DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  DOSOFTEI HERESCU

Episcop

 

HERESCU DOSOFTEI, episcop.

 

N. c. 1710, din părinţi mici boieri, călugărit la bătâneţe, decedat la  22 ian. 1789, în Cernăuţi.  Călugărit la Putna, unde a fost un timp egumen.  La 13 nov. 1750 ales episcop la Rădăuţi.  După ocuparea Moldovei de nord (Bucovina) , de austrieci (1775), i s-a fixat sediul la Cernăuţi (12 dec. 1781; instalat 30 ian./ 10 febr. 1782); la 4 iul. 1783 a primit titlul de “episcop exempt al Bucovinei".

 

A ctitorit câteva biserici de lemn: în Vadul Vlădicii lângă Rădăuţi (1773), Sf. Treime din Cernăuţi (1774), în Vicovul de Jos (1777), precum şi clopotniţa de la biserica episcopală Sf.  Nicolae din Rădăuţi. 

 

Sub el, autorită‘ile austriece au procedat la o reorganizare a eparhiei în 1786, pusă atunci sub jurisdicţia Mitropoliei ortodoxe sârbe din Carloviţ; episcopul s-a dovedit un apărător energic al drepturilor şi tradiţiilor româneşti.

 

In 1783 a izbutit să aducă din Polonia moaştele Sf. loan cel Nou, care au fost reaşezate în mănăstirea Sf. loan din Suceava.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME