DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  CICERONE IORDACESCU

Profesor de teologie

 

IORDĂCHESCU CICERONE, profesor de teologie. 

 

N. 22 ian. în satul Liţca, com.  Miclăuşeni, jud. Iaşi, în familie de preot, decedat la 29 apr. 1966, în Iaşi.   

Urmează Seminarul inferior la Roman, cel Superior la  “Veniamin" din Iaşi (abs. 1903), cu diferenţa de liceu şi bacalaureat, Facultatea de Teologie din Bucureşti (1904-1908) licenţiat în Filosofie la Universitatea din Iaşi (1915). 

Secretar al Seminarului teologic “Sf.  Andrei" şi preot la biserica “Sf. Voievozi" din Galaţi (1908-1909), preot la catedrala mitropolitană şi profesor la Seminarul “Veniamin" din Iaşi (1909),

Superior al capelei  ortodoxe române din Baden-Baden (1909-1913), făcând paralel studii de Teologie şi Filosofie la Universită‘ile din Strasbourg (1900-1911), şi Freiburg (1911 - 1913); preot la biserica Bărboi din Iaşi (1913-1916 şi 1919-1921), confesor militar (1916-1917), superior al bisericii ortodoxe române din Paris (1917-1919), profesor de limba engleză la Liceul Naţional din Iaşi, profesor de Filosofie şi Pedagogie la Seminarul “Veniamin"  (1921 1927), director al Seminarului (1925-1927), consilier cultural al Arhiepiscopiei laşilor, profesor de Istoria Bisericii vechi şi Patrologie la Facultatea de Teologie din Chişinău (1927-1941), decan în 1930 - 1932, apoi la Facultatea din Cernăuţi-Suceava (1941 - 1947), la care a funcţionat un timp ca decan, pensionat în 1947.

 

Este autorul unor studii de Filosofie creştină şi Patrologie, Traduceri din Sfinţii Părinţi, conferinţe, etc., fiind “un eminent teolog, un distins filosof creştin, un versat poliglot şi un luminat patriot” (pr.prof. Al. Ciurea)

 

Lucrări:

 

v      Expunerea şi critica teoriei în Max Muller despre religiune, Bucureşti, 1908, 42 p.;

v      Preotul şi opinia publică, Galaţi ,1909,31p.; Istoria dogmenlor ca disciplină teologică şi premisele ei, Iaşi, 1912, 31 p.;

v      Sfântul loan Damaschin. Studiu patristic, Iaşi, 1912, VIll+ 88p.

v      ”Credo quia absurdum". Religie şi cultură  (două conferinţe), Iaşi, 1920, 54 p.;

v      Teoria judecătii.  Studiu logico-epistemologic, Iaşi, 1927, 104p

v      Istoria vechii literaturi creştine, 3 vol., Iaşi 1934, 1935 şi 1940, XIV+217 p. (I) + XXV+299 p. (II) + XVI+ 132 p. (III) - primul tratat de Patrologie în limba românăş

v      Sf. Atanasia, conferinţă, 1929; Romantismul religios, Chişinău 1929, 40 p.;

v      Însemnări din anii 1916-1919.  Din primul an al războiului de întregire, 1916-1917, Iaşi, 1937, 225 p.;

v      Sf. Grigorie de Nissa, conferintă, 1942.

v      Omilii duhovniceşti de Sf.  Macarie Egipteanul, traducere din greceşte, ed. I Chişinău, 1931 ş ed. a II-a, Chişinău, 1932;

v      lerarhia cerească şi ierarhia bisericească de Pseudo-Dionisie Areopagitul, traducere din greceste, Chişinău 1932, XXXI+159p.;

v      Despre numele divine de Pseudo-Dionisie Areopagitul, traducere din greceste, Bucureşti Chişinău, 1936.

 

In colaborare cu Th. Simenschi a editat pe Grigorie de Nissa, Contra destinului, 1938 şi pe Lactanţiu, Institutiones divinae, 1938.

Alte studii şi traduceri în revistele “Viitorul" - Iaşi, “Mitropolia Moldovei" – laşi, ”Biserica Ortodoxă Română", “Luminătorul" – Chişinău, “Viaţa Crestină", condusă de el însuşi, la Iaşi, ş.a.;

O serie de studii de filosofie şi memorii au rămas în manuscris (depuse în Biblioteca Sf.  Sinod).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME