DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IOAN IUFU

Slavist

 

IUFU ION, slavist. 

 

N. 15 aug. 1913, în Macedonia, decedat la 1 ian. 1964, în Bucureşti. 

 

Studii la Seminarul “Central" din Bucureşti, apoi la Facultatea de Teologie din Sofia.  Secretar al Cancelariei Sf. Sinod (1948-1963), diacon. A publicat studii privind cultura slavonă pe pământ românesc.

 

Lucrări:

 

v      Legături  culturale şi bisericeşti româno-bulgare. în BOR, an.  LXXIII, 1955, nr. 5, p. 413 - 418;

v      Scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe Sârbe, în BOR, an.  LXXV, 1957, nr. 8-9, p. 769-784,

v      Sobornicul lui Gherman (1359), în  “Ortodoxia", an. XII, 1960, nr. 2, p. 253-279;

v      Mănăstirea Hodoş - Bodrog, un centru de cultură şi slavonă din Banat, în MB, an.  XIll, 1963, nr. 5-8, p. 229 - 261.

v      Mănăstirea Moldoviţa - centru cultural important din perioada culturii române în limba slavonă (sec. XV-XVIII) în MMS an. XXXIX, 1963, nr.7-8, p.428-455;

v      Despre prototipurile literaturii slavo-române din secolul al XV-Iea, în MO, an.  XV, 1963, nr. 7-8, p. 511-535;

v      Manuscrise slave în bibliotecile din Transilvania şi Banat, în “Romanoslavica", VIll, 1963, p. 451 - 468.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME