DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  SERBAN IONESCU

Profesor de teologie

 

IONESCU ŞERBAN, profesor de teologie (nehirotonit).

 

N. 19 iun. 1887, în Cernăteşti, jud. Buzău, în familie de preot, decedat la 1 apr. 1957, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul “Veniamin" din Iaşi (1899-1906), cu diferenţă la Liceul “Sf.  Sava" din Bucureşti (1907), Facultatea de Teologie din Bucureşti (1907-1911), cu doctorat în 1920, Facultatea de Filosofie din Leipzig (1911 - 1915), cu doctoratul tot acolo în 1915.  Combatant în primul război mondial, cu gradul de locotenent (1916- 1918).  Profesor de Limba germană la Seminarul teologic din Buzău (1920-1922), şi la Seminarul “Central" (1922-1923), docent la catedra de Teologie Morală la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1922-1923),conferentiar-suplinitor de Filosofie morală (1913 -1925), profesor suplinitor (1925), agregat (1927) apoi titular (1930) la catedra de Teologie Morală la aceeaşi Facultate, până în 1948, când a fost pensionat de boală, decan în 1941 – 1942 membru activ al Academiei de :tiinte morale şi politice din Bucureşti.  Unul dintre ecumeniştii de frunte din perioada interbelică: delegat la Conferinţa regională a Alianţei pentru înfră‘irea popoarelor prin Biserică (Novisad. 1923). la Congresul mondial despre Biserică, naţiune şi stat (Oxford, 1937), la Congresul profesorilor de teologie ortodoxă (Atena, 1936), conferinţe la Facultatea de Teologie din Sofia.  A înfiinţat ”Cercul de studii social-creştine “Solidaritatea" din Bucureşti şi revista cu acelaşi nume, în care a publicat mai multe studii.  Lucrările sale se ocupă îndeosebi cu probleme de morală socială sau filosofie morală.

 

Lucrări Principale:

 

v      Fouillees Verhaltnis zu Kant.  Darstellung und Kritik. Inaugural Disertation zur Erhaltung der Doktorwurde.... Leipzig 1915, 108p.;

v      Atitudini etnico-sociale scoase din viaţa Sf. Ion Hrisostom, urmate de o expunere a doctrinei sale morale, Bucureşti, 1920, 78p.;

v      Problema morală şi criteriul moral obiectiv, Bucureşti, 1922, 46p.;

v      Morala antică şi morala creştină.  Consideraţiuni generale, Bucureşti, 1923, 18p.;

v      Teoria ideilor - forţe cu aplicare la idea morală, religioasă şi socială. Studiu critic pe baza filozofiei contemporane, Bucureşti, 1924, 124 p.;

v      Sisteme de filosofie morală, vol.I Bucureşti, 1930, 208p.;

v      Sisteme moral-filosofice. Spiritismul creştin.  Scurtă privire critică, Bucureşti, 1931, 39 p.

v      Idealul moral creştin şi aspectul său social, în ST, Ill, 1931, nr. 2, p. 212-245;

v      ldeea de dreptate ca forţă socială.  Conferinţă.... Bucureşti, 1933, 31 p.:

v      Mişcarea social creştină în Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, 1934, 33p.;

v      0 dispută creştino-filosofică.  Problema conştiinţei, Bucureşti, 1934, 89 p.;

v      Axiomatica unei filosofii creştine, Bucureşti, 1936.60 p.;

v      Morala ortodoxă faţă cu celelalte morale confesionale – după  izvoarele lor originale, Bucureşti, 1941, 246 p. (cf. şi Morala ortodoxă, în BOR, an. LIX. 1941, nr. 3 - 4, p. 164 - 208);

v      Personalitatea filosofului Leibnitz şi opera sa filosofico-religioasă!  Discurs de recepţie la Academia de ştiinţe morale şi politice, cu C. Rădulescu Motru, Bucureşti, 1942, 29 p.;

v      Aspectul social al Ortodoxismului, Conferinţa, 1942, 27p.;

v      Temeiurile unei ordine morale, Bucureşti, 1943, 20p.;

v      Codul civil şi problema divorţului, Bucureşti, 1944, 28 p.;

v      Probleme de morală socială, vol. I, Bucureşti, 1945, 199p.

v      Manual de Morală creştină... pentru cl. VI licee, şcoli normale şi profesionale şi seminarii, ed. I, Bucureşti, 1929, 260 p.; ed. a II-a. 1930, 297p.; în afară de catedră, Bucureşti, 1938, 294 p.

 

Colaborări la revistele: “Biserica Ortodoxă Română", “Studii Teologice", “Raze de Lumină“, “Revista Ortodoxă", “Solidaritatea", “Arhiva pentru ştiinţă şi reforma socială". “Buletinul Academiei de :tiinţe morale şi politice” şi la o serie de ziare din perioada interbelică.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME