DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  ADRIAN HRITCU

Arhiepiscop

 

HRIŢCU ADRIAN (din botez Aurel), arhiepiscop.

 

 N. 22 febr. 1926, în Ştiubieni, jud.  Botoşani. 

După absolvirea Şcolii de cântăreţi din mănăstirea Neamţ (1940-1944), a urmat Seminarul teologic din aceeaşi mănăstire (1948-1953) şi Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1953-1957) studii de specializare la Facultatea de Teologie din Fribourg-Elveţia şi lnstitutul Ecumenic de la Bossey (1973).

Tuns în monahism la Neamţ sub numele Adrian (1950), hirotonit ierodiacon (1951) şi ieromonah (1958), apoi hirotesit arhimandrit (1965). lerodiacon la mănăstirile Neamţ (1951-1953) şi Plumbuita (1953-1957 ), egumen la Slatina (1957), stareţ la schitul Durău-Neamţ (1958-1959), stareţ la Slatina (1959), slujitor - apoi mare eclesiarh la catedrala mitropolitană din Iaşi şi exarh al mănăstirilor din eparhia laşilor (1959 - 1973), episcop-vicar al Arhiepiscopiei laşilor cu titlul “Botoşăneanul" (ales 17 dec. 1973, hirotonit 27 ian. 1974), episcop-vicar, cu acelaşi titlu, al Arhiepiscopiei misionare ortodoxe române pentru Europa Centrală şi Occidentală, cu sediul la Paris (ales 16 iul. 1980, instalat 16 nov. 1990), apoi arhiepiscop al aceleiaşi eparhii (din 16 nov. 1982) până în 1990.  

Membru în câteva delegaţii sinodale româneşti care au vizitat alte Biserici, vizite în Tările Europei Apusene în care sunt parohii româneşti, cu diverse contacte ecumenice.

 

Lucrări:

 

v      Asterie al Amasiei şi opera sa, în MMS, an.  XLI, 1965, nr. 7-8, p. 409-415,

v      Mitropolitul Veniamin Costachi la mănăstirea Slatina. în MMS, în.  XLIII, 1967, nr.  I - 2 p. 98 - 104;

v      MitropoIitul Dosoftei la mănăstirea Probota, în MMS, an.  L, 1974, nr. 9- 12, p. 739 - 747,

v      Unitatea spirituală a poporului român în Războiul penrtu Independenţa de stat a României, oglindită în literatură, în MMS, an.  LIII, 1977, nr. 5-6, p. 305-311; Din viataşi înfăptuirile mitropolitului Veniamin Costachi, în MMS, an.  LIV, 1978, nr. 3-4, p. 348-355;

v      Sfântul Apostol Andrei în tradiţia Bisericii şi în viaţa creştinilor, în BOR, an. XCVII, 1979, nr. 11 - 12, p. 1315-1333;

v      Aspecte ale vieţii sociale oglindite în opera Sfântului Vaslie cel Mare în MMS, an.  LV, 1979, nr. 1-2, p. 88 - 94;

v      Paharnicul Dimitrie Suceveanu, ctitor principal de cântare psaltică românească. în MMS.an.LVI, 1980, nr.6-8, p.598-604.

 

Alte articole, reportaje, predici, în:

 

v      “Mitropolia Moldovei şi Sucevei",

v      “TelegrafulRomân” Sibiu, buletinul

v      “Vestitorul" de la Paris, pastorale în buletinele parohiilor din arhiepiscopia pe care a condu-so.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME