DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IOAN ICA

Profesor de teologie

 

ICĂ IOAN, profesor de teologie. 

 

N. 9 sept. 1932, în Sibiu. 

După studii medii la Sibiu (1944 - 1951), a urmat tot acolo Institutul Teologic (1951-1955), apoi cursurile de doctorat - specialitatea Dogmaticg şi Simbolică, la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1958 - 1961), cu examenul de doctorat în 1974. 

A ocupat un post administrativ la Institutul Teologic din Sibiu (1961 - 1968), după care a fost numit lector pentru limbile engleză şi germană (1968-1973), lector (1973) apoi conferenţiar (1974 -1976) pentru îndrumări misionare, profesor titular la catedra de Teologie Dogmatică şi Simbolică (I 976- 1994) la acelasi Institutş după 1994 la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.  Diacon (1971), preot (1972), iconom stavrofor (1977); delegat al Bisericii Ortodoxe Române la diferite întruniri cu caracter ecumenist peste hotare (membru în comisia ortodoxă română pentru dialogul cu luteranii) şi la diferite sesiuni ale Conferinţei creştine pentru paceş din 1978 până  în 1992, redactor responsabil al revistei “Mitropolia Ardealului". 

A publicat o serie de Iucrări de Dogmatică, îndeosebi despre mărturisirile ortodoxe, studii privind mişcarea ecumenică şi de teologie interconfesionale.

 

Lucrări:

 

v      Probleme dogmatice în Dialogul Sfântului Maxim Mărturisitorul cu Pyrrhus, în “Ortodoxia", an. XII, 1960, nr. 3, p. 352-373;

v      Concepţii teologice eronate asupra raportului dintre natură şi har, în “Ortodoxia" an.  XII, 1960, nr. 4, p. 526-551;

v      Doctrina Fericitului Augustin despre Sfânta Treinie după tratatul “De Trinitate", în ST, an. XIII, 1961, nr. 3-4, p. 166-188;

v      Importanţa dogmatică a Răspunsurilor Patriarhului Ieremia al II-lea, în “Ortodoxia", an.  XIII, 1961, nr. 3, p. 368 -392;

v      Enciclica Patriarhiei ecumenice din ianuarie 1920 către Bisericile lui Hristos de pretutindeni, în MA, an.Vlll, 1963, nr. 1-3, p.131-160;

v      Principiul individualiţiunii lui Toma de Aquino privit din punct de vedere ortodox, în GB, an.  XXVIII, 1969. nr. 5-6, p. 585-602,

v      Necesitatea intensificării acţiunilor ecumeniste pe plan parohial, în MA, an.  XIX, nr. 9 - 10, 1969, p. 675-695;

v      Teologul ortodox I. Karmiris şi preocupările sale ecumeniste. în “Ortodoxia” an. XXII, 1970, nr. 2, p. 226-247;

v      In leagtură cu dialogul dintre ortodocşi şi anglicani după lucrările comisiei interortodoxe de la Belgrad, în GB. an.  XXIX, 1970, nr. 3-4, p. 291 -314;

v      Criza în teologia protestantă şi catolică contemporană, în GB, an. XXIX, 1970, nr. 7 - 8, p. 697 -711,

v      Frământări şi preocupări actuale în protestantism, în MB, an . XXI, 1971, nr. 4-6, p. 252-282;

v      Sensul şi specificul Ortodoxiei româneşti: teologia slujirii, în “Ortodoxia", an XXIII, 1971, nr.4, p.620-639;

v      Mărturisirea de credinţă  a lui Mitrofan Kritopulos. Însemnătatea ei istorică, dogmatică şi ecumenistă. Teză de doctorat în MA, an.  XVIII, 1973, nr. 3 -4, p.208-473 (inclusiv traducerea, p. 414 - 473);

v      Contactele din ultima vreme dintre Bisericile Ortodoxe şi Bisericile protestante, în “Ortodoxia". an.  XXV, 1973, nr. 1, p. 135 - 146;

v      Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la unitatea Ortodoxiei ecumenice, în “Ortodoxia", an. XXV, 1973, nr. 2, p. 176 - 192;

v      Comuniune şi intercomuniune, în GB, an.  XXXVII, 1978, nr. 5-6, p. 529-542;

v      Rolul şi importanţa mărturisirii de credinţă în teologie şi în viaţa Bisericii, în ST, an.  XXXII, 1980, nr. 1 - 2, p. 275 -282;

v      Relaţiile dintre ortodocsi şi Iuterani din România din secolul XVI până astăzi, în MA, an. XXXV, 1980, nr. 1-2, p. 58-75;

v      Taina Mărturisirii în practica  sacramentală şi importanţa ei în lucrarea Pastorală a Bisericii Orotodoxe, în MA, an.  XXVIII, 1983, nr. 7-8, p. 415-429;

v      Martin Luther şi Reforma Bisericii din perspectivă ortodoxă  în “Ortodoxia", an.  XXXV, 1983, nr. 4, p. 487-495,

v      Împăcarea componentă a mântuirii, în MA, an.  XXX, 1985, nr. 11-12, p. 719-732;

v      Catolicism şi protestantism.  Consens ecumenic şi diferenţa fundamentală, în MA, an.  XXXIV, 1989, nr. 6, p.115 - 124;

v      Renaşterea creştinismului în Rusia, în MA, an.  XXXV 1990, nr. 4, p.114-120 şi RT, serie nouă, I (73), 1991, nr.1, p.77 - 91.

v      Traduceri din teologl grec Nikos Nissiotis (MO, 1-2, 1969, p.74-92; GB, nr.3-4,1969, p. 352 - 363);

v      Dialoguri la Athos. III.  Teologia rugăciunii minţii, Alba Iulia, 1994, 184 p.;

v      Patericul sinaitic, Alba lulia, 1994,350 p.

 

Articole, reportaje, dări de seamă, recenzii în periodicele menţionate în lista bibliografică,  în “Telegraful Român" şi alte periodice, în Tară şi peste hotare.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME