DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IOAN IONESCU

Preot, istoric

 

IONESCU IOAN, preot, istoric. 

 

N. 21 nov. 1915, în Băbana, jud.  Argeş.

Studii la Seminariile din Curtea de Argeş şi  “Central" din Bucureşti (1928 - 1936), la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1936 - 1940), Seminarul pedagogic universitar (1940 - 1941). Profesor de Religie la Liceul “Cantemir Vodă" din Bucureşti (1941-1942), preot în Blăjeni Plai, jud.  Hunedoara (1942- 1946), profesor de Religie şi confesor la Colegiul militar din Curtea de Argeş (1946-1948), profesor de Limba română la Curtea de Argeş, inclusiv la Seminarul de aici (1948-1956), consilier Cultural la Arhiepiscopia Craiovei (1956- 1961), profesor şi director al Seminarului teologic din Craiova (1961- 1973), concomitent preot la bisericile “Dorobănţa" şi “Hagi Enuşi" din Craiova, inspector general bisericesc în Administraţia patriarhală (1973-1975), director al Seminarului teologic din Bucureşti (1975 - 1977); autor de Studii istorice, lingvistice şi folclorice.

 

Lucrări:

 

v      Privire asupra cuvintelor cu sens religios din fondul principal lexical al Iimbii române, în MO,an. VIll, 1956, nr. 6-7, p. 343-359;

v      Catagrafia Episcopiei Râmnicului de la anul 1845, în MO, an.  XVII, 1965, nr. 3 - 4, p. 286 - 302 nr. 5-6, p. 434-457; nr. 7-8, p. 639-663; nr. 9-10, p. 815-842 şi nr. 11-12, p.989 - 1001,

v      Mănăstirea Argeşului în istorie, şi artă, în MO, an.  XIX, 1967, nr. 7-8, p. 532-569;

v      Despre primul lăcaş al Mitropoliei “ării Româneşti din Curtea de Argeş, în MO, nr.  XXI, 1969, nr.  I - 2, p. 55 - 60;

v      Despre originea şi semificaţia etimologică a toponimicului Argeş, în BOR, an.  LXXXVIII, 1970, nr. 7 -8;

v      Neagoe Basarab şi ctitoriile sale, în MO, an.  XXIII, 1971, nr. 9- 10;

v      Despre originea şi înţelesul cuvântului Crăciun în limba română în MO, an. XXIII, 1971, nr. 11-12, p. 823-839;

v      Despre Maramureş. Consideratii istorice de viaţă şi cultură bisericească şi de etimologie, în MO, an.  XXIV, 1972, nr. 1 -2, p. 26-39;

v      Pomenirea Sfântului martir Sava Gotul, în MO, an. XXIV, 1971, nr. 3-4, p. 180-193;

v      Tipograful Lavrentie ieromonahul, în MO, an.  XXIV, 1972, nr. 5-6, p. 385-391,

v      Despre originea cuvântului Crăciun în limba română, în GB, an.  XXXIV, 1975, nr. 11-12, p. 1264-1276;

v      Figuri de preoţi ortodocşi participanţi la marea răscoală ţărănească din 1907, în GB, an.  XXXVI, 1977, nr. 7 -9, p. 730 - 742;

v      Localizarea Chiliei bizantine şi împrejurmile în care s-a înfiinţat Mitropolia Tării Româneţti, în GB, an.  XXXVII, 1978, nr. 9-12, p. 1055 - 1071;

v      Traduceri din opera Sfântului Vasile cel Mare în manuscrisele româneşti din Biblioteca Academiei, în GB, an. XXXVIII, 1979, nr. 7 - 8, p. 737 - 756;

v      Trei sute de ani de la tipărirea Liturghierului de mitropolitul Dosoftei (1679-1979), în GB, an.  XXXVIII, 1979, nr. 9-10, p. 995-1015

v      Mitropolitul Luca din Cipru un reprezentant al culturii bizantino-cipriote în Tara Românească, în GB, an.  XXXIX, 1980, nr 1-2, p. 78-94;

v      Biserica din Slăveni-Olt în BOR, an.  XCVIII, 1980, nr. 7-8, p. 822-832;

v      Trei sute de ani de la tipărirea Psaltirii în proză de mitropolitul Dosoftei (1680-1980), în GB, an.  XXXIX, 1980, nr. 10-12, p. 836-845;

v      Aspecte cu caracter istoric privind Sinodul al II-lea ecumenic legate de ‘inuturile daco-romane, în GB, an.  XL, 198 1, nr. 6 - 8, p. 611-630;

v      Cinstirea jertfei lui Mihai Viteazul (1601-1981), în GB, an.  XL, 198 1, nr. 9 - 10, p. 802-836;

v      Patru sute de ani de la tipărirea Evangheliei cu învătătură de diaconul Coresi din Braşov în 1581 şi mesajul ce-I poartă, în GB, an.  X L, 1981, nr.11 - 12, p. 1154 -1177;

v      Nicole Milescu. 275 de ani de la moartea sa, în BOR, an. Cl, 1993, nr. 9- 10, p. 712-725;

v      Contextul istoric al dobândirii autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, în BOR, an. XLIV, 1985, nr. 5-6, p.314-334;

v      Studii despre Nifon II patriarhul Constantinopolului, Calinic de la Cernica, Constantin Brâncoveanu şi Antim Ivireanu, în vol. Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti, Bucureşti, 1987, p. 338-349, 520-542 şi 610-662;

v      Mitropolitul Grigorie Dascălul, în GB, an. XLVII, 1989, nr. 2-3, p. 122-136;

v      Coordonate creştine romane-bizantine în procesul de formare a limbii şi poporului român, în BOR, an.  XVIII, 1990, nr. 5 - 6, p. 129 - 144;

v      Lupta lui Avram Iancu pentru drepturile sacre ale limbii române în Transilvania, în BOR, an. CIX, 1991, nr. I - 3, p. 78-90,

v      Legendă şi adevăr- istoric în cântecul bătrânesc al mănăstirii Argeşului: Balada meşterul Manole,  în BOR,an.  LXXXVIII, 1970,nr. 1-2,p. 191-215 (şi în MO, an.  XXII, 1970, nr. 3 -4, p. 188-211)

v      Datini legate de problema continuită‘ii in ritualul funerar din Oltenia, în MO, an.  XXIV, 1972, nr. 7 - 8, p. 490 - 500.

v      Diverse alte articole, predici, note în revistele menţionate în lista bibliografică, “Telegraful Român" şi altele.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME