DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  STARETUL GHEORGHE

Staret

 

GHEORGHE, stareţ, îndrumător al vieţii călugăreşti în “ara Românească.

 

N. 1730, în părţile Săliştei  Sibiului, decedat la 3 dec. 1806, la Cernica.

 

Trecut de tânăr la Bucureşti în  slujba unui ierarh grec, apoi a plecat la Muntele Athos;

 

Călugărit şi  hirotonit ierodiacon la Vatopedi, “ucenic" al Iui Paisie (Velicicovschi) la schitul “Sf.  Ilie" unde a fost hirotonit icromonah;

Insoţeşte pe Paisie la Dragomirna şi  Neamţ

 

In 1781 mitropolitul Grigorie II al Ungroviahiei i-a incredinţat conducerea mănăstirii Cernica - pe atunci părăsită - în 1794 şi a mănăstirii Căldăruşani, conducându-le pe amândouă până la moarte;

 

A refăcut complet Cernica , a strâns călugări, a introdus în amândouă regulile de viaţă ,,paisiene", a format o serie de “ucenici" români, mai ales copişti de manuscrise. 

 

A scris o “diată" (1785), care cuprinde multe învătături din Sf.  Scriptură, Sf. Părinţi  şi  cărţile de slujbă, răspândită prin numeroase copii.

 

 

  


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME