DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  CALIST IALOMITEANU

Episcop

 

IALOMIŢEANU CALIST  (din botez Constantin), episcop. 

 

N. 1 oct. 1800, în Bucureşti. decedat la 18 mai 1917, în Bucureşti. 

Urmează cursul inferior la Semiarul “Central" (1875 - 1879), este numit învătător la Obileştii Vechi-Ilfov (1879-1882).

Diacon la biserica “Cu sfinţi" din Bucureşti (1882-1887); urmează cursul  Superior al Seminarului “Nifon" (1882-1885), apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (lic. 1896).  Director al Cancelariei Episcopiei Huşilor (1887-1888), profesor de Religie la Gimnaziile din Călăraşi (1889-1890) şi Giurgiu (1890-1896), apoi la Liceele “Sf.  Sava" şi ”Matei Basarab" din Bucureşti (1896 - 1912); preot la biserica “Delea Nouă" din Bucureşti (din 1891 ), preşedinte al Societă‘ii clerului român “Ajutorul” (1896 - 1912): rămas văduv, la 24 mai 1899 a fost ales arhiereu cu titlul “Botoşăneanul", pentru Mitropolia Moldovei, călugărit la Cernica sub numele Calist, apoi hirotonit la Iaşi (4 iul. 1899); a continuat să rămână în Bucureşti, ca slujitor la biserica “Delea Nouă" şi profesor de Religie.

 

La 4 febr. 191 2 ales episcop al Argeşului, unde a păstorit până la moarte.

 

Lucrări:

 

v      Nifon mitropolitul Ungrovlahiei.  Viaţa şi activitatea sa (1850 - 1875), Bucureşti, 1896, 83 p.;

v      Notiţe istorice asupra întemeierii suburbiei şi bisericii Delea Nouă - Calist, Bucureşti, 1903, 23 p.:

v      Biserica Delea Nouă-Calist, Bucureşti, 1907, 63 p.;

v      Istoricul Societă‘ii clerului român “Ajutorul” (1879 - 1907), Bucureşti, 1908, XIV + 160 p.

v      Pe urmele Domnului şi ale apostolilor, Piteşti, 1910, 234 p.

v      Flori culese din grădina unui păstor sufletesc, Bucureşti, 1910, 60 p.

v      In colaborare cu prot. prof. Simion Popescu a scris mai multe manuale de Religie, toate tipărite la Bucureşti, în 1902;

v      Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. - pentru cl. I - a, 84 p.;

v      Invătătura lui lisus Hristos. pentru clasa a II-a, 86 p.;

v      Dogmele Bisericii Ortodoxe... pentru cl. a III-a, 80p. Morala creştină pentru cl. a IV-a. 94 p.;

v      Istoria bisericească pentru cl. a V-a, 118 p. (ed. a II-a, 1903);

v      Istoria Bisericii Române... pentru cl. a VI - a, 156 p.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME