DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  VASILE GHEORGHIU

Profesor de teologie

 

GHEORGHIU VASILE, profesor de teologie

 

N. 16 iun. 1872, în Cânpulung Moldovenesc, decedat la 29 nov. 1959, în Cut, jud. Neamţ. 

Urmează cursurile Liceului ortodox din Suceava (1882-1890), apoi Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1890- 1894),care-i conferă doctoratul (1897); studii de specializare la Facultă‘ile de Teologie romano-catolice şi Protestantă din Viena, Bonn, Breslau (azi Wroclaw) şi Leipzig (1897-1899). 

Docent (1901), profesor agregat (1905), apoi titular (1909) la catedra de Studiul biblic şi Exegeza Noului Testament de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, funcţionând până la pensionare (1938); decan al Facultă‘ii în trei rânduri, preot (1896), protopresbiter (1908), arhipresbiter stavrofor (1919), apoi mitrofor (1925), redactor (1911 - 1914 şi 1923 - 1933), apoi director al revistei “Candela", preşedinte al comitetului de directie al foii bisericeşti ” Păstorul" din Cernăuţi, consilier metropolitan onorar, primul preşedinte al Consistoriului spiritual central din Bucureşti (1925-1927), preşedintele Societătii pentru cultura şi literatura poporului român din Bucovina (1921 -1929), preşedinte al Asociaţiei clerului ortodox din Bucovina, membru de onoare al Academiei Române( (1938).

Este considerat cel mai de seamă teolog neotestamentar român, cu lucrări temeinice de introducere şi exegeză a Noului Testament, cronologie biblică, teologie biblică etc. 

 

Ca profesor, a format 37 de generaţii de teologi români şi de alte neamuri.

 

Lucrări:          

 

v      Der Iakobusbrief Untersucht und erklart.  Czernowitz, 1899, 186 p.; Der Brief des Iudas.  Einleitung und Komentar, Czernowitz, 1901, 84 p. (versiunea românească completă în revista “Candela", 1901-1911 şi extras, Cernăuţi, 1915, 136 p.);

v      Adresaţii Epistolei către Gălă‘eni, în,,Candela", 1904 (şi extras, Cernăuţi, 1904, 165 p.);

v      Viata şi activitatea Sfântului Apostol Paul, în “Candela" 1907- 1909 (şi extras: Cernăuţi, 1909, 355 p.);

v      Raportul literar dintre cele trei Evanghelii dintâi sau problema sinoptică.  Studiu isagogic în “Candela", 1923, p. 9-23, 109-117, 215-242, 397-416 şi 1924, p.1-29;

v      Epistola către Romani cu introducere şi comentar, Cernăuţi, 2 vol., 1923 1924, XXXI + 74 p. (1) + 171 p. (11); ed. a II-a, Cernăuţi, 1938, 368 p.;

v      Sf.  Evanghelie după Matei cu comentar, 3 vol., Cernăuţi, 1925-1927-1933, 848 p.;

v      Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos, în “Candela 1925 - 1926 (şi extras: Cernăuţi, 1926, XII + 152 p.);

v      Introducerea în Sfintele cărţi ale Testamentului Nou, Cernăuţi, 1929, IV + 898 p. (prima introducere ştiinţifică în Bisericile ortodoxe);

v      Noţiuni de cronologie. calendaristică şi calcul pascal, Bucureşti, 1936, XVI + 206 p.;

v      Codex Argenteus Upsaliensisş (Academia Română.  Studii şi cercetări, XXXIX), Bucureşti, 1939, 58 p. + 10 pl

v      Lecţionarul evanghelic grecesc din laşi (Academia Română.  Studii şi cercetări, XLI), Bucureşti, 1940, 90 p. + IX pl.;

v      Alte aproape o sută de studii, articole, predici şi recenzii în “Candela”, iar spre sfârşitul vieţii în “Mitropolia Moldovei şi Sucevei" şi ,,Mitropolia Banatului".

v      0 serie de lucrări au rămas în manuscris (Comentarii la Evangheliile de la loan, Marcu şi Luca, Epistolele I şi II Corinteni, Gălăteni şi Jacob). 

v      Cea mai îsemnată operă a sa, în manuscris rămâne ediţia critică a cărţilor Noului Testament: Novum Testamentum graece cum apparatu critico, singura până acum în literatura teologică ortodoxă. 

v      Alte manuscrise s-au pierdut în 1940, în timpul ocupaţiei sovietice a Bucovinei.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME