DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  LAZAR IACOB

 

Profesor de teologie, canonist

 

IACOB LAZĂR, profesor de teologie, canonist.

 

N. 28 mart. 1884, în Peşteş jud.  Bihor, în familie de preot, decedat 13 sept. 1951, în Bucureşti. 

Studii la Gimnaziul român din Beiuş (1894-1902), la Institutul teologic din Arad (1902-1905), continuând la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, unde a obşinut doctoratul (1908).  Profesor suplinitor (1908), apoi titular (1910), la catedra de Drept bisericesc de la Institutul teologic din Arad, până în 1921; transferat la acecasi catedra la Academia de Drept din Oradea (1921-1934), decan al acesteia (1925 - 1927).

Desfiinţându-se Academia, a fost transferat la aceeasi catedră la Facultatea de Drept a Universităşii din Cluj (1934 - 1938). 

Din 1938 a ocupat aceeaşi catedră la Facultatea de Teologie din Bucureşti până la pensionare, în 1948; decan al Facultăşii în 1940 - 1941.

A fost membru activ al Astrei, delegat al Aradului la Marea Adunare de la Alba lulia din 1 Decembrie 1918; preot, protopop, membru în Adunările eparhiale de la Arad şi Oradea, în Consiliul Eparhial de la Oradea şi în Congresul Naţional Bisericesc. 

A publicat Iucrări care dezbat problema cultelor din România în perioada interbelică, pledând pentru libertatea şi egalitatea lor, a studiat problema Concordatului, cerând abolirea lui, precum şi cea a patronatului suprem catolic, cerând exercitarea acestuia de către Statul român, problema personalită‘ii juridice a Bisericii ş.a.

 

 

Lucrări:

 

v      Căsătoria a doua a preoţilor.  Chestiune de Drept canonic, Arad, 1911, 48 p.;

v      Reorganizarea învă‘ământului teologic şi a educaţiunii seminariale, Sibiu, 1917, 99 p.;

v      Drept bisericesc ortodox, Curs litografiat, Arad, 1918, 400 p.;

v      Regimul cultelor în România întregită, Craiova, 1931, 42 p.;

v      Politica scaunului papal. Capitol introductiv la istoria concordatelor postbelice, CIuj, 1936, 27 p.:

v      Biserica dominantă şi egala îndreptă‘ire a cultelor.  Arad, 1936. 50 p.;

v      Natura juridică a patronatului suprem şi drepturile suverane ale statului român, Cluj, 1938, 96 p.;

v      Situatia de drept a ordurilor şi congregaşiunilor religioase din românia Sibiu, 1940, 11p. (extras din volumul Omagiu I.P.S. Sale Dr. Nicole Bălan mitropolitul ardealului.... Sibiu. 1940, p. 456-466),

v      Personalitatea juridică a Bisericii, în ST an. VIII, 1, 1940,p. 105 - 140 (şi extras, 40 p.);

v      Statul şi Biserica.  Conferinţă, Bucureşti, 1942, 29 p.:

v      Ordurile şi congregaţile religioase în Concordatele noi, Bucureşti, 1943

v      Conştiinţa ortodoxă în Ardeal. în BOR, an.  LXI, 1943, nr. 10 - 12.  p. 455-486 (şi extras);

v      Confesiunile din Transilvania ( în limbile engleză şi franceză), Paris, 1946;

v      Împăratul Justinian ca legislator bisericesc. în BOR, an.  LXV, 1948. nr. 4-9. p.213-238 şi 10-12,p.177-301 (şi extras).

 

Felurite colaborări la:

 

v      “Biserica şi Scoala",

v      “Tribuna”,

v      “Tribuna Poporului",

v      “Românul” toate la Arad,

v      “Telegraful Român”-Sibiu,

v      “Cele trei Crişuri”, şi

v      “Legea Românească“-Oradea,

v      “Biserica Ortodoxă Română" ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME