DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IACOB (IACOV) PUTNEANUL

Mitropolit

 

IACOB (IACOV) PUTNEANUL, mitropolit.

 

N.c. 1710, în Rădăuţi, decedat la 15 mai 1778, la mănăstirea Putna. 

Călugărit de tânăr la Putna, unde a învă‘at carte, egumen al mănăstirii (1744), apoi episcop la Rădăuţi (11 aug.1745 - 13 nov.1750) şi mitropolit al Moldovei (13 nov.1750 - retras febr.1760), stabilit apoi la Putna, unde a trăit până la sfârsitul vieţii.

 

lerarh Iuminat, a tipărit peste 10 cărţi:

 

v      Liturghierul (Rădăuţi 1745), iar la Iaşi

v      Penticostarul (1754),

v      Antologhionul (1755),

v      Apostolul (1756),

v      Psaltirea (1757),

v      Liturghierul (1759);

v      Sinopsis adică adunarea celor şapte laude a sfintei Biserici şi

v      Canoane din sfânta Pravilă ce sunt trebuincioase la taina duhovniciei (1751),

v      Alfavita sufletească (1755),

v      Sinopsis adică adunare de multe învă‘ături (1757) şi un

v      Bucvar (1755; retipărit - cu completări - la Viena, în 1771). 

 

A îndrumat şcolile din Rădăuţi şi Iaşi şi a îndemnat părinţii să-şi dea copii la şcoală. Însufleţit patriot, a convocat la Iaşi un sobor de ierarhi şi egumeni, care a hotărât ca pe viitor vlădicii ‘ării să fie aleşi numai dintre “pământeni”ş pe plan social , la îndemnul Iui s-a desfiinţat “darea văcăritului"ş opunându-se la reintroducerea ei, a fost nevoit să-şi dea demisia din scaun.  Retras la Putna, s-a ocupat de refacerea mănăstirii (începută încă de când era mitropolit), adăugându-i pridvorul, zidurile înconjurătoare şi 9 clădiri din incintă. Împreună cu arhimandritul Vartolomeu Măzăreanu, au înfiinţat la Putna o “şcoală duhovnicească", cu un program de studii asemănător celui de la Academia Iui Petru Movilă de la Kiev.

 

Lucrări:

 

v      C. lftimie, Viaţa şi activitatea mitropolitului Moldovei lacob I Putneanul.  Bucureşti, 1900, 73 p.;

v      N. Grigoraş,”Mitropolitul Iacob I Putneanul, în MMS, an.  XXXIV, 1958, nr. 9 - 10, p. 791 - 810;

v      I.D. Lăudat, Istoria literaturii române vechi, III, Bucureşti, 1968, p. 99 -105

v      Teoctist (Arăpaşu), mitropolitul Moldovei şi Sucevei, în slujba Ortodoxiei româneşti, a năzuinţelor de unitate natională şi de afirmare a culturii române: Mitropolitul Iacob Putneanul, Mănăstirea Neamţ, 1978, 128 p. (cf. şi MMS, an.  LIV, 1978, nr. 5-8, p. 458-500);

v      Dictionaul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, 1979, p. 5;

v      Mircea Păcurariu, lstoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Bucureşti, 1981, p. 353-359 (ed. a II-a.  Bucureşti, 1994, p. 345-351).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME