DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  NICOLAE IVAN

Episcop

 

IVAN NICOLAE, episcop. 

 

N. 17 mai 1855, în Aciliu, jud.  Sibiu, decedat la 3 febr. 1936. în Cluj. 

Studii liceale şi teologice (1874-1877) în Sibiu, învă‘ător în Sălişte (1877-1884), preot şi profesor de Religie în Aiud (1884-1890), redactor la “Telegraful Român" din Sibiu (oct. 1890-oct. 1892), protopop în Alba Iulia 1892 - 1997; în acelaşi timp şi “administrator protopopesc" la Orăştie, consilier economic (asesor) la Arhiepiscopia Sibiului (1897- 1919), membru în Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei Ardealului (din 1888), membru al Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului (1898 - 1919), vicar at Consistoriului ortodox român din Cluj. (1919- 1921), apoi episcop al noii eparhii a Vadului, Feleacului şi CIujului (ales 28 Sept. 1921, instalat 19 dec. 1921) până la moarte.

Până în 1918 a fost unul din militanţii pentru drepturile românilor şi pentru realizarea statului naţional român unitar, vicepreşedinte al Comitetului Central at Partidului Naţional Român din Transilvania (1906-1918); sprijinitor al multor asociaţii culturale româneşti, membru în Comitetul Central al Astrei (1898-1919), membru onorar al Academiei Române, fondator şi preşedinte al Băncilor românesti  “Vatra" din Cluj (1907-1921) şi “Lumina" din Sibiu (1910-1921); membru de drept în Senatul României (din 1921).

Ca episcop, a organizat noua eparhie, a cumpărat o reşedinţă impunătoare, a deschis o academie teologică la Cluj (1924), a pus bazele foii eparhiale “Renaşterea" (1923) şi a unei tipografii, în care au apărut zeci de Iucrări teologiceş a ridicat monumentala catedrală ortodoxă din Cluj şi zeci de biserici în cuprinsul eparhiei.

 

Lucrări:

 

0 pagină din Iupta noastră pentru existenţă Sibiu, 1901, 223 p., cuprinzând articole - mai ales cu caracter politic - publicate în “Telegraful Român"; câteva broşuri (Schiţe din viaţa criminală, Copilul de suflet, 0 căsătorie la tară), o serie de articole în “Telegraful Român", “Tribuna", “Foaia Poporului", “Tara Noastră", toate la Sibiu, “GazetaTransilvanlei" - Braşov, “Renaşterea" – Cluj şi alte periodice româneşti, discursuri, cuvântări, pastorale etc.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME