DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  VALERIU IORDACESCU

Profesor de teologie

 

IORDĂCHESCU VALERIU, profesor de teologie

 

N. 2 febr 1885, în Sodomeni- Iaşi, în familie de preot, frate cu Cicerone, decedat la 11 mart.1975, în Bucureşti.

Studii la Seminarul “Veniamin”din Iaşi (1896-1904) apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1904-1908).

Preot la biserica “Sf. Trei Ierarhi” din Iaşi (1909-1910) preot în Fălticeni şi protopop al jud. Suceva (1910-1914) preot la biserica “Golia” din Iaşi (1914) profesor la Seminarul teologic “Sf. Andrei” din Galaţi (1914-1919), superior al bisericii ortodoxe române din Paris (1919-1921), când a urmat cursuri de Filosofie şi Teologie la Sorbona, College de France şi Institutul catolic; profesor (1921-1927) şi director (1921 - 1925) la Seminarul “Veniamin" din Iaşi, profesor de Morală la Facultatea de Teologie din Chişinău (1927-1941) şi  - în continuare - la cea din Cernăuţi-Suceava, din 1941 până la pensionare, în 1947; între anii 1951 şi 1960, preot la biserica  “Belvedere" din Bucureşti .

A fost membru în Adunarea eparhiala a Arhiepiscopiei laşilor, în Congresul Naţional Bisericesc si în Consiliul Central Bisericesc, preşedinte al Consistoriului apelativ metropolitan din Iaşi şi preşedinte al Asociaţiei cleruIui moldovean.

 

Desi era unul dintre marii teologi ai vremii sale, a scris, relativ puţin:

 

Lucrări de teologie, cursuri universitare (Filosofia morală.  Partea generală, Iaşi, 1939, IX+162 p.),

Studii şi eseuri în diferite reviste bisericesti: “Biserica Ortodoxă Română", “Mitropolia Moldovei" - lasi, “Luminătorul" Chişinău, “Candela" – Cernăuţi ş.a.;

A excelat însă ca neîntrecut conferenţiar şi predicator (câteva conferinţe au fost tipărite în broşură). 

 

A tradus şi publicat Iucrarea filosofului Jacques Maritain: Reflexii asupra inteligenţei şi asupra vieţii sale proprii, cu un temeinic studiu introductiv. în colaborare cu I. Solomei şi St. Bârsăneşti a publicat un Manual de religie pentru cl. I a  gimnaziului unic (Bucureşti, 1947, 122 p) şi Parabolele şi învătăturile Mântuitorului Hristos, pentru cl. a II-a a gimnaziului unic (Bucureşti, 1947, 101 p.).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME