DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  IORGU IVAN

Profesor de teologie

 

IVAN IORGU, profesor de teologie (nehirotonit). 

 

N. 9 nov. 1899, în Gostavătu jud. Olt.

Studii la Seminarul teologic “Sf. Nicolae" din Râmnicu Vâlcea (1912-1921), cu diferenţă de liceu şi bacalaureat la Liceul “Ioniţă Asan” din Caracal, apoi la Facultă‘ile de Drept (lic.1925), Teologie (lic. 1927), şi Filosofie ale Universitătii din Bucureşti (1921-1925); cusuri de specializare în Dreptul bisericesc la Facultatea de Drept canonic din cadrul Institutului catolic din Paris, la Facultatea de Drept din cadrul Sorbonei şi la Ecole Pratique des Hautes Etudes (1927-1930) şi apoi la Facultatea de Teologie din Atena (1932-1933), doctoratul în Teologie la Bucureşti (1937). Cântăreţ la biserica “Spirea Nouă" din Bucureşti (1921-1936), un timp avocat în Baroul llfov (din 1927), profesor la Scoala de cântăreţi bisericesti din Bucureşti (1930-1940), asistent suplinitor (1933), provizoriu (1939) şi definitiv (1940) Ia catedra de Drept bisericesc de la Factiltatea de Teologie din Bucureşti, până în 1948; profesor de Drept bisericesc la lnstitutul Teologic Universitar din Sibiu de la 1 ian. 1949, pensionat pentru limită de vârstă la 1 sept. 1970; între anii 1972 şi 1978 a suplinit aceeaşi catedră - rămasă vacantă - la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, iar după 1978, a rămas profesor consultant. 

A îndeplinit şi alte funcţii: director în Ministerul Cultelor şi Artelor (1941- 1943), jurist consult la Arbiepiscopia Sibiului, membru laic în Adunările şi Consiliile eparhiale ale Arhiepiscopiilor Sibiului şi Bucureştilor.

 

Lucrări:

 

v      Bunurile bisericesti în primele şase secole. Situaţia lor juridică şi canonică (teză de doctorat), Bucureşti, 1937, XVI+ 167 p.;

v      Vârsta hirotoniei clericilor, în BOR, an.  LV, nr.  I - 2, 1937, p. 36-59 (şi extras, 26 p.);

v      Demisia din preoţie. Studiu de Drept canonic.  Bucureşti, 1937, 48 p.

v      Recăsătorirea soţilor despărţiţi.  Studiu de drept canonic.  Bucureşti, 1937, 96 p.;

v      Chestiuni de Drept bisericesc, Bucureşti, 1937, 40 p.;

v      Biserica şi instituţia căsătoriei, în ST, an. VIll, 1940, 2, p. 127 - 165 (şi extras);

v      Mitropolitul Veniamin Costachi în Iumina canoanelor, în BOR, an.  LXV, 1947, nr. 1-3, p. 81-96;

v      Statutele de organizare ale cultelor religioase din România, în ST, an.  IV, 1952, nr. 3-4,p. 216-240;

v      Pravila Mare de-a Iungul vremii, în ST, an. IV, 1952, nr. 9- 10, p. 580-609,

v      Abaterile papalită‘ii de la organizaţia canonică a Bisericii, în “Ortodoxia", an.  VI, 1954, nr. 4, p. 475-506;

v      Autonomia Bisericii în concepţia I.P.S. Mitropolit Nicolae Bălan, în vol.  Omagiu LP.S. Mitropolit Nicolae Bălan la cincizeci de ani de arhierie, Sibiu, 1956, p. 155-172;

v      Nulitatea actului de caterisire a mitropolitului Antim Ivireanul, în MA, an. XII, 1967, nr. 1-3, p.147 - 179;

v      Importanţa principiilor fundamentale canonice de organizaţie şi administraţie pentru unitatea Bisericii, în MMS, an.  XLV, 1969, nr- 3 -4, p. 155 - 165;

v      Embaticul în Dreptul biscricesc, în MMS, an.  XLVI, 1970, nr. 3-6, p. 196-218,

v      Raporturile Bisericilor ortodoxe autocefale locale între ele şi faţă de Patriarhia ecumenică după canoane şi istorie, în MMS. an. XLIX, 1973, nr. 7-8, p. 465-478;

v      Organizarea şi administrarea Bisericii Ortodoxe Române în ultimii 50 de ani (1925-1975), în BOR, an. XCII, 1975, nr. 11 - 12, p. 1406 - 1420;

v      Tălmăcire şi îndrumări ale Sfântului Vasile cel Mare pentru cei doritori de desăvârşire morală, în GB, an.  XXXIX, 1980, nr. 1 - 2, p. 54-67;

v      Un episod mai puţin cunoscut din istoria scaunului de Constantinopol: caterisirea patriarhului Calist I (1353), în GB, an.  XXXIX, 1980, nr. 3-5, p. 259-280 (şi extras);

v      Vechimea şi formele raporturilor Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Biserici ortodoxe, în GB, an.  XXXIX, 1980, nr. 10 - 12, p. 772-796;

v      Hotărârile canonice ale Sinodului II ecumenic şi aplicarea lor de-a lungul veacurilor, BOR, an.  XCIX, 1981, nr. 7 - 8, p. 821-866 (şi extras);

v      Căsătoria – Sfânta Taină a Bisericii  şi instituţie juridică a statutului, în BOR, an. Cl, 1983, nr. 9-10, p. 732-755;

v      Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române - un veac de la recunoaşterea ei, în ST, an. XXXVIII, 1986, nr. 2, p. 14 - 38;

v      Etnosul neamul, temei divin şi principiu fundamental canonic al autocefaliei bisericeşti, în Vol. Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, p. 186 - 201;

v      Câţiva termeni Canonici.  Inţelesul şi explicarea lor în Dreptul bisericesc ortodox, în ST, an.  XVI, 1989, nr. 4, p. 78 - 101.

 

Alte articole şi recenzii în “Biserica Ortodoxă Românăi", “Glasul Bisericii", “Telegraful Român" şi alte periodice bisericeşti.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME