DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  VASILE ISPIR

Profesor de teologie

 

ISPIR VASILE, profesor de teologie, ecumenist şi misionar (nehirotonit). 

 

N. 18 dec. 1886, în Târgu Neamţ, decedat la 5 iul. 1947, în Bucureşti. 

Studii la Seminarul “Veniamin" din Iaşi (1899 - 1906) şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1906-1910), studii de specializare la Berlin (1910 - 1911), apoi la Oxford (1911 - 1914), unde obţine titlul de “Bachelor of Science"ş doctoratul la Facultatea din Bucureşti, în 1919. 

Ofiţer combatant în primul război mondial, profesor la Liceele “Mihai ViteazuI" şi “Spiru Haret" din Bucureşti (1918-1922), docent (1920), apoi profesor titular la noua catedră de Îndrumări misionare şi Sectologie (1922- 1938 şi 1942-1946), un timp la catedra de Catchetică şi Pastorală socială (1938-1942), de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, decan al Facultătii (1944-1946), secretar general în Ministerul Cultelor şi Artelor (1922-1926), deputat. 

A înfiinţat Asociaţia Misionară Ortodoxă, Institutul de îndrumări misionare, Cercul social-creştin “Solidaritatea" organizând cursuri de vară în mănăstirile Neamţ şi Cozia , a susţinut şi întemeiat atenee populare, biblioteci parohiale, şcoli duminicale în diferite localităti din Tară.

A fost unul din marii ecumenişti din perioada interbelică, participând la mai multe congrese şi conferinţe peste hotare, fiind chiar preşedinte al unor comitete şi comisii Internaţionale şi naţionale: Congresul mondial pentru înfră‘irea popoarelor prin Biserica de la Copenhaga (1922), Conferinţa creştinismului practic de la Stockholm (1925), Congresul profesorilor de teologie ortodoxă de la Atena (1936), Conferinţele regionale ale Alianţei mondiale pentru înfră‘irea popoarelor prin Biserica de la Sinaia (1924, secretar al Conferinţei), Bucureşti (1933), Râmnicu Vâlcea (1936), Sofia ( 1938), ş.a. A publicat mai multe lucrări din domeniul istoriei religiilor şi Misiologiei, fiind un adevărat “părinte" al acestei ultime discipline în teologia românescă.

 

Lucrări:

 

v      Introducere în studiul religiunii comparate, Bucureşti, 1915, 144 p.;

v      Natura şi dezvoltarea ideii de Dumnezeu în societatea popoarelor primitive din Africa centrală, Bucureşti, 1919 (teză de doctorat inedită);

v      Ideea de Dumnezeu în Tara masailor. în ST, I, 1929. nr. 1, p. 15-47 (şi extras, 33 p.);

v      ldeea de Dumnezeu în Congo, în ST, I, 1930, nr. 2, p. 19-55;

v      Ideea de Dumnezeu în Uganda, în ST, II, 1931, nr. 1, p. 99-146;

v      Religia şi cultura africană, în ST, III, 1932, nr. 2, p. 128- 139.

v      Îndrumarea misionară a Bisericilor Ortodoxe Bucureşti, 1922, 72 p.;

v      Curs de îndrumări misionare, Bucureşti, 1929, 552 p.,

v      Misiunea crestină în România nouă, în ST, IV, 1933, nr. 1, p. 67-92 (,şi extras, 28 p.);

v      Misiunea actuală a Bisericii Ortodoxe a Răsăritului, Bucureşti, 1938, 20 p.;

v      Biserica în serviciul social sau Ce este creştinismul social, Bucureşti, 1938, 26 p.,

v      Biserica activă.  Predici la radio, Bucureşti, 1941, 145 p.;

v      Sfântul Apostol Pavel ca misionar, în BOR, an.  LXII, 1944, nr. 1-3, p. 42-61;

v      Principiile educaţiunii creştine, în BOR, an.  LXIV, 1946, nr. 1-3, p.110 - 146 şi nr. 46, p. 161 - 179 (şi extras, 56 p.).

v      Sectele religioase din România.  Arad, 1928, 32 p.;

v      Sectele religioase, un pericol naţional şi social, Bucureşti, 1942, 16 p.

v      Raport asupra Congresului pentru stabilirea prieteniei dintre popoare prin mijlocirea Bisericilor tinut la Copenhaga între 6 - 11 aug, 1922, Bucureşti, 1923, 16 p.,

v      Federative Efforts among the churches. Raport al conferinţri creştinismului practic de la Stockholm, Bucucreşti 1925.

v      Biserica noastră şi ecumenismul contemporan, Bucureşti, 1943, 32 p.

 

Manuale de Religie pentru clasele I-V de fete şi I - IV de băieţi pentru liceele industriale (în colaborare).

 

Studii, articole, note, recenzii, în “Neamul Românesc", “Viitorul", “Revista Ortodoxă", “Biserica Ortodoxă Română", “Raze de Lumină", “Solidaritatea", “Misiunea Creţtină", revista de cultură spirituală şi socială (din 1939, întemeiată şi condusă de el) etc.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME