DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IOAN IVAN

Profesor, istoric

 

IVAN IOAN, profesor, istoric. 

 

N. 7 mai 1915, în Tigăneşti, jud. Iaşi. 

Studii la Seminarul “Sf. Gheorghe" din Roman (1928-1936), apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1936-1941), Seminarul pedagogic universitar din Bucureşti (1941-1942). Diacon (1943) si profesor la Seminarul teologic din Roman (1943 - 1948), apoi la Scolile de cântăreţi din Iaşi (1949 - 1950) şi Suceava (1950-1952), la Seminarul teologic din mănăstirea Neamţ (1952- 1975), director al Seminarului (1952-1961 şi 1971-1975),

A făcut o serie de cercetări legate mai ales de trecutul mănăstirii Neamţ.

 

 

Lucrări:

 

v         Tipografia de la mănăstirea Neamţ în MMS, an.  XXXIV, 1958, nr. 3 - 4, p. 315 -325 (,şi an.  XXXVIII, 1962, nr. 5-6, p. 418-430);

v         Manuscrise de muzică psaltică de la mănăstirea Neamt , în MMS, an.  XXXVI, 1960, nr. 9-12, p. 602 - 614;

v         Mitropolitul Veniamin Costachi la mănăstirea Neamţ, în MMS, an.  XLIII, 1967, nr. 1-2, p.80-89,

v         Sfântul Antimis. Importanţa unor sfinte antimise de la mănăstirile Neamţ şi Secu, în MMS, an.  XLIV, 1968, nr. 5-6, 269-297;

v         Schitul Tarcău, în MMS,an, XLV, 1969, nr. 5-6, p. 359-366; Biserica fostei mănăstiri Bisericani, în MMS, an. XLVI, 1970, nr. 11 - 12, p. 692-700;

v         Un ierarh moldovean cu numele Calist înmormântat la mănăstirea Neamţ, în MMS, an. XLVI, 1970, nr. 1-2, p. 66-75;

v         loan Cart şi activitatea sa muzicală la mănăstirea Neamţ, în MMS, an. LXVII, 1971, nr. 1-2, p. 107-115

v         Noul Testament editat în anul 1818 la mănăsitirea Neamţ în MMS, an. XLVII, 1971, nr. 3-4, p. 281 -285;

v         Legăturile  episcopului Melchisedec cu mănăstirea Neamţ în MMS, an.  XLVIII, 1972, nr. 5 - 6, p. 403 - 415;

v         Cărţi de ritual de cuprins neotestamentar tipărite la mănăstirea Neamţ, în secolul al XIX-lea, în MMS, an.  XLIX, 1973, nr. 3-4, p. 260-266;

v         Schitul Nechit, în MM S, an. LI, 1975, nr. 1-2, p. 123-132;p Patriarhi ortodocşi în Moldova, în MMS, an.  LI, 1975, nr. 9-12, p. 665-698 

v         Patriarhul Nicodim şi mănăstirea Neamţ în MMS, ail.  LIV, 1978, nr. 3-4, p. 360-367;

v         Monahi transilvăneni vieţuitori în mănăstirile din Moldova. în MMS, an.LIV, 1978, nr. 9-12 p. 716-740;

v         Lucrări ale Sfântului Vasile cel Mare în manuscrise şi tipărituri la mănăstirea Neamţ, în MMS, an.  LV, 1979, nr. 1-2, p.99-113;

v         Mănăstirea Neamţ, Neamţ, 1981, 372 p. (în colaborare cu pr. Scarlat Porcescu),

v         Mănăstirea Văratec (Bucureşti), 1986, 274p. (în colaborare).

 

Alte articole în “Cronica Romanului", “Mitropolia Moldovei şi Sucevei", “Mitropolia Ardealului”, “Glasul Bisericii", în periodicele bisericeşti de peste hotare;

Câteva medalioane de “cuvioşi” moldoveni în volumul Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti. Bucureşti, 1987.

 

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME