DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ONISIF ORGHIBU

Pedagog, teolog, militant

 

GHIBU ONISIFOR, pedagog, teolog, militant pe tărâm politic.

 

N. 31 mai 1883, în Sălişte, jud. Sibiu, decedat la 31 oct. 1972, în Sibiu. 

 

Studii la Liceul de stat din Sibiu (1894 - 1900), şi la Liceul “Andrei :aguna” din Braşov (1900-1902), continuând la Institutul teologic din Sibiu (1902 - 1905), apoi la Universită‘ile din Bucureşti, Budapesta, Strasbourg şi Jena (1905 - 1909), cu doctoratul în Filosofie şi Pedagogie la Jena (1909).  Coreferent şcolar la Arhiepiscopia Sibiului (1910-1914), paralel profesor suplinitor la Institutul teologic-pedagogic (mart. 1911 - iun. 1912) pentru disciplinele pedagogiceş secretar al " secţiei şcolare" a Astrei (1912-1914); în 1914-1918 activează la Bucureşti, Iaşi şi Chişinău, unde desfăşoară o intensă activitate politică şi culturală, militând pentru făurirea statului naţional român unitar, îndeosebi prin ziarele fondate de el la Chişinău: “Tribuna", “Ardealul în Basarabia", “:coala Moldovenească".  După 1 dec. 1918, secretar general al Resortului de Instrucţie al Consiliului Dirigent.  în 1919, din încredinţarea Consiliului Dirigent, a preluat Universitatea din Cluj tot atunci a fost ales membru corespondent al Academiei Române şi numit profesor titular la catedra de Pedagogie de la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universitătii din Cluj, la care a functional până la pensionare(1945). în timpul regimului comunist, condamnat la mai mulţi ani de închisoare, din care a executat doar o parte (dec. 1956 - ian. 1958).

 

Lucrări principale:

 

v         Limba nouălor cărţi bisericeşti, Sibiu, 1905, 102 p.0 călătorie în Alsacia-Lorena. Tara şi şcolile ei, Bucureşti 1909, 59 p.;

v         Der moderne Utraquimus, oder die zweisprachigkeit in der Volksschule Langensalza, 1910, 128 p. (teza de doctorat);

v         Ziaristica bisericească la români.  Studiu istoric, Sibiu, 1910, 143 p.;

v         Plan de învăŢământ şi îndreptar metodic pentru şcoalele populare confesionale greco-orientale române din Transilvania, Sibiu, 1911, 329 p.;

v         Cercetări privitoare la situaşia învăşământului nostru prmar şi la educaţia populară, Sibiu, 1911,129 p.;

v         Anuar pedagogic (1913), Sibiu, 1913, 232 p.;

v         Scoala românească din Transilvania.  Desvoltarea ei istorică şi situaţia ei actuală, Bucureşti, 1915, 103 p.,

v         Viaţa şi organizaţia bisericeacă şi şcolară în Transilvania, Bucureşti, 1915, 206 p.;

v         Din istoria literaturii didactice româneşti: I. Bucoavnele.  II.  Abecedarele. III. Cărţile de cetire din Transilvania. Bucureşti, 1916, 359 p. (An. Acad. Rom. M.S.L.,1915-1916, seria ll, t. XXXVIII);

v         Vrei să fii înţelept? de Dionisie Romano, fost episcop al Buzăului. Ediţie îngrijită cu un cuvânt înainte de ...  Bucureşti, 1916, 207 p..

v         Universitatea din Cluj şi institutele ei de educaţie, Cluj, 1922, VIII+140p.

v         Catolicismul unguresc în Transilvania şi politica religioasă a statului român, Cluj, 1924, 304p. (ed a.II-a 1932)

v         Portrete pedagogice, Bucureşti, 1927, 88p.

v         Un anahronism şi o sfidare: Statul romano-catolic ardelean. Studiu istoric-juridic, însoţit de concluziile Comisiunii istorico-juridice privitoare la desfiinţarea Statului catolic, Cluj, 1931, XXX +466 p.;

v         Universitatea  Daciei Superioare şi problema Statului romano-catolic, Cluj, 1931,107p,

v         Acte şi documente privitoare la Statul romano-catolic ardelean, Cluj, 1933, 878p.

v         Acţiunea catolicismului unguresc şi a Sfântului Scaun în România întregită. Cu CLXXVII + 45 acte şi documente, Cluj, 1934, CV+983p.

v         Doi uzurpatori ai drepturilor României şi ai Universitătii din Cluj: Sf. Scaun de la Roma şi Statul romano-catolic ardelean, Cluj, 1934, 164 p.

v         Nulitatea Concordatului dintre România şi Sf. Scaun, Cluj, 1935, LIV + 88p.;

v         Ordinul canonic premonstratens din România, Bucureşti, 1936,126p.

v         Ordinul franciscanilor conventuali (“Minorită‘ii”) din Transilvania, 2vol., Bucureşti, 1937-1938, XIII+771p.(I) şi CIV +363p. (II)

v         La o răscruce a vieţii mele. Un bilanţ şi o mărturisire, Bucureşti, 1939,195p.

v         Un reprezentant rustic al spiritualită‘ii româneşte de la mijlocul sec.XIX Picu Pătruţ din Sălişte, Bucureşti, 1940, 24p.

v         Politica religioasă şi minoritară a României. Fapte şi documente care impun o nouă orientare, Cluj, 1940,830p.

v         Prolegomena la o educaţie românească, vol. I, Cluj, 1940, 903 p.;

v         Puncte cardinale pentru o concepţie românească a educaţiei, Sibiu, 1944, 100p.;

v         Dictatură şi anarhie.  Priviri critice asupra evoluţiei şi directivelor învătământului şi educaţiei româneşti sub reginul Antonescu (1940-1944) Sibiu. 1944, LXVI + 248 p.

 

A colaborat la aproximativ o sută de periodice româneşti, între care:

 

v         “Telegraful Român",

v         “Revista Teologică",

v         “Vatra  Scolară",

v         “Luceafărul”, toate la Sibiu,

v         ”Biscrica şi Scoala” şi

v         “Tribuna" la Arad,

v         “Gazeta Transilvaniei", la Braşov,

v         ”Neamul Românesc",

v         “Neamul Românesc Literar",

v         “Adevărul Literar şi Artistic",

v         “Convorbiri Literare",

v         “Revista Generală a învătământului” la Bucureşti,

v         " Societatea de Mâinc",

v         “Patria", “Cosânzeana”,

v         “Renaşterea" la Cluj,

v         “Legea Românescă" la Oradea,

v         “Ramuri” la Craiova, ş. a.

 

Reeditări:   

 

v         Amintiri despre oameni pe care i-am cunoscut, Prefaţă Crişan Mircioiu, Editie îngrijită de Crişan Mircioiu şi Serban Polverejan.  Note şi comentarii Serban Polverejan, CIuj, 1974, 331 p.;

v         Din istoria literaturii didactice româneşti, Ediţie îngrijită de Octav Păun. Tabel cronologic, Studiu introductiv, note şi comentarii de V. Popeangă,  Bucureşti, 1975, 316 p.;

v         Pentru o pedagogie românească. Antologie de scrieri pedagogice. Ingrijirea ediţiei, tabel cronologic, bibliografie, note şi comentarii: Octavian 0. Ghibu.  Studiu introductiv: conf. dr.  Ion Gh.  Stanciu, Bucureşti, 1977, 332 p.;

v         Pe baricadele vieţii.  Anii mei învăŢătură.  Ediţie îngrijită, prefaţă, note şi comentarii de Nadia Nicolescu. Postfaţă de Mircea Zaciu,Cluj-Napoca, 1981,382 p.;

v         Nu din partea aceea.  Studii şi articole 1904-1914. lngrijire de ediţie, studiu introductiv şi note de Vasile Popeangă cu o postfaţă de Nadia Nicolescu, Bucureşti, 1985, 423 p.

v         Picu Pătruţ, Miniaturi şi poezie, Studiu introductiv de Octavian 0. Ghibu şi Crişan Mircioiu.  Editie îngrijită, tabel cronologic şi note de Octavian 0. Ghibu, Bucureşti, 1985, 196 p.,

v         Oameni între oameni. Amintiri.  Selecţie şi introducere de Ion Bulei. Text stabilit, tabel cronologic şi indice de nume de Octavian 0. Ghibu, Bucureşti, 1990, 529 p.;

v         Pe baricadele vieţii în Basarabia revoluţionară.  Amintiri.  Ediţie îngrijită, prefaţă, tabel cronologic, note, bibliografie şi indice de nume de Octaviin 0. Ghibu, Chişinău. 1992, 636 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME