (1801); ctitoreşte o biserică de lemn în satul Ghermăneşti - lifov, reface din temelie biserica mănăstirii Babele - VIasca şi un paraclis la Cernicaş după 1810 retras în Cernica. 

 

A tradus din greceşte mai multe Iucrări rănase în manuscris:

 

v      Theotocarion adecă canoane de rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu (1795, Ms. 2097 Bibl. Acad.);

v      Neon ecloghion. adecă carte nouă cu alegeri de vieţi vrednice de cuvântat ale unor sfinţi... a lui Nicodim Aghioritul, tălmăcită din limba greacă (1807, Ms. 1369 Bibl. Acad.);

v      Ecloghion adică adunarea de vreo câteva istorii şi vieţi ale Sfinţilor Părinţi, unele prescrise şi mai îndreptate, altele tălmăcite după limba greacă (1808);

v      Adunare de învăŢături ale multor filosofi şi dascăli... din care unele s-au tălmăcit după grecie şi s-au mai adăugat (1813, Ms. 1986 Bibi. Acad.)

v      un manuscris cuprinzând Omiliile Sf. loan Gură de Aur la Evanghelia de la Matei.

v      Texte din Sf. Grigorie Sinaitul ş.a. în 1911 a tradus şi tipărit la Sibiu cartea lui Polizon Conta loanitul Invătătură de mai multe ştiinţe folositoare copiilor creştineşti celor ce vor să înveţe şi să ştie dumnezeiasca Scriptură, cu “cercetarea” episcopului losif al Argeşului (după ed. greacă, Viena, 1806).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME